Den salige Paulus Yun Ji-chung og 123 ledsagere (d. 1791-1888)

Minnedag: 20. september

nullDe 124 salige Korea-martyrene

Den koreanske Kirken er unik i det at den ble grunnlagt utelukkende av legfolk. Noen av dem var akademikere som oppdaget det kristne budskap ved å lese bøker som var skrevet på kinesisk av europeiske misjonærer som hadde arbeidet i Kina. Siden grunnleggelsen i 1784 (da den første koreaneren ble døpt) overlevde Kirken bølge etter bølge av forfølgelser, slik at hun på mindre enn hundre år kunne smykke seg med 10 000 martyrer.

Den første forfølgelsen fant sted allerede i 1785 (Myeongryebang-hendelsen eller Chujo jeokbal-hendelsen [chŏkpal]), men den første store var Sinhae-forfølgelsen som brøt ut i 1791 etter at en kristen adelsmann nektet å brenne røkelse til ære for sin avdøde mor. Medlemmer av adelen anga da den katolske tro som kjetteri til keiseren. Under press fra familiene falt de to grunnleggerne av menigheten fra kristendommen. Peter Yi Seung-hun, den første som var blitt døpt, ble også den første apostat (frafallen). To martyrer døde den 8. desember 1792, den adelige Paulus Yun og hans fetter Jakob Kwon Sang-yeon.

Nye bølger av forfølgelser fulgte i årene 1792-95, 1801-02, 1815 og 1827 i. De årene de toppet seg og var særlig grufulle, var i 1791 (Sinhae-forfølgelsen), 1795 (Eulmyo-hendelsen), 1797 (Jeongsa-forfølgelsen), 1801 (Sinyu-forfølgelsen), 1815 (Eulhae-forfølgelsen [Ŭlhae]), 1827 (Jeonghae-forfølgelsen [Chŏnghae]), 1839 (Gihae-forfølgelsen [Kihae]), 1846 (Byeongo-forfølgelsen [Pyŏngo]), 1860 (Gyeongsin-forfølgelsen [Kyŏngsin]) og 1866 (Byeongin-forfølgelsen [Pyŏngin]).

I de siste årene av 1700-tallet var forfølgelsene sporadiske og lokale, men i 1801 ble de utvidet til hele landet, da veksten i antall kristne begynte å uroe myndighetene. De verste forfølgelsene var under dronning Chong-sun, som i 1800 ble regent for sitt oldebarn, Sun-jo. Dronningen så kristendommen som en trussel mot koreanske skikker og tradisjoner, og hun gjorde et målbevisst forsøk på å utrydde katolisismen. Bare i 1801 døde mer enn 300 katolikker, særlig blant adelen og de utdannede og inkludert den kinesiske presten. Deres familier fikk sin eiendom beslaglagt og ble sendt i eksil. Men i hele denne perioden flyktet katolikker som unnslapp døden, opp i fjellområdene, hvor de dannet nye kommuniteter og holdt troen levende. Andre velutdannede mennesker blandet seg med resten av befolkningen og ble instruktører, og de spredte kristendommen i landsbyene gjennom å lære opp vanlige mennesker. De folkelige røttene og det kulturelle nivået til de kristne dannet styrken i de kristne menighetene gjennom forfølgelsene på 1800-tallet.

nullI 1802 ble det utstedt et dekret som foreskrev dødsstraff for enhver katolikk og omtalte deres tro som «den perverse lære». Dekretet ble bekreftet i 1839 og i 1866, og ble ikke tilbakekalt før i 1882. De fleste ofrene for blodige kristenforfølgelser var i årene 1839-46 og 1866-67. Både i 1839 og 1861 brøt forfølgelser ut etter at den konservative fraksjonen av den koreanske herskerklassen kom tilbake til makten. I juni 1839 tok Cho Pyong-ku [Jo], som hadde et patologisk hat mot katolikker, kontroll over den koreanske regjeringen. Han mente at grunnen til at det var så mange katolikker i Korea, var at arbeidet med å utrydde dem i 1801 ikke hadde vært grundig nok. Den 5. juli utstedte han et edikt som hadde som mål en fullstendig utryddelse av Kirken. De første som led martyrdøden etter dette, var åtte kristne som allerede satt i fengsel. De led martyrdøden ved å bli halshogd den 20. juli 1839 utenfor Den lille vestporten (Seosomun) i Seoul. Ofrene ble gjerne grusomt torturert før henrettelsen, inkludert bastinado, stokkeslag under føttene.

