OLSOK 2015

Olsok 2014

Her finner du programmet for Den katolske kirkes nasjonale Olsokfeiring i Trondheim og på Stiklestad 2015.

Les mer
Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

Har du mottatt brev der vi ber deg bekrefte eller avkrefte medlemskapet med din personlige kode? Klikk her.

Pavens miljø-encyklika ‘Laudato Si’: — Vi er glade for at Frans har viet en hel encyklika til klimaspørsmålet

Pave Frans har endelig sluppet sin mye omtalte klima-encyklika Laudato Si, og oppfordrer et samlet verdens­samfunn til å inngå forpliktende avtaler som setter bære­kraft, fordeling og rettferdighet i sentrum.

Dette er første gang en pavelig encyklika, det mest høytidelige uttrykk for pavens universelle lære­embede, i sin helhet dedikeres til miljø­spørsmål. Navnet, Laudato Si, er hentet fra den kjente Solsangen skrevet av Frans av Assisi i 1224, en lovsang til skaperen, skapningene, naturen og universet.

– Den katolske kirke i Norge er glade for at Frans har dedikert en encyklika til klima­spørsmålet, et tema vi lenge har vært opptatt av, og jobbet med i økumeniske og inter­religiøse sammenhenger — både nasjonalt og inter­nasjonalt. Pave Frans stiller seg her på miljø­bevegelsens side når han slår fast at klima­endringene hoved­sakelig er menneske­skapte, og at det er en reell klimakrise, sier Ingrid Rosendorf Joys, samfunns­kontakt i Oslo katolske bispedømme. Les mer…

Fylkesmannen vil ha tilbakebetaling

Oslo katolske bispedømme (OKB) har mottatt vedtak fra Fylkes­mannen i Oslo og Akershus vedrørende medlems­register­saken. Fylkes­mannen mener at OKB har fått utbetalt for mye i stats­støtte og skal tilbake­betale 40.581.723 kroner. Les mer…

Biskop Eidsvig: Rot, ikke juks

I en video til katolikkene i Norge forteller biskop Bernt Eidsvig om sin rolle i en raskt voksende kirke, og hvordan og hvorfor han utfører sine oppgaver. Biskopen deler noen av sine tanker om den krevende situa­sjonen i Oslo katolske bispe­dømme, med pågående politi­etter­forskning og tilsyn fra Fylkes­mannen. Les mer…