Jesu hellige hjerte banker i oss

I anledning Jesu hjertefest fredag 23. juni har vi oversatt årets langfredagspreken fra Peterskirken. Det var ikke paven selv som prekte, men hans huspredikant, fransiskaneren Cantalamessa.

Da Jesus hang på korset, kom det blod og vann ut fra hans side. «Nå blir Fars plan fullbyrdet: å gjøre Kristus til verdens hjerte», sa Cantalamessa. Jesu hellige hjerte banker i verden. Hans liv og død gir mening til hvert enkelt menneskes liv og død.

Les mer

 

 

 

Bilder fra feiringen av Corpus Christi

Se bilder fra feiringen av Kristi legeme og blod fest i St. Magnus menighet i Lillestrøm, St. Sunniva menighet i Harstad, St. Svithun menighet i Stavanger, St. Paul menighet i Bergen, St. Hallvard menighet i Oslo og St. Olav domkirkemenighet i Oslo.

 

OKBs nye økonom

Sindre-Jacob Bostad er med virkning fra 1. januar 2018 utnevnt til økonom i Oslo katolske bispedømme i et åremål på fem år. Bostad har siden desember 2016 vært fungerende økonom i en deltidsstilling i OKB, men går nå inn i en full stilling fra nyttår. 

Les mer

 

Pavens bønneintensjoner for juni 2017

Pavens bønneintensjoner for juni handler om at nasjonale ledere fullt og fast må forplikte seg til å gjøre slutt på våpenhandelen, som går ut over så mange uskyldige mennesker. Pave Frans sier:

«Det er en absurd motsetning å snakke om fred, å forhandle om fred, og samtidig fremme eller tillate våpenhandel. Er krig nå virkelig en krig for å løse problemer, eller er det en kommersiell krig for å selge våpen, slik at dødens kjøpmenn blir rike? La oss få en slutt på denne situasjonen. La oss sammen be om at de nasjonale ledere fullt og fast må forplikter seg til å avslutte våpenhandelen som går ut over så mange uskyldige mennesker". Be for fred med pave Frans.

 

Johannes Paul den andres plass


Pave Johannes Paul II får sin egen plass i Trondheim. På første pinsedag og konfirmasjons-søndagen i St. Olav domkirke ble monteringen av minneplaketten for pave Johannes Paul den andres besøk i Trondheim i juni 1989 markert med en seremoni ledet av biskop Bernt Eidsvig. Biskopen uttrykte stor glede over at plassen foran den nye domkirken skal få navn etter Den hellige pave Johannes Paul II.

 

Les mer

 

 

Møte med Fylkesmannen

Etter invitasjon fra OKB besøkte Fylkesmannen i Oslo og Akershus, eller rettere fire fylkeskvinner med assisterende fylkesmann Ranveig Bjerkmo i spissen, OKB i slutten av mai for å bli orientert om rutiner og praksis i registreringsarbeidet.

Les mer

 

Ga Trump «Laudato Si’»

President Trumps besøk i Italia er over, etter 18 intensive timer i Italia og Vatikanet. Hovedpunktet var presidentens møte med paven onsdag morgen i Det apostoliske palass før generalaudiensen på Petersplassen.

Les mer

 

Biskop Eidsvig gratulerer

Det er med stor glede jeg på vegne av de troende i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift gratulerer biskop Anders Arborelius. Igår utnevnte pave Frans ham til medlem av kardinalkollegiet, og han blir kreert kardinal i Roma ved høytiden for Peter og Paulus den 28. juni.

Les mer

 

Sveriges biskop Anders blir kardinal

Pave Frans kunngjorde 21. mai at fem nye kardinaler vil bli utnevnt. En av dem er Anders Arborelius OCD, biskop for Stockholms katolske stift. Dette er første gang i historien at en skandinav blir kardinal i Den katolske kirke.

Les mer…

 

Tror på et styrket Europa

Den katolske kirke i Europa tror fullt og helt på et forenet Europa. Dette sier kardinal Angelo Bagnasco, erkebiskop av Genova, leder av Den italienske bispekonferansen (CEI) samt for Den Europeiske bispekonferansens råd (CCEE).

Les mer

 

Pave Frans har vært i Fátima

Pave Frans har vært i Fátima i anledning 100-årsjubileet for Maria-åpenbaringene. Han helligkåret to av seerbarna: Jacinta og Francisco Marto. Mottoet for reisen var «Med Maria, som håpets og fredens pilegrim».

Les mer

 

Åpenbaringene i Fátima / Objawienia w Fatimie

Les mer

Czytaj więcej

 

Tribunalet i Skottland

26. til 28. april 2017 var Oslo katolske bispedømmes Tribunal samlet i Edinburgh i Skottland. Anledningen var Tribunalets årlige generalforsamling, hvor Biskop Bernt Eidsvig som Tribunalets moderator, inviterte sekretariat og juridisk stab til bønn, refleksjon og studier sammen med ham.

Les mer

 

Ny bok fra St. Olav forlag:
Kristenforfølgelse i fokus

John L. Allen Jr.:

FORFULGT
Den globale krigen mot kristne

St. Olav forlag 2016

BLA I BOKEN  |  kr 329  |  oversatt av Ståle J. Kristiansen


En av de mest respekterte journalister i USA, John L. Allen Jr., bruker sin enestående kunnskap om internasjonal politikk og sin religiøse innsikt for å undersøke den bekymringsfulle og verdensomspennende forfølgelsen av kristne. Les mer ...


Ledige stillinger i OKB

Oslo katolske bispedømme søker med­arbeider til bispe­dømmets adm­inistra­sjon.

