Bønn for Aleppo

- Alle bønner og alle tegn på støtte vil være til hjelp for Aleppo i denne tunge tid. Jeg ber om en bønn for Aleppo i de daglige messene fremover, sier biskop Bernt Eidsvig.

Oslo katolske bispedømme og ordenshus har nettopp fått et nødrop fra den kaldeiske biskopen i Aleppo, msgr. Antoine Audo SJ. Fra sitt gjemmested i domkirken i den utbombede byen ber biskop Audo alle kristne brødre og søstre om hjelp og forbønn for bispedømmet.

Les mer og se video her...

 

Pavens bønneintensjoner for januar

Se video om pavens bønneintensjoner for januar. Tekst på norsk finner du under videoen.

Tekst på norsk:

Mange kristne fra ulike menigheter samarbeider i dag om å tjene mennesker i nød, de forsvarer menneskers liv og verdighet, skapelsen, og de bekjemper urettferdighet. 

Ønsket om å gå sammen for å samarbeide, i tjeneste og i solidaritet med de svakeste og med dem som lider, er en kilde som er til glede for oss alle. 

Foren din stemme med min, hvor vi ber for alle som bidrar gjennom bønn og broderlig kjærlighet til å gjenopprette et kirkelig fellesskap til tjeneste for de utfordringene menneskeheten står foran.

 

Hyppig til messe

Katolikker i Polen feirer messe oftere enn de fleste andre nasjonaliteter i Europa. 40 prosent av katolikkene i Polen går jevnlig i søndagsmessen.

Dette viser helt ferske tall fra Det nasjonale kirkelige statistikkinstituttet i Warszawa, ifølge kathpress. I henhold til instituttets målinger på en utvalgt søndag høsten 2015, deltok 39,8 prosent av Polens katolikker i en gudstjeneste. Det var 0,7 prosent flere enn i 2014. Da var tallet 39,1 prosent – for øvrig det laveste siden 1980, da man begynte å føre statistikk. Les mer…

 

May-Lisbeth Myrhaug er død


May-Lisbeth Myrhaug døde onsdag 4. januar 2017, 68 år gammel, etter en tids sykdom.

Hun jobbet med interreligiøse spørsmål, var en drivende kraft bak opprettelsen av en katolsk-ortodoks samtalegruppe, og holdt i gang Katolsk akademi i en årrekke. Hun var også engasjert politisk og i samisk kultur og historie.

Les mer…

 

Paven fyller 80


Lørdag 17. desember fyller pave Frans 80 år. Han markerer dagen ved å gjøre det han stort sett pleier å gjøre en vanlig dag: feire messe og avholde møter med representanter for ulike stater og med medlemmer av kurien, kirkens sentrale administrasjon.

Et lite nytt innslag er det likevel i årets fødselsdagsfeiring: Vatikanet har innbudt troende fra hele verden til å sende sin bursdagshilsen til paven til bestemte epost-adresser.

Se epost-adressene og les mer her...

 


Petter Gjessing blir rektor ved St. Paul gymnas

Gymnaset blir selvstendig institusjon og får egen rektor

St. Paul Gymnas i Bergen ble etablert i 2012, men har frem til nå vært en avdeling under St. Paul skole.

I høst hadde gymnaset vokst til den størrelse det skal ha, en klasse på hvert trinn, VG1, VG2 og VG3, inntil 270 elever. Gymnaset er nå, etter godkjenning fra Utdanningsdirektoratet og biskopen, blitt en selvstendig institusjon innen bispedømmet med eget styre og ledelse. Fisjonen gjennomføres fra 1. januar 2017.

Styret har tilbudt stillingen som rektor til Petter Gjessing, f. 1972.

Les mer ...

 

Kirken mot staten

OSLO TINGHUS: OKB har gått til sak mot staten ved Kulturdepartementet. Her fra rettssalen, OKBs fungerende administrative leder Lisa Wade og biskop Bernt Eidsvig.  (Foto: Stein Gudvangen, Dagen) 

Den sivile rettssaken OKB har anlagt mot Kulturdepartementet holder pause i dag tirsdag 6. desember. Saken fortsetter i Oslo tingrett i morgen med partenes prosedyrer og ventelig også avslutningsinnlegg.

Grunnen til at retten tok en dags pause var at partene og dommeren mente det ikke var behov for biskop Eidsvigs partsforklaring og sogneprest Torbjørn Olsens vitneforklaring som skulle ha funnet sted i dag. Saken var godt nok opplyst gjennom partenes innledningsforedrag fredag og mandag, mente retten.

Les mer her... 

Les avisen Dagens dekning av saken her.

Se NRK Dagsrevyens innslag om saken her

Hør P4s nyhetsinnslag om saken her.

