Har du mottatt brev der vi ber deg bekrefte eller avkrefte medlemskapet med din personlige kode? Klikk her.

Mor Teresa helligkåres trolig i 2016

nullParis, 20.5.2015 (KI/KAP/KNA) – Den salige Mor Teresa av Calcutta (1910-97) kan bli helligkåret sommeren 2016. Det franske nyhetsmagasinet Nouvel Observateur opplyser at presidenten for Det pavelige rådet for nyevangelisering, erkebiskop Rino Fisichella ved et møte med de ansvarlige i byen Roma erklærte at helligkåringen kan finne sted den 4. september innenfor rammene av det Barmhjertighetens år som pave Frans har utropt.

Les mer.

Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo kunn­gjorde den 16. mai en rekke utnevnelser og preste­forflytninger. Les mer…

P. Dariusz Buras til Kasakhstan

Pave Frans ut­nevnte den 16. mai p. Dariusz Buras, kapellan i St. Olav menighet i Oslo, til apostolisk admini­strator av Atyrau i Kasakhstan. Les mer…