Petter Gjessing blir rektor ved St. Paul gymnas

Gymnaset blir selvstendig institusjon og får egen rektor

St. Paul Gymnas i Bergen ble etablert i 2012, men har frem til nå vært en avdeling under St. Paul skole.

I høst hadde gymnaset vokst til den størrelse det skal ha, en klasse på hvert trinn, VG1, VG2 og VG3, inntil 270 elever. Gymnaset er nå, etter godkjenning fra Utdanningsdirektoratet og biskopen, blitt en selvstendig institusjon innen bispedømmet med eget styre og ledelse. Fisjonen gjennomføres fra 1. januar 2017.

Styret har tilbudt stillingen som rektor til Petter Gjessing, f. 1972.

Les mer ...


"Der himmelen stiger ned" - jubileumsbok for St. Hallvard menighet

Som mange nok har fått med seg, har St. Hallvard menighet i 2015 og 2016 feiret dobbeltjubileum i forbindelse med 125-årsmarkeing av menighetens opprettelse og 50-årsjubileum for innvielse av St. Hallvard kirke. I denne forbindelse blir det også utgitt en jubileumsbok - en antologi redigert av Knut Ruyter med grafisk utforming av Peter Bjerke. Boken er et samarbeid mellom menigheten og St. Olav forlag. For St. Hallvard menighet er dette en stor begivenhet, som setter en verdig strek for jubileet.

Boken lanseres i menighetssalen søndag 11. desember etter høymessen. 

Les mer ...

Kirken mot staten

OSLO TINGHUS: OKB har gått til sak mot staten ved Kulturdepartementet. Her fra rettssalen, OKBs fungerende administrative leder Lisa Wade og biskop Bernt Eidsvig.  (Foto: Stein Gudvangen, Dagen) 

Den sivile rettssaken OKB har anlagt mot Kulturdepartementet holder pause i dag tirsdag 6. desember. Saken fortsetter i Oslo tingrett i morgen med partenes prosedyrer og ventelig også avslutningsinnlegg.

Grunnen til at retten tok en dags pause var at partene og dommeren mente det ikke var behov for biskop Eidsvigs partsforklaring og sogneprest Torbjørn Olsens vitneforklaring som skulle ha funnet sted i dag. Saken var godt nok opplyst gjennom partenes innledningsforedrag fredag og mandag, mente retten.

Les mer her... 

Les avisen Dagens dekning av saken her.

Se NRK Dagsrevyens innslag om saken her

Hør P4s nyhetsinnslag om saken her.

 

Advent er påkallelsens tid, bønneropets tid!

av p. Arnfinn Haram OP

Før alle de store høytidene har kirken lagt inn en forberedelsestid preget av bot og bønn. Og i adventstiden er det – uventet nok for mange – ikke julen man fokuserer på, men på Kristi gjenkomst ved tidenes ende. Advent betyr jo "komme", "ankomst". Nettopp forventingen om Guds komme i Kristus føder ropet: - Kom! Advent er påkallelsens tid, bønneropets tid!

Les mer ...

Paven: Nei til barnesoldater

Pave Frans meddeler desember måneds bønneintensjoner i en ny video.

I videoen sier han:

«I denne verden, som har utviklet den mest sofistikerte teknologien, ser vi at våpen havner i hendene på barnesoldater. Jeg ber deg derfor, hvem enn du er og om du blir like opprørt som meg over dette, å stå sammen i denne bønneintensjonen:
At det ikke noe sted i verden lenger skal finnes barnesoldater!»

 

Saken mot biskop Eidsvig henlagt

Statsadvokaten besluttet i dag å henlegge saken mot biskop Bernt Eidsvig. Oslo Katolske Bispedømme har fått et forelegg på 1 million kroner.  

- Vi er tilfredse med at statsadvokaten henlegger siktelsen mot biskop Eidsvig. Men vi stiller oss undrende til at statsadvokaten tar ut tiltale mot bispedømmets økonom. Vi konstaterer at OKB har fått et forelegg på 1 million kroner, og vi vil nå vurdere om dette skal vedtas, sier administrativ leder Lisa Wade.

Les mer...

 

Gi en julegave med mening

Det er i dag 800 millioner mennesker i verden som mangler mat. Halvparten av disse er barn og hvert annet barn under fem år som dør, dør av sult. Sult skaper også grobunn for konflikt og tvinger årlig millioner av familier og barn på flukt fra sine hjem.