Personalrådgiver – forlenget søknadsfrist!

 

Konsert med niemaGOtu og Jakub Blycharz

Det polske bandet «niemaGOtu» og Jakub Blycharz, som skrev og spilte hymnen til Verdensungdomsdagene i Kraków 2016 kommer til Norge for å holde konserter.

Les mer

 

Ave verum corpus

I anledning festen for Kristi legeme og blod søndag 18. juni og Jesu hjertefest fredag 23. juni kan det være fint å lytte til nattverdshymnen «Ave verum corpus». Teksten er fra 1200- eller 1300-tallet, og den er blitt tonesatt av mange komponister.

Les mer

 

Populær messe

Interessen for messen som pave Frans feirer sammen med Nordens første kardinal, biskop Anders Arborelius OCD i Stockholm stift, og fire andre nye kardinaler, er så stor at den flyttes fra Peterskirken til Petersplassen.

Les mer


Utstilling i Warszawa
Wystawa w Warszawie

Onsdag 21. juni åpner utstillingen «To katedraler, to nasjoner» i Warszawa.

Les mer

Czytaj więcej

 

Olsokfeiring i Trondheim

Programmet for Den katolske kirkes nasjonale Olsokfeiring i Trondheim og på Stiklestad 2017 ligger nå klart på stiftets nettsted.

Les mer

 

Brosjyre om St. Paul

St. Paul menighet i Bergen har laget en brosjyre om St. Paul kirke på flere språk.

Brosjyren ligger både i kirken og på nettet, og er ikke minst etterspurt av pilegrimer og turister nå i sommersesongen.

Les brosjyren

 

Historisk begivenhet på tv

Det blir skrevet nordisk historie når svenske biskop Anders Arborelius OCD kreeres til kardinal ved konsistoriet den 28. juni. Dagen etter, den 29. juni, under høytiden for Peter og Paulus, feirer pave Frans messe med de nye kardinalene i Peterskirken.

Les mer

 

Koordinator i OKB

Kathrine Øvrevold Låver (27) er fra 15. juli engasjert i ett år som koordinator i bispedømmets administrasjon. Stillingen er lagt til kommunikasjonsavdelingen, men koordinatoren vil jobbe med oppgaver for flere avdelinger.

Les mer

 

Pavens nye el-bil

Pave Frans lever som han lærer og viser miljøansvar. Nylig fikk han overrakt nøklene til en ny el-bil.

Les mer

 

Preste- og diakonvielse

Diakon Myron Kuspys preste­vielse ved biskop Petro Kryk finner sted i St. Olav dom­kirke lørdag den 2. sep­tem­ber kl. 15. Kuspys feirer primiss­messe (første messe) søndag 3. sep­tem­ber kl. 14 på ukrainsk i St. Joseph kirke.

Den 26. august kl. 12 foretar biskop Bernt to diakon­vielser i St. Johannes kirke. De to nye dia­konene er Josef Ottersen og Paul Opata.

 

Mirakelet i Fátima

I anledning jubileumsåret selges boken Mirakelet i Fátima av Peter Bernhard Bjerke i St. Olav bokhandel for kun 50 kr. I boken kan du på en enkel måte bli kjent med hendelsene og budskapene fra Fátima.

Les mer om boken

 

Franciszkański Festiwal Rodzinny

Zapraszamy do udziału w pierwszym Franciszkańskim Festiwalu Rodzinnym, który odbędzie się w Mariaholm w dniach 28 - 30 lipca 2017 r.

Czytaj więcej

 

Når vi beriker Kirken med våre ulike tradisjoner/
Kiedy wzbogacamy Kościół różnorodnymi tradycjami

Les mer

Czytaj więcej

 

Katekese på Katarinahjemmet

Nå kan barn mellom 3 og 6 år endelig delta på katekese her hos oss på Katarinahjemmet.

Les mer

 

Paven på TED talk

Pave Frans har holdt den første pavelige TED forelesningen.
- En enkelt person er nok til å få håp til å eksistere. Den personen kan være deg, sier paven i videoen som ble sendt fra Vatikanet. 

Se pavens TED talk video

 

De nordiske biskoper om Amoris Lætitia

Den 19. mars 2016 offentliggjorde pave Frans sitt postsynodale skriv „Amoris Lætitia“.  Forut for dette var det to bispesynoder som intensivt drøftet temaet ekteskap og familie.

Les mer

 

Bispekonferansen om familien

Den nordiske bispekonferansens plenarforsamling var samlet i et fire dagers møte i Hamburg der man først og fremst samtalte om den pastorale tilpasning av pave Frans apostoliske oppfordring «Amoris lætitia» og om presteutdanning.

Les mer

 

Paven om Egypt-terror

Egypts kristne fellesskap var målet for to terrorangrep på to ulike steder søndag den 9. april, hvor et førtitalls mennesker ble drept og flere titalls skadet.

Les mer

 

Begynner i OKB

Petter Stocke-Nicolaisen og Nils Heyerdahl går inn som nye medarbeidere i OKBs kommunikasjonsavdeling.

Les mer

 

Ny bokhandel i Trondheim

I midten av mars åpner flunkende nye St. Eystein bokhandel ved inngangen til St. Olav Domkirke i Trondheim.

Les mer...

 

Frilansere søkes

Går du med en journalist i magen? Eller har du lang erfaring med tekst, foto, sosiale medier og eller video?

Katolsk.no søker frivillige frilansere og ønsker å bygge opp et nettverk av frilansere som kan påta seg oppdrag for oss.

Les mer …

 

av Webmaster publisert 28.11.2015, sist endret 23.06.2017 - 11:23