FASTE

Askekors

Fastetidens skriftlesninger og liturgi: Hjelpemidler til forvandling

Les mer
 

Oslo katolske bispedømme har ansvar for å føre medlems­register for alle de tre katolske bispedømmene i Norge. Som det har fremgått av medieoppslag den senere tid, har det vært svakheter ved praksisen for medlemsinnmelding. Det var i praksis ikke mulig å se i medlemsregisteret hvilken dokumentasjon som lå til grunn for hver registrerte person.

Vi henvender oss derfor til alle personer som er lagt inn i vårt register fra og med 2010.

Har du mottatt brev der vi ber deg bekrefte eller avkrefte medlemskapet med din personlige kode? Klikk her.

Dersom du ikke har en kode kan du enten benytte et annet skjema, sende SMS til 417 16 052 med teksten BEKREFT eller AVKREFT etterfulgt av ditt 11-sifrede fødselsnummer, kontakte menigheten du sogner til, eller kontakte Oslo katolske bispedømmes administrasjon på E-post: medlemskap@katolsk.no.

Pressemelding fra Oslo katolske bispedømme

Finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo politidistrikt foretok i dag en ransakelse av bispedømmets lokaler i Akersveien 5. Bakgrunnen er den pågående medlemsregisteringssaken. Videre er det tatt ut en foreløpig siktelse mot bispedømmet, biskop Bernt I. Eidsvig og en ansatt i administrasjonen.

Les mer.

Budskap til de troende fra biskop Bernt Eidsvig: – Dere er i mine tanker og bønner

Medlemsregisteringssaken er en stor belastning for bispedømmets administrasjon og for meg selv – men ikke minst for dere troende, som nå belastes med noe dere ikke har ansvar for. Dette gjør meg ondt. Vit at dere er i mine tanker og bønner i denne vanskelige tid.

Les mer.

Ny generalvikar i Tromsø stift

Biskop Berislav Grgić av Tromsø har den 21. januar 2015 utnevnt pater Marek Chełminiak MSF igjen til generalvikar i Tromsø stift.

Les mer.