I løpet av de tre bølgene med forfølgelser i 1839, 1846 og 1866 var det rundt 10 000 kristne som døde som martyrer, av totalt 20 000. 2 000 kristne antas å ha blitt henrettet bare i september 1866, og 8 000 i 1870. I 1875 ble forfølgelsene stanset ved et kongelig edikt og katolikkene fikk stilltiende religionsfrihet. I 1884 ble det gitt frihet til katolisismen, og fra samme år misjonerte også protestantene i Korea. Med avtalen mellom Korea og Frankrike i 1886 tok århundret med forfølgelser slutt, selv om det har vært sporadiske utbrudd siden da. For eksempel i 1901, da mer enn 700 katolikker ble drept på øya Jeju i løpet av få dager, og under Korea-krigen (1950-53), da mange biskoper, prester, nonner og legfolk ble drept eller utvist. I Nord-Korea i dag er Kirken fortsatt under jorden.

Den 6. mai 1984 ble 103 koreanske martyrer helligkåret i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) i anledning 200-årsjubileet for Den katolske kirke i Korea. Dette var den første helligkåringsseremonien som fant sted utenfor Vatikanet og var en minneverdig hendelse for den koreanske katolske menigheten. De 103 koreanske martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888. Samtidig begynte saligkåringsprosessen for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-geon (1821-46). Thomas Choe døde ikke som martyr, så han blir ikke saligkåret sammen med de 124 martyrene. Han må først få sine heroiske dyder anerkjent og dermed få tittelen Venerabilis, og deretter må et mirakel på hans forbønn anerkjennes før det kan bli snakk om saligkåring. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei). Den 16. juni 2009 ble prosessen åpnet i Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet.

Han som har fått æren av å gi gruppen sitt navn, er den salige Paulus Yun Ji-Chung, en adelsmann som konverterte til katolisismen og nektet å gravlegge sin avdøde mor etter de tradisjonelle konfusianske ritene. Dette førte til en massiv forfølgelse av kristne i 1791. Paulus ble halshogd den 8. desember 1791 sammen med sin fetter, den salige Jakob Kwon Sang-yeon. De var de første medlemmene av den koreanske adelen som ble drept for sin katolske tros skyld. Blant martyrene i denne gruppen er den salige p. Jakob Zhou Wen-mo (1752-1801), en kinesisk prest som tjenestegjorde i hemmelighet for de kristne i Korea.

Flere av martyrene i denne gruppen er nære slektninger av noen av de 103 martyrene som ble helligkåret i 1984, som den salige Augustin Jeong Yak-Jong (1760-1801), ektemann til den hellige Cecilia Yu So-sa (1761-1839) og far til de hellige Paulus Jeong Ha-sang [Chŏng Hasang] (1795-1839) og Elisabeth Jeong Jeong-hye [Chŏng Ch'ong-hye] (1797-1839), og Maria Yi Seong-rye (1801-1840), hustruen til den hellige Frans Choe Gyeong-hwan [Ch'oe Kyŏng-hwan] (1805-1839). Andre i gruppen er de salige Kolumba Kang Wan-suk (1761-1801), kjent som «de koreanske martyrenes kateket», og Augustin Yu Hang-geom (1756-1801), også kjent som «apostelen av Jeolla-do». I gruppen er også Augustins sønn, den salige Johannes Yu Jeong-cheol (1779-1801), og dennes salige hustru Lutgardis Yi Sun-i (1782-1802). De bestemte seg begge hver for seg for å leve i sølibat for å kunne vie seg helt til Gud, men det konfusianske samfunnet, som la stor vekt på å føre familielinjen videre, gjorde det umulig for dem å leve som ugifte. Derfor introduserte p. Jakob Zhou de to for hverandre og foreslo at de skulle gifte seg med hverandre og leve i et sølibatært ekteskap. De to giftet seg i 1797 og led martyrdøden fire år senere.

