Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Husk at sommertiden slutter natt til søndag! Sommertid slutt

Still klokka én time tilbake, ellers kommer du for tidlig til messen!

Pressemelding fra biskop Bernt Eidsvig

(Polsk versjon:) Komunikat prasowy bp Bernta Eidsviga

Jeg viser til de siste dagers presseoppslag vedrørende våre rutiner rundt medlemsregistrering.

I lys av de siste års massive arbeidsinnvandring, i stor grad fra katolske land, er det ikke tvil om at det har vært en stor utfordring å få oversikt over katolikker i Norge, slik at vi kan tilby de kirkelige tjenester de har krav på. Den katolske kirke er et internasjonalt trosfellesskap der medlemskap defineres gjennom dåpen, og ens rettigheter og plikter som katolikk følger en på tvers av landegrenser. I denne de siste års massive vekst, som har strukket Kirkens ressurser til det ytterste, innser jeg at det kan ha forekommet svikt i våre rutiner, der enkeltpersoner feilaktig har vært registrert som medlem i Den katolske kirke. Dette er dypt beklagelig. Der feil har forekommet – og eventuelt forekommer – forsikrer jeg om at disse er blitt og blir rettet opp så snart vi får vite om dem. Det er også hevet over tvil at det er langt flere katolikker i Norge enn dem vi har i våre registre. Les mer ...

Pave Paul VI saligkåret

nullSøndag den 19. oktober 2014 saligkåret pave Frans sin forgjenger Paul VI (1963-78) på Petersplassen i Roma ved avslutningen av bispesynoden om familien.

Til stede var også pave emeritus Benedikt XVI (87), som ble kreert til kardinal i pave Pauls siste konsistorium i 1977.

Les mer.

Pave Frans’ tale ved synodens avslutning

De krevende synodedagene har vært «en reise» preget av «kollegialitetens og synodalitetens ånd», en reise full av ulike erfaringer, gleder og utfordringer, sa pave Frans i sin tale til avslutningen av bispesynoden om familien lørdag ettermiddag.

Les mer.