 

 

Saken mot biskop Eidsvig henlagt

Statsadvokaten besluttet i dag å henlegge saken mot biskop Bernt Eidsvig. Oslo Katolske Bispedømme har fått et forelegg på 1 million kroner.  

- Vi er tilfredse med at statsadvokaten henlegger siktelsen mot biskop Eidsvig. Men vi stiller oss undrende til at statsadvokaten tar ut tiltale mot bispedømmets økonom. Vi konstaterer at OKB har fått et forelegg på 1 million kroner, og vi vil nå vurdere om dette skal vedtas, sier administrativ leder Lisa Wade.

Les mer...

 

Vel blåst Trondheim!

Vigslingen av nye St. Olav domkirke ble en stor suksess for Trondheim stift. Geistlige, ansatte, frivillige, menighet og gjester kan se tilbake på en helg og en kirkevigsling av historiske dimensjoner.

Se mange flotte bilder og video fra messer og mottagelse av nye St. Olav domkirke i Trondheim her...

 

Nye St. Olav domkirke er innviet

- Måtte Kristi lys stråle i Kirken slik at alle folkeslag kan nå frem til sannhetens fylde.

Slik lød en av de mange vakre bønnene pavens utsending, kardinal  Cormac Murphy-O’Connor, fremsa under den storslåtte innvielsen av St. Olav katolske domkirke i Trondheim i går. Kardinalen er tidligere erkebiskop av Westminster (London), og pave Frans hadde nok de historiske båndene mellom England og Norge i mente da han valgte nettopp ham til å representere seg i denne messen, hvor 500 personer fylte det nye kirkerommet til siste plass. Ytterligere 250 kunne følge seremonien via storskjerm i menighetssenteret ved siden av.

Liturgien under en kirkevigsel er usedvanlig rik og uttrykker på en særskilt måte Kirkens mysterium. For alle dem som ikke selv var til stede denne dagen, her er liturgiheftet for seremonien.

Les mer ...

 

SEGL 2016 er her

SEGL 2016 er nummer fem i rekken av årsskriftet, som tar utgangspunkt i en katolsk humanistisk tenkning. Årsskriftet utgis i samarbeid med Nettverk for katolsk teologi, og årlig bidrar en mengde spennende skribenter – både katolikker og ikke-katolikker – med artikler innenfor sitt interesse- og fagfelt, det være seg kunst, litteratur, teologi, spiritualitet og aktuelle samfunnsspørsmål.


Årets utgave har hovedtema BARMHJERTIGHET & SÅRBARHET. Vi markerer også at MOR TERESA i år ble helligkåret, hun som av Johannes Paul II ble omtalt som «barmhjertighetens ikon». 

 

BLA I SEGL 2016  |  kr 298  |  St. Olav forlag | KJØP 

Les mer ...

 

Ny bok fra St. Olav forlag:
Kristenforfølgelse i fokus

John L. Allen Jr.:

FORFULGT
Den globale krigen mot kristne

St. Olav forlag 2016

BLA I BOKEN  |  kr 329  |  oversatt av Ståle J. Kristiansen


En av de mest respekterte journalister i USA, John L. Allen Jr., bruker sin enestående kunnskap om internasjonal politikk og sin religiøse innsikt for å undersøke den bekymringsfulle og verdensomspennende forfølgelsen av kristne. Les mer ...


KATOLSK ALMANAKK 2017 

KATOLSK ALMANAKK inneholder ukesoppslag og liturgiske referanser for hver dag i kirkeåret, gjeldende liturgiske farge, angivelse av tidebønnuker, helgenfester og andre høytider samt dager med kirkeplikt og offisielle flaggdager. Tidsperioden er kirkeåret, fra 1. søndag i advent 2016 til ut kalenderåret 2017.

I adresseseksjonen finner du kontaktinformasjon til Den katolske kirke i Norges ulike enheter: bispedømmer, bispedømmekontorer, menigheter, ordenshus osv.  

Les mer ...

Kirkelig Fornyelse nedlagt

Bønne- og arbeidsfelles­skapet Kirkelig Fornyelse ble nedlagt søndag den 8. januar i år, etter 50 års både omfavnet og omstridt virke.

Les mgr Torbjørn Olsens oppsummering og tilbakeblikk

Paven takket Sverige

Pave Frans holdt mandag 9. januar tale i Den Hellige Stol for utenlandske diplomater. Paven snakket om migrasjon og takket spesielt Sverige, Italia, Tyskland og Hellas for landenes generøse omsorg for mennesker på flukt og i nød. Les mer…

 

Dom i uke 3

Dommen i den sivile saken Oslo katolske bispedømme har anlagt mot staten var ventet fredag den 6. januar 2017, men dommen faller ventelig først i uke 3, en gang etter mandag den 16. januar. Dermed tar det ennå to uker før det blir en avklaring for bispedømmet. Les mer…

 
OKB vedtar ikke forelegget

Oslo katolske bispedømme (OKB) vedtar ikke statsadvokatens forelegg på 1 million kroner og kommer til å møte i retten sammen med økonomen.