Logo for pave Frans’ apostoliske reise til Sør-Korea 14.-18. august 2014Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Paven var på besøk i Korea i anledning De asiatiske ungdomsdagene i Daejeon. Hans vert, kardinalerkebiskop Andrew Yeom Soo-jung av Seoul, er på en spesiell måte knyttet til historien om vitnesbyrd og forfølgelse som preget den tidligste kristenheten i Korea, for hans tippoldefar og noen andre forfedre var blant den koreanske kristenhetens første martyrer. Av de 124 martyrene var 123 koreanske legfolk, mens den 124. var en kinesisk prest, Jakob Zhou Wen-mo. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Det gjenstår enda en martyrgruppe fra Korea som ennå ikke har fått anerkjent sitt martyrium, nemlig Johannes Baptist Yi-byeok og 132 ledsagere (d. 1785-1879). Den koreanske katolske kirke anslår at rundt 16 000 kristne ble drept i hele denne perioden.

nullNyere forskning og vitnesbyrd har også brakt frem i lyset koreanske martyrer fra 1900-tallet. Bispedømmene Chuncheon [Ch'unch'on] i Sør-Korea og Hamhung i Nord-Korea har påbegynt bispedømmefasen av saligkåringsprosessen for prester og munker som døde mellom 1940 og 1950 mens de var på en evangeliseringsmisjon i Gangwon-do og Hamgyeong-do. Bispedømmet Chuncheon valgte fem sogneprester som ble arrestert av det nordkoreanske regimet og ga sine liv for å beskytte de troende. Bispedømmet Hamhung nevnte også navnene til andre menn som ble drept for sin tro. Bispedømmet Incheon [Inch'on] har påbegynt bispedømmefasen av saligkåringsprosessen for Johannes Song Hae-bung, en legmisjonær som led martyrdøden under Koreakrigen (1950-53). 36 Guds tjenere og medlemmer av benediktinerordenen i Wagwan døde i arbeids- og fengselsleirer mellom 1949 og 1952, mens de tilbød åndelig støtte til fanger. Deres saligkåringssak ble åpnet av den benediktinske kongregasjonen.

Koreansk ble opprinnelig skrevet med kinesiske tegn, kalt for hanja. Nå brukes den alfabetiske skriften hangul, som ble innført i 1443 av kong Sejong den store. For romanisering av koreanske navn, det vil si gjengivelse med latinsk alfabet i stedet for hangul, brukes flere ulike systemer. De to mest utbredte er systemene McCune-Reischauer og revidert romanisering. McCune-Reischauer ble skapt i 1937 av de to amerikanerne George M. McCune og Edwin O. Reischauer.

nullI Nord-Korea brukes offisielt en variant av systemet McCune-Reischauer, og fra 1984 til 2000 var også en variant av McCune-Reischauer det offisielle i Sør-Korea. I 2000 gikk Sør-Korea over til offisiell bruk av en revidert romanisering. Siden den 28. februar 2002 har dette vært det offisielle systemet i Sør-Korea. En betydelig endring med overgangen til revidert romanisering er at de to koreanske bokstavene [어] og [으] nå skrives som digrafer med to vokaler: henholdsvis [eo] og [eu], i stedet for de diakritiske tegnene [ŏ] og [ŭ] i systemet McCune-Reischauer. I tillegg ble bruken av apostrofer fjernet.

