OLSOK 2015

Olsok 2014

Her finner du programmet for Den katolske kirkes nasjonale Olsokfeiring i Trondheim og på Stiklestad 2015.

Les mer
 

Har du mottatt brev der vi ber deg bekrefte eller avkrefte medlemskapet med din personlige kode? Klikk her.

Oscar Romero saligkåret

Den myrdete salvadoranske erkebiskopen Oskar Romero (1917-80) ble saligkåret lørdag den 23. mai 2015 i El Salvadors hovedstad San Salvador som Primer Beato Salvadoreño, Primer Mártir de El Salvador y de Centro América («den første salvadoranske salige og den første martyr fra El Salvador og Sentral-Amerika»).

Den 62-årige Romero ble den 24. mars 1980 skutt og drept av en ukjent gjerningsmann mens han sto ved alteret under en messe i et sykehuskapell. Erkebiskopen hadde gjennom sin utrettelige innsats for de fattiges og undertryktes rettigheter pådratt seg reaksjonære krefter i landets hat. Morderens oppdragsgiver var sannsynligvis militær, men bakgrunnen for ugjerningen har aldri blitt oppklart. Les mer…

Katolsk akademi om kristne trossamfunns møte med høyreradikalisme i Europa i mellomkrigstiden

Dr.philos Ingvar Kolden foreleser.

Lørdag 30. mai 2015 kl. 11.00–15.00.

Sted: Mariagården, Akersveien 16C, Oslo.

Les mer.

Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo kunn­gjorde den 16. mai en rekke utnevnelser og preste­forflytninger. Les mer…