Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Persongallerier

Profiler
Pave Frans – biografi og pontifikat.
Pave Benedikt XVI – biografi og pontifikat.

Innenriksgalleri

Dette omfatter personer som virker i Den katolske kirke i Norge i dag - geistlighet, ansatte, legfolk i frivillige verv eller andre som på annen måte har (eller inntil nylig har hatt) tilknytning til Kirken i Norge. Du finner også et eget galleri over personer som tidligere har hatt verv i Kirken i Norge, ordensfolk i utlandet samt avdøde geistlige.

Utenriksgalleri

Dette omfatter personer som er tilknyttet Vatikanet (inkludert alle kardinalene), biskoper for en del større bispedømmer samt noen andre som regnes som sentrale i Den katolske kirke internasjonalt.

Historisk galleri

Dette omfatter flere typer gallerier over avdøde personer i Kirken.

  1. Helgener
  2. Paverekken
  3. Apostoliske fedre, kirkefedre og kirkelærere
  4. Disipler, apostler og evangelister
  5. Katolske lydbiskoper (11. årh.), biskoper (ca. 1067-1151) og erkebiskoper (1153-1537) i Nidaros
  6. Andre katolske biskoper i Norge før reformasjonen
  7. Bifigurer