Med denne julegaven hjelper du fattige småbønder å produsere mer mat slik at de får tilgang til et sunt og næringsrikt kosthold. For 500 kroner kan en familie på fem til seks personer få hjelp til å skaffe seg mat i ett år.

Les mer ...

Vel blåst Trondheim!

Vigslingen av nye St. Olav domkirke ble en stor suksess for Trondheim stift. Geistlige, ansatte, frivillige, menighet og gjester kan se tilbake på en helg og en kirkevigsling av historiske dimensjoner.

Se mange flotte bilder og video fra messer og mottagelse av nye St. Olav domkirke i Trondheim her...

 

Nye St. Olav domkirke er innviet

- Måtte Kristi lys stråle i Kirken slik at alle folkeslag kan nå frem til sannhetens fylde.

Slik lød en av de mange vakre bønnene pavens utsending, kardinal  Cormac Murphy-O’Connor, fremsa under den storslåtte innvielsen av St. Olav katolske domkirke i Trondheim i går. Kardinalen er tidligere erkebiskop av Westminster (London), og pave Frans hadde nok de historiske båndene mellom England og Norge i mente da han valgte nettopp ham til å representere seg i denne messen, hvor 500 personer fylte det nye kirkerommet til siste plass. Ytterligere 250 kunne følge seremonien via storskjerm i menighetssenteret ved siden av.

Liturgien under en kirkevigsel er usedvanlig rik og uttrykker på en særskilt måte Kirkens mysterium. For alle dem som ikke selv var til stede denne dagen, her er liturgiheftet for seremonien.

Les mer ...

 

SEGL 2016 er her

SEGL 2016 er nummer fem i rekken av årsskriftet, som tar utgangspunkt i en katolsk humanistisk tenkning. Årsskriftet utgis i samarbeid med Nettverk for katolsk teologi, og årlig bidrar en mengde spennende skribenter – både katolikker og ikke-katolikker – med artikler innenfor sitt interesse- og fagfelt, det være seg kunst, litteratur, teologi, spiritualitet og aktuelle samfunnsspørsmål.


Årets utgave har hovedtema BARMHJERTIGHET & SÅRBARHET. Vi markerer også at MOR TERESA i år ble helligkåret, hun som av Johannes Paul II ble omtalt som «barmhjertighetens ikon». 

 

BLA I SEGL 2016  |  kr 298  |  St. Olav forlag | KJØP 

Les mer ...

 

BliLys er lansert

Lørdag 29. oktober 2016 ble nettstedet www.blilys.no lansert og åpnet for publikum. Det skjedde på høstens seminar for kateketer, som arrangeres årlig av Pastoralavdelingen. BliLys er en ny digital plattform i OKB hvor hensikten er å gjøre tilgjengelig ressurser for trosoverleveringen i familien, menighetskatekesen og i de katolske skolene. 60 engasjerte kateketer deltok.

Utgangspunktet for Blilys var tilbakemeldinger til Pastoralavdelingen om at kateketene ønsker hjelp til den konkrete planleggingen av katekeseundervisningen. Menighetene i OKB er velsignet med mange frivillige som år etter år stiller opp for å undervise barn i både førskole- og skolealder. Det er imidlertid kun i de aller største menighetene at det er midler til å ansette noen i en hel- eller deltidsstilling til å koordinere katekeseundervisningen. Dette betyr at vi som kirke heller ikke kan stille krav om utdanning eller erfaring til alle de frivillige. De som underviser barna i katekese, er derfor svært avhengige av å få gode hjelpemidler til å gjennomføre undervisningen en måte som er hensiktsmessig og i tråd med Kirkens krav til katekese.

Les mer ...

38 martyrer saligkåret i Albania

Shkodër, 5. november 2016 (KI) – I dag ble 38 martyrer fra den kommunistiske forfølgelsen i Albania saligkåret i katedralen Shën Shtjefni i Shkodër i Albania.

Av de 38 martyrene er to biskoper, tre jesuittpatre, en jesuittlegbror, syv fransiskanerpatre, nitten sekularprester, en prest av albansk-katolsk bysantinsk ritus, en seminarist, tre legmenn og en legkvinne. Av de 38 er en italiener, to tyskere og 35 albanere, hvorav fire født i Kosovo og en i Montenegro. 5. november ble erklært som «Martyrenes dag».

Les mer ...

