Pave Frans' budskap for fastetiden 2017

Bilde: «Venite, benedicti Patris mei…» - «Kom hit, dere som er velsignet av min Far…» (Matt 25,34). Paulusbasilikaen i Roma
I sitt budskap for fastetiden 2017 tar pave Frans utgangspunkt i lignelsen om den rike mannen og Lasarus.

Les hele budskapet...

 

Oslo katolske bispe­dømme anker dommen

Her fra rettssalen: OKBs fungerende administrative leder Lisa Wade og biskop Bernt Eidsvig. (Foto: Stein Gudvangen, Dagen) 

Biskop Bernt Eidsvig og Oslo katolske bispedømme har bestemt seg for å anke dommen i saken mot staten om tilbakebetaling av offentlig tilskudd.

- Vi har etter en grundig prosess og nøye overveielser kommet frem til at det eneste riktige er å anke dommen i tingretten. Vi mener dommen har åpenbare svakheter og kan ikke godta at den blir stående, sier Lisa Wade, administrativ leder i Oslo katolske bispedømme (OKB).

Ankesaken vil ventelig komme opp for Borgarting lagmannsrett i 2018. 

Les mer...

Les anken her

 

Pave Frans tale

Pave Frans' holdt sin tale i anledning åpningen av rettsåret 2017, ved Den romerske rotas domstol (Discorso del Santo Padre Francesco in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana) L’Osservatore Romano, lørdag 21. januar 2017 i Sala Clementina. Talen er oversatt til norsk av Msgr. dr. iur.can. Torbjørn Olsen.

Les talen her...

 

Pavens bønneintensjoner for februar 2017

Paven minner oss om at mange mennesker idag lever i nød og fattigdom. Mange av dem er flyktninger, mange er mennesker som lever i utkanten av samfunnet. Sammen med pave Frans ber vi for dem og ønsker at de blir tatt imot i våre samfunn og får den støtten og hjelpen de trenger.

Se pavens bønneintensjoner for februar filmatisert i videoen under. Filmen er tekstet på engelsk.

 

Endret støtte til militærvalfarten

Militærvalfarten til Lourdes kan ikke gjennomføres som tidligere år på grunn av at Forsvaret ikke lenger vil gi økonomisk støtte. Men for katolikker blir det fremdeles anledning til å søke NUK om støtte.

Den internasjonale militærvalfart gjennomføres til Lourdes i Frankrike hvert år i mai, de senere år med rundt 12.000 deltagere. Norsk militært personell har deltatt siden 1960-tallet. Forsvarets permisjonsdirektiv inneholder bestemmelser om militærvalfarten og Norges Unge Katolikker (NUK) legger til rette for den norske deltagelse. Etter at deltagertallet kom opp i rundt 30 personer, utgjorde katolikkene bare et mindretall. Medlemmer av Den norske kirke, av Frikirken, pinsevenner, mormonere, humanetikere og muslimer har vært blant deltagerne de siste år.

Les mer...

 

Katolsk feltpresttjeneste

Torsdag 19. januar undertegnet feltprost brigader Alf Petter Bu Hagesæther og biskop Bernt Eidsvig en avtale mellom Forsvaret og Kirken om feltpresttjeneste.

Avtalen er en intensjonsavtale mellom Forsvaret ved Feltprestkorpset og Den katolske kirke ved Oslo katolske bispedømme, Trondheim stift og Tromsø stift om katolsk feltpresttjeneste. Avtalen er fra før av underskrevet av biskop Berislav Grgić i Tromsø.

Les mer...

 

Ikke medhold for bispedømmet

Oslo katolske bispedømme fikk ikke medhold i Oslo tingrett om at Kulturdepartementets vedtak om tilbakebetaling av statstilskudd for årene 2011-2015 er ugyldige. Ifølge tingrettens dom er forvaltningsvedtakene gyldige.

Retten slår dermed fast at staten har krav på å få tilbakebetalt rundt 40, 5 millioner kroner i mottatt tilskudd, i tillegg tilkjennes staten sakskostnader på 421.000 kroner.

Les mer her

 

Bønn for Aleppo

- Alle bønner og alle tegn på støtte vil være til hjelp for Aleppo i denne tunge tid. Jeg ber om en bønn for Aleppo i de daglige messene fremover, sier biskop Bernt Eidsvig.

