Støtt Caritas’ arbeid i Irak!

Situasjonene i Nord-Irak er desperat for tusenvis av kristne og andre internt fordrevne. Gi ditt bidrag til hjelpearbeidet her.

Les mer
 

Oslo: seminarrekke om kristen tro på Litteraturhuset

nullOslo katolske bispedømme og Oslo bispedømme (Den norske kirke), går denne høsten sammen om en rekke temakvelder om kristen tro for voksne. Hver kveld vil en innleder fra ett av trossamfunnene snakke om et  tema relatert til trosbekjennelsen. Et medlem fra det andre trossamfunnet gir så respons. Først ute er biskop Bernt Eidsvig, som skal snakke om Hva er kristen tro? 8. september. Respondent: Domprost Anne-May Grasaas, Den norske kirke. Les mer.

Tao Nguyen diakonviet

nullLørdag 23. august ble Tao Nguyen viet til diakon i en fullsatt St. Olav domkirke i Oslo. Tao begynte sine studier ved St. Eystein presteseminar i 2008. Medvirkende i ordinasjonsmessen var blant andre biskop Bernt Eidsvig, p. Bharath Villavarayen og mgr. Philip Whitmore. Les mer…

Patriark Sako: Verdenssamfunnet har ennå ikke forstått alvoret

Louis Sako— På tross av det faktum at vi står overfor en organisert utrenskningskampanje fra Irak, har verdens samvittighet ennå ikke fullt ut innsett alvoret i situasjonen.

Dette skriver patriark Louis Sako for kaldeerne i Irak i en ny appell til verdenssamfunnet.

Les mer.