Pavens allehelgenspreken: Saligprisningene identifiserer den kristne som Kristi etterfølger

Sammen med hele Kirken feirer vi i dag Allehelgensdag. Ikke bare minnes vi de som er blitt helligkåret i historiens løp, men også de mange av våre søsken som levde sitt kristne liv enkelt og tilbaketrukket, i full tro og kjærlighet. Mange av våre slektninger, venner og bekjente er sikkert blant dem.

Det er altså hellighetens fest vi feirer. En hellighet som kanskje ikke viser seg i store gjerninger eller ekstraordinære resultater, men som trofast etterlever dåpens krav, dag for dag. En hellighet som består av kjærlighet t
il Gud og ti
l søsknene. En trofast kjærlighet som fører til at man glemmer seg selv og gir seg fullstendig til de andre, som livet til alle disse mødrene og fedrene som oppofrer seg for sine familier og klarer å avstå fra mange av sine personlige planer og programmer, selv om dette ikke alltid er lett.

Les mer ...

 

Pavens tale i Lunds domkirke: - Det er klart for oss at vi ikke kan gjøre noe uten Gud

«Bli i meg, så blir jeg i dere» (Joh 15,4), sier Jesus ved sitt siste måltid. Disse ordene lar oss nærme oss Kristi hjerte like før han på korset gir seg selv fullstendig. Vi kan høre hjertet hans slå av kjærlighet til oss og merker at han lengter etter at alle de som tror på ham skal være ett. Han sier til oss at han er det sanne vintreet og at vi er greinene; og at om vi vil bære frukt må vi være ett med ham slik han er ett med Faderen.

Vi er her i Lund for å be sammen, og vi ønsker å uttrykke vår felles lengsel etter å være ett med ham for å ha livet. Vi ber ham: «Herre, hjelp oss, i din nåde, å være nærmere forenet med deg for sammen å kunne vitne mer virkningsfullt om tro, håp og kjærlighet». Dette er også en anledning til å takke Gud for innsatsen til de mange av våre søsken fra forskjellige kirkesamfunn som ikke har avfunnet seg med splittelsen, men stadig har opprettholdt håpet om at alle de som tror på den eneste Herren skal bli forsont.

Les mer...

Ny bok fra St. Olav forlag:
Kristenforfølgelse i fokus

John L. Allen Jr.:

FORFULGT
Den globale krigen mot kristne

St. Olav forlag 2016

BLA I BOKEN  |  kr 329  |  oversatt av Ståle J. Kristiansen


En av de mest respekterte journalister i USA, John L. Allen Jr., bruker sin enestående kunnskap om internasjonal politikk og sin religiøse innsikt for å undersøke den bekymringsfulle og verdensomspennende forfølgelsen av kristne. Les mer ...


Kom, Herre Jesus

Skriftens bønn, Kirkens bønn og vårt hjertes bønn

Av sr. Anne Elizabeth Sweet, OCSO, Tautra Mariakloster

"Kom, Herre Jesus". Det er bønnen for advent. Det er bønnen som avslutter Bibelen. Det er Kirkens bønn. Det er bønnen vi synger i hver messe etter forvandlingen av brød og vin. Det er ment å være bønnen i våre liv.

Bønnen er ikke en bønn om Herrens første komme, for det har allerede skjedd. Ja, så stort er mysteriet om at ordet har blitt kjød og én av oss, at vi knapt kan fatte det. Det er godt å grunne på denne virkeligheten med bønn og takknemlighet nå i adventstiden.

Les mer ...

 

-Til tidenes ende flyter barmhjertigheten, trøsten og håpet fra såret i den Oppstandnes side

På Kristi kongefest, den 20. november, avsluttet pave Frans Barmhjertighetsåret ved å lukke den hellige døra i Peterskirken og holde messe på Petersplassen. (Se hele messen på Vatikanets YouTube-kanal.) 

Les mer ...

 

Abort og syndsforlatelse

-Alle som har fullmakt til å høre et skriftemål, kan også gi syndsforlatelse. I OKB har vi praktisert dette i over 30 år. Syndsforlatelsen er ikke reservert biskopen.

Dette sier biskop Bernt Eidsvig i en kommentar til en nyhetssak som er blitt sitert i ulike medier denne uken, om at «Paven vil gi syndsforlatelse til kvinner som har tatt abort».

Katolsk.no skal i det følgende forsøke å gi en oppklaring.

Les mer...

