Den nordiske bispekonferanse i Oslo

Den 23.-27. september avholder Den nordiske bispekonferanse sitt møte – denne gang i Oslo.

De nordiske katolske biskopene vil denne gang blant annet diskutere økumeniske spørsmål og forberede pavebesøket i Sverige i oktober. Kardinal Kurt Koch, president for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, deltar på konferansen fra og med søndag 25.

Søndagsmessen feires i St. Gudmund menighet på Jessheim, som da får anledning til å vise frem sitt flunkende nye kirkebygg.

Les mer her ...

Kardinal Murphy-O’Connor vigsler den nye katedralen i Trondheim

Vatikanet kunngjorde den 17. september 2016 at pave Frans har utnevnt den engelske kardinal Cormac Murphy-O’Connor som sin personlige stedfortreder under innvielsen av den nye katolske katedralen i Trondheim. Kardinalen, som er pensjonert erkebiskop av Westminster, foretar den høytidelige kirkeinnvielsen og preker under messen.

Når kardinal Cormac Murphy-O’Connor som pavelig spesialdelegat 19. november vigsler den nyreiste St. Olavs domkirke, vil det altså nærmest uttrykke at det er paven selv som deltar. På samme måte som det er paven som utnevner katolske biskoper, er det ikke unaturlig at det også er han som vigsler domkirker. Uansett markerer delegatens deltagelse på høytidelig vis – med historisk sus – denne viktige begivenhet i Trondheim. Les mer ...

 

Velkommen til boklansering!

St. Olav forlag har gleden av å invitere til lansering av boken KATOLSK KIRKELIV I NORGE GJENNOM 1000 ÅR (red.: Liv Hegna). Biskop Bernt Eidsvig og bokens øvrige forfattere deltar. Les mer ...

BOKENS INNHOLD

 • Jan Schumacher: KRISTNINGEN AV LANDET
 • Bernt T. Oftestad: REFORMASJONEN I NORGE
 • Bernt I. Eidsvig: NORSK KATOLISISME I DET 19. ÅRHUNDRE
 • Torbjørn Olsen: NORDPOLMISJONEN
 • Bernt T. Oftestad: DEN KATOLSKE KIRKE I ET SAMFUNN UNDER MODERNISERING
 • Else-Britt Nilsen: NONNER I NORGE I NYERE TID
 • Else-Britt Nilsen: KATOLSK KIRKELIV UNDER KRIGEN
 • Bernt T. Oftestad: NASJONAL ENHET FOR EN NY TID
 • Bernt T. Oftestad: NASJONAL KATOLISISME OG ØKUMENISK KONSIL
 • Else-Britt Nilsen: FRA KATOLSK PROPAGANDA TIL ØKUMENIKK
 • Liv Hegna: INNVANDRERKIRKEN – TILFELLET TRÆNA

 


Velkommen til lansering av BliLys

 

Lørdag 29. oktober lanseres det nye nettstedet www.blilys.no på kateketseminar i Akersveien i Oslo. På nettstedet vil man finne ferdiglagde undervisningsopplegg for hele katekeseåret og samtlige årstrinn. Oppleggene er varierte og inneholder blant annet quizer, videosnutter, formingsaktiviteter, spørsmål til diskusjon, oppskrifter, musikk og andre spennende og nyttige aktiviteter til trosformidlingen. Seminaret gir en innføring i nettstedets oppbygning og bruk for kateketer, søndagsskolelærere, prester og andre som underviser barn og unge i katolsk tro.

Meld deg på seminaret i dag, og kom og lær å bruke den nye digitale plattformen for katolsk trosformidling i Norge! Les mer ...

 

Ny bok fra St. Olav forlag:
Kristenforfølgelse i fokus

John L. Allen Jr.:

FORFULGT
Den globale krigen mot kristne

St. Olav forlag 2016

BLA I BOKEN  |  kr 329  |  oversatt av Ståle J. Kristiansen


En av de mest respekterte journalister i USA, John L. Allen Jr., bruker sin enestående kunnskap om internasjonal politikk og sin religiøse innsikt for å undersøke den bekymringsfulle og verdensomspennende forfølgelsen av kristne. Les mer ...


Det norske breviaret er komplett!

