FASTE

Askekors

Fastetidens skriftlesninger og liturgi: Hjelpemidler til forvandling

Les mer
 

Har du mottatt brev der vi ber deg bekrefte eller avkrefte medlemskapet med din personlige kode? Klikk her.

Sammendrag fra rapporten til fylkesmannen

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014

I arbeidet har vi gjennomgått ca. 65.500 registreringer i OKB i perioden 2010–2014. Dette er bl.a. gjennomført ved at man har kontaktet de registrerte ved hjelp av brev og telefon­kontakt. 

Hovedfunn:

  • Bekreftede medlemmer per 16. mars 2015: ca. 130 000
  • Uavklarte medlemmer per 16. mars 2015: 17 212
  • Avkreftede medlemmer: 5 288
  • OKB har stilt krav om tilskudd for 118 237 medlemmer

Les mer…

Bli med på nordisk valfart til Lourdes 2015

 Den Nordiske Valfart til Lourdes 2015 går av stabelen 3. til 10. august under temaetLogo nordisk valfart Lourdes ”Lourdes – Glæden ved mission”. Gejstlige ledere: Biskop Berislav Grgic, valfartspræst Herbert Krawczyk s.j. med flere.

Fly fra København med Norwegian til Montpellier, derfra videre med busser til Lourdes. Indlogering på det firestjernede Hotel Solitude, som råder over handicapindrettede værelser. På valfarten deltager præster, plejepersonale og samaritter samt ungdomsgruppe, som hjælper alle deltagerne.

Medhjælpere deltager med en reduceret pris og tilmelding er senest 1. april 2015. Les mer.

Militærvalfart til Lourdes 11.–20. mai 2015

Er du vernepliktig eller befal?

Den katolske kirke inviterer deg da til å bli med på den 57. internasjonale militærvalfart til Lourdes i Syd-Frankrike – et pilegrimssted som årlig besøkes av ca. 6 000 000 pilegrimer.

Rundt 15.000 soldater og befal deltar på den årlige militære valfarten for fred, og i løpet av årene har også flere hundre fra Norge deltatt, katolikker som ikke-katolikker. Les mer.