Oslo katolske bispedømme og ordenshus har nettopp fått et nødrop fra den kaldeiske biskopen i Aleppo, msgr. Antoine Audo SJ. Fra sitt gjemmested i domkirken i den utbombede byen ber biskop Audo alle kristne brødre og søstre om hjelp og forbønn for bispedømmet.

Les mer og se video her...

Hyppig til messe

Katolikker i Polen feirer messe oftere enn de fleste andre nasjonaliteter i Europa. 40 prosent av katolikkene i Polen går jevnlig i søndagsmessen.

Dette viser helt ferske tall fra Det nasjonale kirkelige statistikkinstituttet i Warszawa, ifølge kathpress. I henhold til instituttets målinger på en utvalgt søndag høsten 2015, deltok 39,8 prosent av Polens katolikker i en gudstjeneste. Det var 0,7 prosent flere enn i 2014. Da var tallet 39,1 prosent – for øvrig det laveste siden 1980, da man begynte å føre statistikk. Les mer…

 

Petter Gjessing rektor ved St. Paul gymnas

Gymnaset blir selvstendig institusjon og får egen rektor

St. Paul Gymnas i Bergen ble etablert i 2012, men har frem til nå vært en avdeling under St. Paul skole.

I høst hadde gymnaset vokst til den størrelse det skal ha, en klasse på hvert trinn, VG1, VG2 og VG3, inntil 270 elever. Gymnaset er nå, etter godkjenning fra Utdanningsdirektoratet og biskopen, blitt en selvstendig institusjon innen bispedømmet med eget styre og ledelse. Fisjonen gjennomføres fra 1. januar 2017.

Styret har tilbudt stillingen som rektor til Petter Gjessing, f. 1972.

Les mer ...

 

Saken mot biskop Eidsvig henlagt

Statsadvokaten besluttet i dag å henlegge saken mot biskop Bernt Eidsvig. Oslo Katolske Bispedømme har fått et forelegg på 1 million kroner.  

- Vi er tilfredse med at statsadvokaten henlegger siktelsen mot biskop Eidsvig. Men vi stiller oss undrende til at statsadvokaten tar ut tiltale mot bispedømmets økonom. Vi konstaterer at OKB har fått et forelegg på 1 million kroner, og vi vil nå vurdere om dette skal vedtas, sier administrativ leder Lisa Wade.

Les mer...

 

Vel blåst Trondheim!

Vigslingen av nye St. Olav domkirke ble en stor suksess for Trondheim stift. Geistlige, ansatte, frivillige, menighet og gjester kan se tilbake på en helg og en kirkevigsling av historiske dimensjoner.

Se mange flotte bilder og video fra messer og mottagelse av nye St. Olav domkirke i Trondheim her...

 

Nye St. Olav domkirke er innviet

– Måtte Kristi lys stråle i Kirken slik at alle folkeslag kan nå frem til sannhetens fylde.

Slik lød en av de mange vakre bønnene pavens utsending, kardinal  Cormac Murphy-O’Connor, fremsa under den storslåtte innvielsen av St. Olav katolske domkirke i Trondheim i går. Kardinalen er tidligere erkebiskop av Westminster (London), og pave Frans hadde nok de historiske båndene mellom England og Norge i mente da han valgte nettopp ham til å representere seg i denne messen, hvor 500 personer fylte det nye kirkerommet til siste plass. Ytterligere 250 kunne følge seremonien via storskjerm i menighetssenteret ved siden av.

Liturgien under en kirkevigsel er usedvanlig rik og uttrykker på en særskilt måte Kirkens mysterium. For alle dem som ikke selv var til stede denne dagen, her er liturgiheftet for seremonien.

Les mer ...

 

SEGL 2016 er her

SEGL 2016 er nummer fem i rekken av årsskriftet, som tar utgangspunkt i en katolsk humanistisk tenkning. Årsskriftet utgis i samarbeid med Nettverk for katolsk teologi, og årlig bidrar en mengde spennende skribenter – både katolikker og ikke-katolikker – med artikler innenfor sitt interesse- og fagfelt, det være seg kunst, litteratur, teologi, spiritualitet og aktuelle samfunnsspørsmål.


