Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

Har du mottatt brev der vi ber deg bekrefte eller avkrefte medlemskapet med din personlige kode? Klikk her.

Vis solidaritet med flyktningene fra Syria og Irak!

Biskopene i Oslo/Trondheim og Tromsø oppfordrer alle til å be og vise solidaritet med de millioner av mennesker som er på flukt fra blant annet krigen i Syria og Irak.

De fleste som i disse dager flykter fra konflikt og fattigdom befinner seg nå i nærområdet. Det er følgelig fattige land som tar det største ansvaret for de mennesker som i desperasjon og frykt ser seg nødt til å forlate sine hjem.

Dette krever at vi som enkeltpersoner, menigheter og land bidrar med økonomiske støtte både til det arbeidet som gjøres for flyktningene i Europa og til det betydelige arbeidet som gjøres i nærområdet.

Vi, de katolske biskoper i Norge, ber derfor alle troende om å vise solidaritet ved å støtte Caritas’ arbeid, gjennom Caritas Norge, for de menneskene som nå er på flukt.

Les mer

Still oss spørsmål om medlems­­register­saken

Den 24. august leverte OKB en klage på Fylkesmannens vedtak om tilbakebetaling av statsstøtte på 40 millioner. OKB har det siste halvåret levert flere omfattende dokument til Fylkesmannen, dokument som i stor grad har fokus på de juridiske aspektene ved medlems­register­saken. Vi inviterer også til å sende inn dine egne spørsmål til oss. Les mer

Oslo katolske bispe­dømme klager på fylkes­mannens vedtak

Oslo katolske bispe­dømme leverte den 24. august en klage på Fylkes­­mannens vedtak om at bispe­dømmet må tilbake­­betale 40 milli­oner kroner av statlige til­skudd. Bispe­dømmet viser i klagen til at Fylkes­­mannen baserer sitt vedtak på en feil­­aktig lov­­tolkning som det ikke er hjemmel for i norsk lov. Kon­klu­­sjonen støttes av en av Norges fremste eksperter innen for­valt­nings­rett. Les mer…