Dette betyr at de fleste koreanske navn finnes med en rekke alternative skrivemåter, avhengig av hvilket system som ble brukt på de ulike tidspunktene. Et eksempel; Da De 103 koreanske martyrene ble helligkåret i 1984, het gruppen «De hellige Andreas Kim Taegŏn og Paulus Chŏng Hasang og deres ledsagere», som nå skrives «Andreas Kim Dae-geon og Paulus Jeong Ha-sang». Navnene Kim og Pak og Yi skulle egentlig staves «Gim» og «Bak» og «I» etter den reviderte stavemåten, men de fleste kilder har bevart de innarbeidede formene, så vi følger deres eksempel.

I våre artikler om koreanske martyrer vil vi prøve å bruke revidert romanisering, også etter hvert som eldre artikler oppdateres. Men fordi de kildene vi bruker ikke alltid er 100 % konsekvente, kan det snike seg inn en utilsiktet inkonsekvens her og der.

Alfabetisk liste over de nye salige:

Den salige Agathe Han Sin-ae (d. 1801) (nr 39)

Den salige Agathe Magdalena Kim Yun-deok (~1765-1815) (nr 69)

Den salige Agathe Yun Jeom-hye (~1778-1801) (nr 40)

Den salige Alexius Kim Si-u (1782-1815) (nr 70)

Den salige Ambrosius Kim Se-bak (1761-1828) (nr 85)

Den salige Anastasia Kim Jo-i (1789-1839) (nr 96)

Den salige Anastasia Yi Bong-geum (~1827-1839) (nr 98)

Den salige Andreas Kim Cheon-ae (1760-1801) (nr 47)

Den salige Andreas Kim Gwang-ok (~1741-1801) (nr 44)

Den salige Andreas Kim Jong-han (d. 1816) (nr 79)

Den salige Andreas Kim Sa-geon (1794-1839) (nr 89)

Den salige Andreas Pak Sa-ui (1792-1839) (nr 88)

Den salige Andreas Seo Seok-bong (d. 1815) (nr 72)

Den salige Andreas Yi Jae-haeng (1776-1839) (nr 87)

Den salige Anna Yi (1841-1867) (nr 115)

Den salige Anna Yi Si-im (1782-1816) (nr 76)

Den salige Antonius Hong Ik-man (d. 1802) (nr 61)

Den salige Antonius Jeong Chan-mun (1822-1867) (nr 110)

Den salige Antonius Yi Hyeon (d. 1801) (nr 37)

Den salige Augustin Jeong Yak-jong (1760-1801) (nr 18)

Den salige Augustin Yu Hang-geom (1756-1801) (nr 51)

Den salige Barbara Choe Jo-i (1790-1840) (nr 101)

Den salige Barbara Jeong Sun-mae (1777-1801) (nr 41)

Den salige Barbara Ku Seong-yeol (~1776-1816) (nr 75)

Den salige Barbara Sim A-gi (1783-1801) (nr 31)

Den salige Barbara Sim Jo-i (1813-1839) (nr 97)

Den salige Barnabas Jeong Gwang-su (d. 1802) (nr 60)

Den salige Barnabas Kim I-u (d. 1801) (nr 42)

Den salige Benedikt Song (1798-1867) (nr 113)

Den salige Bibiana Mun Yeong-in (1776-1801) (nr 35)

Den salige Brigida Choe (1783-1839) (nr 99)

Den salige Candida Jeong Bok-hye (d. 1801) (nr 28)

Den salige Felix Peter Kim Gi-ryang (1816-1867) (nr 111)

Den salige Filip Hong Pil-ju (1774-1801) (nr 50)

Den salige Frans Bae Gwan-gyeom (~1740-1800) (nr 13)

Den salige Frans Bang (d. 1799) (nr 9)

Den salige Frans Choe Bong-han (~1785-1815) (nr 71)

Den salige Frans Kim Hui-seong (1765-1816) (nr 74)

Den salige Frans Kim Jong-gyo (1754-1801) (nr 49)

Den salige Frans Kim Sa-jip (1744-1802) (nr 56)

Den salige Frans Pak (1835-1868) (nr 121)

Den salige Frans Yi Bo-hyeon (1773-1800) (nr 15)

Den salige Frans Yun Ji-heon (1764-1801) (nr 52)

