FASTE

Askekors

Fastetidens skriftlesninger og liturgi: Hjelpemidler til forvandling

Les mer
 

Har du mottatt brev der vi ber deg bekrefte eller avkrefte medlemskapet med din personlige kode? Klikk her.


Sammendrag fra rapporten til fylkesmannen

I forbindelse med pressekonferansen som Oslo katolske bispedømme arrangerte mandag 16. mars ble det utarbeidet et kort sammendrag til rapporten bispedømmet samme dag leverte til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Les mer…

Dobbeltjubileum i St. Hallvard

St. Hallvard menighet i Oslo feirer to store jubileer i 2015 og 2016 – det har gått 125 år siden menighetens grunnleggelse, og kirkebygget blir 50 år gammelt.

Da St. Hallvard menighet ble grunnlagt i 1890, dekket den den østre delen av Oslo by samt store deler av Akershus og hadde et par hundre medlemmer. I løpet av årene har menigheten vokst betydelig og blitt Norges største katolske menighet på drøye 20.000 sjeler med bakgrunn i alle verdens land. Les mer…

Katolsk akademi 25. april: Kirkefedrenes innflytelse

Ikonmaler og professor i filo­sofi ved universi­tetet i Oslo, Torstein Theodor Tollefsen, forteller om Kirke­fedrenes inn­flytelse på katolsk og orto­doks teologi, spiritu­alitet og tilbedelse. Les mer…

St. Olav domkirke i Oslo pusses opp

I 2016 er det 160 år siden dom­kirken ble innviet. Etter diverse oppussinger er kirken fortsatt vakker, men denne våren starter arbeidet med å gjøre den enda vakrere, og mer stilren! Les mer…