Se biskopens video

Vignett video biskop Eidsvig

I en video til katolikkene i Norge forteller biskop Bernt Eidsvig om sin rolle i en raskt voksende kirke, og hvordan og hvorfor han utfører sine oppgaver.

Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

Velkommen til messe med biskop Raymond Kingsley Wickramasinghe

nullBiskop Raymond Kingsley Wickramasinghe av Galle, Sri Lanka, besøker Oslo katolske bispedømme i disse dager. Han har vært sentral i forsoningsarbeidet mellom tamiler og singhalesere. Søndag den 11. oktober feirer han pontifikalmesse på engelsk i St. Johannes kirke på Bretvedt kl. 15.  Det blir anledning til å møte biskop Raymond ved kirkekaffen etter messen.

Adoptér en synodefader!

nullKatolikker verden rundt  oppfordres til å be for den pågående bispesynoden om familien, og spesifikt "adoptere en synodefader" som man ber særskilt for.

Gjennom å sende en e-post til www.adoptasynodfather.org får man tildelt et navn på en synodefader. Ønsker du å delta er fristen satt til den 10. oktober.

 

Endringer i Oslo katolske bispe­dømmes organisasjon

Oslo katolske bispe­dømme trenger profesjonali­sering og sterke admi­nistra­tive rutiner for å kunne gi et godt pastoralt til­bud til et stadig økende antall kato­likker i landet. Biskop Bernt Eidsvig inn­fører derfor en ny styrings­modell med virkning fra 1. oktober. Les mer…