Årets utgave har hovedtema BARMHJERTIGHET & SÅRBARHET. Vi markerer også at MOR TERESA i år ble helligkåret, hun som av Johannes Paul II ble omtalt som «barmhjertighetens ikon». 

 

BLA I SEGL 2016  |  kr 298  |  St. Olav forlag | KJØP 

Les mer ...

 

Ny bok fra St. Olav forlag:
Kristenforfølgelse i fokus

John L. Allen Jr.:

FORFULGT
Den globale krigen mot kristne

St. Olav forlag 2016

BLA I BOKEN  |  kr 329  |  oversatt av Ståle J. Kristiansen


En av de mest respekterte journalister i USA, John L. Allen Jr., bruker sin enestående kunnskap om internasjonal politikk og sin religiøse innsikt for å undersøke den bekymringsfulle og verdensomspennende forfølgelsen av kristne. Les mer ...


KATOLSK ALMANAKK 2017 

KATOLSK ALMANAKK inneholder ukesoppslag og liturgiske referanser for hver dag i kirkeåret, gjeldende liturgiske farge, angivelse av tidebønnuker, helgenfester og andre høytider samt dager med kirkeplikt og offisielle flaggdager. Tidsperioden er kirkeåret, fra 1. søndag i advent 2016 til ut kalenderåret 2017.

I adresseseksjonen finner du kontaktinformasjon til Den katolske kirke i Norges ulike enheter: bispedømmer, bispedømmekontorer, menigheter, ordenshus osv.  

Les mer ...

Ledige stillinger i OKB

OKB søker to nye medarbeidere til Kommunikasjons- og samfunnsavdelingen. Stillingene som utlyses er redaksjonsjef/nyhetsleder og journalist.

Les mer om stillingene...

 

Fast HR-leder i OKB

Anne-Mette  Ringdal er ansatt som fast HR-leder (personalsjef) i Oslo katolske bispedømme fra 1. februar i år. Ringdal har vært i et engasjement i OKB siden mars i fjor.

Det er en svært variert stilling den nye faste HR-lederen nå tar fatt på. Den spenner fra jobbing med personalrutiner, utforming av arbeidsreglement, nyansettelser og oppfølging av ansatte til rådgiving av menigheter og andre om arbeidsforhold og arbeidsjus. HR i OKB omfatter både geistlige og lege ansatte. 

Les mer...

 

Ny i NUK

Den 6. januar i år begynte Aleksandra Sramkowska (28) i den nye stillingen som organisasjonskonsulent med kommunikasjonsansvar i NUK.

Aleksandra har mastergrad i kulturkunnskap med tre års spesialisering på området kulturkommunikasjon, praktiske problemer. Masteroppgaven hennes belyste temaet Mayakulturens kollaps i forhold til den spanske erobringen av Amerika. Hun har også studert kunsthistorie i Spania.

Les mer...

 

Heidi Øyma slutter

Heidi Haugros Øyma har sagt opp sin stilling og sluttet i OKB den 31. januar. 

- Heidi har gjort en formidabel innsats for bispedømmet og vi er lei oss for at hun nå har valgt å slutte. Vi ønsker henne lykke til videre med nye utfordringer og oppgaver, sier biskop Bernt Eidsvig.

Les mer...

 

Skjerper utlåns-reglene

Biskop Bernt Eidsvig strammer inn på kirkens og menighetenes utlåns- og utleievirksomhet. Det blir innskjerpet at det ikke er anledning til å låne eller leie ut våre lokaler til politiske møter og foredrag.

Les mer...

 

Zaostrzenie zasad wynajmu pomieszczeń

Biskup Bernt Eidsvig obostrza zasady użyczania i wynajmu pomieszczeń kościelnych i parafialnych. Nie jest dozwolone, aby użyczać lub wynajmować nasze pomieszczenia do wszelkiego rodzaju spotkań lub wieców politycznych.

Czytaj więcej...

 

Kirkelig Fornyelse nedlagt

Bønne- og arbeidsfelles­skapet Kirkelig Fornyelse ble nedlagt den 8. januar i år, etter 50 års både omfavnet og omstridt virke.