I og med utgivelsen av Lesninger til tidebønnene bind IV – supplementsbind 3 i sommer, er det norske breviaret nå komplett. Det består av fire hovedbind – burgunder for advent og jul (Bind I), blått for faste (Bind II), brunt for påsken (Bind III) og grønt for det alminnelige kirkeår (Bind IV) – samt fem tilleggsbind til lesingsgudstjenesten i det alminnelige kirkeår (Supplementsbind I, II, III, IV, V).

Det foreligger også – i fire bind – musikk til tidebønnene: Antifonarium I, II, III og IV. Les mer ...

«I tusener av år, gjennom talløse slektledd,
har Guds folk på vandring bedt,
tryglet, takket og lovprist Gud

med de samme ord som vi i dag.
Allikevel blir sangen stadig rikere,
stadig mer meningsfylt for oss,
den vil alltid være ny.»

Norsk katolsk bisperåd i forordet til breviaret

Velkommen til domkirkevigsling i Trondheim

Den katolske kirke i Midt-Norge, ønsker velkommen til nye St. Olav domkirkes innvielse 17.-20. november! Les mer ...
 

NB! For å be om adgangstegn, må man sende forespørsel til

pamelding.trondheim@katolsk.no

NB! Feil mailadresse i St. Olav kirkeblad

Pavens Sverige-besøk

Det er voldsom interesse for og store forventninger til pave Frans besøk til Sverige den 31. oktober og den 1. november. Biskop Eidsvig skal være til stede på alle de tre arrangementene som finner sted i løpet av disse to dagene.

Her er siste oppdaterte informasjon.


Frilansere søkes

Går du med en journalist i magen? Eller har du lang erfaring med tekst, foto, sosiale medier og eller video?

Katolsk.no søker frivillige frilansere og ønsker å bygge opp et nettverk av frilansere som kan påta seg oppdrag for oss.

 

Les mer …

 

«Katolsk»-appen i ny versjon

AppAppen kom den 18. sep­tem­ber ut i ny ver­sjon. Opp­dateringen er en kom­bi­na­­sjon av feil­­rettelser og ordinære opp­dateringer. Les mer…
 

Kantor/organist
søkes!

St. Johannes katolske kirke på Bredtvet i Oslo søker en kantor/organist i 50 % fast stilling fra 1. januar 2017

Les mer …

 

Jubelår

Pave Frans har proklamert et ekstraordinært jubelår, i barmhjertighetens tegn. Barmhjertighetsåret varer fra 8. desember 2015, høytiden for Marias uplettede unnfangelse, til 20. november 2016, Kristi Kongefest. Les mer på Vatikanets jubelårsside

Bønn for barmhjertighetens år

Herre Jesus Kristus,

du har lært oss å være barmhjertige
som vår himmelske Far
og fortalt oss at den som ser deg, ser ham.
Vis oss ditt ansikt, og vi skal bli frelst.
Ditt kjærlighetsfylte blikk befridde Sakkeus og Matteus fra pengenes slaveri;
det befridde kvinnen grepet i ekteskapsbrudd og Maria Magdalena fra å søke lykken kun i en skapning;
det fikk Peter til å gråte etter å ha fornektet deg, og ga den angrende røver løfte om paradis.
Gi at vi alle får høre ordene du sa til den samaritanske kvinnen, som om de ble rettet til hver enkelt av oss:
«Om du hadde kjent Guds gave!»

Du er den usynlige Faderens synlige ansikt,
ansiktet til den Gud som åpenbarer sin allmakt fremfor alt når han skåner og viser miskunn.
Du er Kirkens oppstandne og forherligede Herre.
Gi henne å være ditt synlige ansikt i verden.
Du har villet at også dine tjenere
skulle være kledd i svakhet,
for å kunne kjenne medlidenhet med dem som lever i uvitenhet og villfarelse.
Gi at enhver som nærmer seg en av dem, føler seg ventet, elsket og tilgitt av Gud.

Send ut din Ånd og hellige oss alle med hans salving,
slik at dette Barmhjertighetens jubelår blir et nådens år fra Herren,
og din Kirke med fornyet iver bringer gledesbud til de fattige,
forkynner frihet for de fangne og undertrykte
og gir de blinde synet tilbake.

Om dette ber vi deg på forbønn av Maria, Barmhjertighetens Mor,
du som lever og råder med Faderen og Den Hellige Ånd fra evighet til evighet.

Amen                                                                                    

Pave Frans

av Webmaster publisert 28.11.2015, sist endret 23.09.2016 - 18:24