 

Studietur til Roma og Assisi våren 2017

Kurset vil gi deltakerne en innføring i katolsk sosiallære med fokus på økologi. Deltakerne vil også bli nærmere kjent med Frans av Assisi som skrev Laudato Si’ - Hymnen (Solsangen) - og med pave Frans og hans miljøencyklika. Deres økologiske teologi og tenkning er et viktig bidrag i vår globaliserte tidsalder.

Studieturen er åpen for alle – også for ikke-katolikker som er opptatt av økologi.

Les mer her...

 

«House of God and the gate of heaven»

«Here in this place the daily miracles of the mercies of the Lord in His sacraments will be poured out from heaven and prayers and praise ascend to the Most High», sa kardinal Cormac Murphy-O’Connor under vigslingsmessen i nye St. Olav domkirke i Trondheim.

Les hele kardinalens homilie her 

Les biskop Eidsvigs vigslingshilsen her


I video: pavens bønne-intensjoner for november

 

Vatikanet: Sytten nye kardinaler kreert

Vatikanet, 19.11.2016 (KI/KAP) – I sitt tredje konsistorium kreerte pave Frans i dag sytten nye kardinaler. Av disse er tretten under åtti år og dermed berettiget til å delta i et kommende pavevalg, mens fire av dem allerede har fylt åtti år. De nye kardinalene kommer fra femten land, deriblant Albania, Bangladesh, Lesotho, Malaysia, Mauritius, Ny-Guinea og Sentralafrika.

Les mer ...

Kongen som aldri fikk fred

– Det viktigste arkeologiske funnet i Norge etter krigen, sa riksantikvar Jørn Holme om utgravingene av Klemenskirken i Trondheim tidligere denne uken. Grunnen er ikke minst at Olav den hellige en tid var begravet her. NRK viten presenterer historien om Olavs legeme gjennom tidene og avslutter med to teorier om hvor Olav ligger begravet i dag.

Les artikkelen ...

 

OKB vokser kraftig

Medlemsveksten i Oslo katolske bispedømme fortsetter. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har for 2016 godkjent at OKB får tilskudd for 124.985 medlemmer. Det er opp rundt 44.000 fra 2015.

I 2015 godkjente Fylkesmannen at OKB hadde 80.573 medlemmer som berettiget til tilskudd. Tallene for 2016 viser en betydelig vekst i den registrerte medlemsmassen, en 55% økning.

Les mer...

 

Åpningstider St. Olav bokhandel

Bøker og krybbefigurer er blant de gode og populære julegavene som finnes i St. Olav bokhandel i Akersveien i Oslo. Bokhandelens åpningstider i nove,ber-desember ser du her. Merk: åpent til 19 på torsdager i desember.

Det er også mulig å handle mange av produktene i bokhandelens nettbutikk.

Østereng er blitt katolikk

Dag Øivind Østereng, tidligere høyprofilert prest i Den norske kirke, ble sist lørdag opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap av msgr. Torbjørn Olsen under en messe i Lunden kloster.

- Det er fantastisk å komme hjem. Jeg har vært på vei ganske lenge. Det er veldig godt å komme inn i kirken hvor jeg er blitt meget godt mottatt, forteller Østereng til katolsk.no

Les mer her...

 

Kritisk blikk på barnevernet/Krytyczne spojrzenie na barnevernet

Stor debatt i Polen om det norske barnevernet. Les Aftenpostens sak om debatten og barnevernet HER...

Książka Macieja Czarneckiego o norweskim Urzędzie Ochrony Dzieci (barnevernet) wywołała ogromną debatę w Polsce. Przeczytaj artykuł Aftenposten na temat debaty w języku polskim...


KATOLSK ALMANAKK 2017 

KATOLSK ALMANAKK inneholder ukesoppslag og liturgiske referanser for hver dag i kirkeåret, gjeldende liturgiske farge, angivelse av tidebønnuker, helgenfester og andre høytider samt dager med kirkeplikt og offisielle flaggdager. Tidsperioden er kirkeåret, fra 1. søndag i advent 2016 til ut kalenderåret 2017.

I adresseseksjonen finner du kontaktinformasjon til Den katolske kirke i Norges ulike enheter: bispedømmer, bispedømmekontorer, menigheter, ordenshus osv.  

Les mer ...

Frilansere søkes

Går du med en journalist i magen? Eller har du lang erfaring med tekst, foto, sosiale medier og eller video?

Katolsk.no søker frivillige frilansere og ønsker å bygge opp et nettverk av frilansere som kan påta seg oppdrag for oss.

Les mer …

 

av Webmaster publisert 28.11.2015, sist endret 09.12.2016 - 16:07