Les mgr Torbjørn Olsens oppsummering og tilbakeblikk

 

Paven takket Sverige

Pave Frans holdt mandag 9. januar tale i Den Hellige Stol for utenlandske diplomater. Paven snakket om migrasjon og takket spesielt Sverige, Italia, Tyskland og Hellas for landenes generøse omsorg for mennesker på flukt og i nød. Les mer…

 

OKB vedtar ikke forelegget

Oslo katolske bispedømme (OKB) vedtar ikke statsadvokatens forelegg på 1 million kroner og kommer til å møte i retten sammen med økonomen.

– Selv om OKB erkjenner rot og en uheldig metode, kan vi ikke gå med på at bispedømmet har gjort seg skyldig i grovt bedrageri, sier administrativ leder Lisa Wade. Les mer…

 

Bostad begynner

Diakon Sindre-Jacob Bostad er midlertidig gått inn i stillingen som økonom i Oslo katolske bispe­dømme.

– Jeg er svært glad for at Sindre på kort varsel har takket ja til å løse viktige oppgaver på økono­mi­området i en over­gangs­periode, sier biskop Bernt Eidsvig. Les mer…

 

Joys slutter

Ingrid Rosendorf Joys har sagt opp sin stil­ling som sam­funns­kontakt i OKB. Hun skal i tiden frem­over arbeide for fullt i Sam­arbeids­rådet for tros- og livs­syns­sam­funn i Norge og styrke organisasjonens satsninger. Les mer…

 

Gode resultater for St. Paul-elever


Fra i år tilbyr  St. Paul gymnas i samarbeid med Universitetet i Bergen et tilpasset løp for elever som vurderer å begynne på universitet eller høyskole etter videregående opplæring. Elevene  har i høst for første gang hatt muligheten til å ta fag ved Universitetet i Bergen. NRK Hordaland rapporterer fra de første eksamensresultatene.

 

Abort og syndsforlatelse

-Alle som har fullmakt til å høre et skriftemål, kan også gi syndsforlatelse. I OKB har vi praktisert dette i over 30 år. Syndsforlatelsen er ikke reservert biskopen.

Dette sier biskop Bernt Eidsvig i en kommentar til en nyhetssak som er blitt sitert i ulike medier denne uken, om at «Paven vil gi syndsforlatelse til kvinner som har tatt abort».

Katolsk.no skal i det følgende forsøke å gi en oppklaring.

Les mer...

 

Studietur til Roma og Assisi våren 2017

Kurset vil gi deltakerne en innføring i katolsk sosiallære med fokus på økologi. Deltakerne vil også bli nærmere kjent med Frans av Assisi som skrev Laudato Si’ - Hymnen (Solsangen) - og med pave Frans og hans miljøencyklika. Deres økologiske teologi og tenkning er et viktig bidrag i vår globaliserte tidsalder.

Studieturen er åpen for alle – også for ikke-katolikker som er opptatt av økologi.

Les mer her...

 

«House of God and the gate of heaven»

«Here in this place the daily miracles of the mercies of the Lord in His sacraments will be poured out from heaven and prayers and praise ascend to the Most High», sa kardinal Cormac Murphy-O’Connor under vigslingsmessen i nye St. Olav domkirke i Trondheim.

Les hele kardinalens homilie her 

Les biskop Eidsvigs vigslingshilsen her


Østereng er blitt katolikk

Dag Øivind Østereng, tidligere høyprofilert prest i Den norske kirke, ble sist lørdag opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap av msgr. Torbjørn Olsen under en messe i Lunden kloster.

- Det er fantastisk å komme hjem. Jeg har vært på vei ganske lenge. Det er veldig godt å komme inn i kirken hvor jeg er blitt meget godt mottatt, forteller Østereng til katolsk.no

Les mer her...

 

Frilansere søkes

Går du med en journalist i magen? Eller har du lang erfaring med tekst, foto, sosiale medier og eller video?

Katolsk.no søker frivillige frilansere og ønsker å bygge opp et nettverk av frilansere som kan påta seg oppdrag for oss.

Les mer …

 

av Webmaster publisert 28.11.2015, sist endret 22.02.2017 - 10:01