– Selv om OKB erkjenner rot og en uheldig metode, kan vi ikke gå med på at bispedømmet har gjort seg skyldig i grovt bedrageri, sier administrativ leder Lisa Wade. Les mer…

 

Bostad begynner

Diakon Sindre-Jacob Bostad er midlertidig gått inn i stillingen som økonom i Oslo katolske bispe­dømme.

– Jeg er svært glad for at Sindre på kort varsel har takket ja til å løse viktige oppgaver på økono­mi­området i en over­gangs­periode, sier biskop Bernt Eidsvig. Les mer…

 

Joys slutter

Ingrid Rosendorf Joys har sagt opp sin stil­ling som sam­funns­kontakt i OKB. Hun skal i tiden frem­over arbeide for fullt i Sam­arbeids­rådet for tros- og livs­syns­sam­funn i Norge og styrke organisasjonens satsninger. Les mer…

 

Gode resultater for St. Paul-elever


Fra i år tilbyr  St. Paul gymnas i samarbeid med Universitetet i Bergen et tilpasset løp for elever som vurderer å begynne på universitet eller høyskole etter videregående opplæring. Elevene  har i høst for første gang hatt muligheten til å ta fag ved Universitetet i Bergen. NRK Hordaland rapporterer fra de første eksamensresultatene.

 

-Til tidenes ende flyter barmhjertigheten, trøsten og håpet fra såret i den Oppstandnes side

På Kristi kongefest, den 20. november, avsluttet pave Frans Barmhjertighetsåret ved å lukke den hellige døra i Peterskirken og holde messe på Petersplassen. (Se hele messen på Vatikanets YouTube-kanal.) 

Les mer ...

 

Abort og syndsforlatelse

-Alle som har fullmakt til å høre et skriftemål, kan også gi syndsforlatelse. I OKB har vi praktisert dette i over 30 år. Syndsforlatelsen er ikke reservert biskopen.

Dette sier biskop Bernt Eidsvig i en kommentar til en nyhetssak som er blitt sitert i ulike medier denne uken, om at «Paven vil gi syndsforlatelse til kvinner som har tatt abort».

Katolsk.no skal i det følgende forsøke å gi en oppklaring.

Les mer...

 

Studietur til Roma og Assisi våren 2017

Kurset vil gi deltakerne en innføring i katolsk sosiallære med fokus på økologi. Deltakerne vil også bli nærmere kjent med Frans av Assisi som skrev Laudato Si’ - Hymnen (Solsangen) - og med pave Frans og hans miljøencyklika. Deres økologiske teologi og tenkning er et viktig bidrag i vår globaliserte tidsalder.

Studieturen er åpen for alle – også for ikke-katolikker som er opptatt av økologi.

Les mer her...

 

«House of God and the gate of heaven»

«Here in this place the daily miracles of the mercies of the Lord in His sacraments will be poured out from heaven and prayers and praise ascend to the Most High», sa kardinal Cormac Murphy-O’Connor under vigslingsmessen i nye St. Olav domkirke i Trondheim.

Les hele kardinalens homilie her 

Les biskop Eidsvigs vigslingshilsen her


OKB vokser kraftig

Medlemsveksten i Oslo katolske bispedømme fortsetter. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har for 2016 godkjent at OKB får tilskudd for 124.985 medlemmer. Det er opp rundt 44.000 fra 2015.

I 2015 godkjente Fylkesmannen at OKB hadde 80.573 medlemmer som berettiget til tilskudd. Tallene for 2016 viser en betydelig vekst i den registrerte medlemsmassen, en 55% økning.

Les mer...

 

Østereng er blitt katolikk

Dag Øivind Østereng, tidligere høyprofilert prest i Den norske kirke, ble sist lørdag opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap av msgr. Torbjørn Olsen under en messe i Lunden kloster.

- Det er fantastisk å komme hjem. Jeg har vært på vei ganske lenge. Det er veldig godt å komme inn i kirken hvor jeg er blitt meget godt mottatt, forteller Østereng til katolsk.no

Les mer her...

 

Frilansere søkes

Går du med en journalist i magen? Eller har du lang erfaring med tekst, foto, sosiale medier og eller video?

Katolsk.no søker frivillige frilansere og ønsker å bygge opp et nettverk av frilansere som kan påta seg oppdrag for oss.

Les mer …

 

av Webmaster publisert 28.11.2015, sist endret 11.01.2017 - 18:44