Den salige Frans Xavier Hong Gyo-man (1738-1801) (nr 19)

Den salige Gervasius Son Gyeong-yun (1760-1802) (nr 57)

Den salige Ignatius Choe In-cheol (d. 1801) (nr 38)

Den salige Jakob Heo In-baek (1822-1868) (nr 120)

Den salige Jakob Kim Hwa-chun (d. 1816) (nr 80)

Den salige Jakob Kwon Sang-yeon (1751-1791) (nr 3)

Den salige Jakob Oh Jong-rye (1821-1840) (nr 103)

Den salige Jakob Won Si-bo (1730-1799) (nr 11)

Den salige Jakob Yun Yu-o (d. 1801) (nr 25)

Den salige Jakob Zhou Wen-mo (1752-1801) (nr 2)

Den salige Job Yi Il-eon (1767-1839) (nr 90)

Den salige Johannes Choe Chang-hyeon (1759-1801) (nr 17)

Den salige Johannes Choe Hae-seong (1811-1839) (nr 95)

Den salige Johannes Won Gyeong-do (1774-1801) (nr 24)

Den salige Johannes Yi Jeong-sik (1794-1868) (nr 116)

Den salige Johannes Yu Jung-cheol (1779-1801) (nr 53)

Den salige Johannes Yu Mun-seok (1784-1801) (nr 54)

Den salige Josef Ko Seong-un (d. 1816) (nr 78)

Den salige Josef Yun Bong-mun (1852-1888) (nr 124)

Den salige Juliana Kim Yeon-i (d. 1801) (nr 36)

Den salige Karl Jeong Cheol-sang (d. 1801) (nr 30)

Den salige Karl Yi Gyeong-do (1780-1802) (nr 58)

Den salige Kolumba Kang Wan-suk (1761-1801) (nr 32)

Den salige Laurentius Pak Chwi-deuk (~1766-1799) (nr 10)

Den salige Leo Hong In (1758-1802) (nr 64)

Den salige Lucia Yun Un-hye (d. 1801) (nr 27)

Den salige Lukas Hong Nak-min (1751-1801) (nr 21)

Den salige Lukas Kim Jong-ryun (1819-1868) (nr 119)

Den salige Lutgardis Yi Sun-i (1782-1802) (nr 66)

Den salige Magdalena Yi Jo-i (1808-1840) (nr 102)

Den salige Marcellinus Choe Chang-ju (1749-1801) (nr 22)

Den salige Margareta Oh (d. 1868) (nr 122)

Den salige Maria Yi Seong-rye (1801-1840) (nr 104)

Den salige Markus Sin Seok-bok (1828-1866) (nr 106)

Den salige Martin In Eon-min (1737-1800) (nr 14)

Den salige Martin Yang Jae-hyeon (1827-1868) (nr 117)

Den salige Martin Yi Jung-bae (~1751-1801) (nr 23)

Den salige Matteus Kim Hyeon-u (1775-1801) (nr 34)

Den salige Matteus Yu Jung-seong (~1784-1802) (nr 67)

Den salige Mattias Choe In-gil (1765-1795) (nr 6)

Den salige Mattias Choe Yeo-gyeom (1763-1801) (nr 48)

Den salige Mattias Pak Sang-geun (1837-1867) (nr 112)

Den salige Paulus Hyeon Gye-heum (1763-1801) (nr 55)

Den salige Paulus Jeong Tae-bong (1796-1839) (nr 93)

Den salige Paulus Oh Ban-ji (1813-1866) (nr 105)

Den salige Paulus Pak Gyeong-hwa (1757-1827) (nr 84)

Den salige Paulus Yi Do-gi (1743-1798) (nr 8)

Den salige Paulus Yi Guk-seung (1772-1801) (nr 43)

Den salige Paulus Yi Gyeong-eon (1792-1827) (nr 83)

Den salige Paulus Yun Ji-chung (1759-1791) (nr 1)

Den salige Paulus Yun Yu-il (1760-1795) (nr 5)

Den salige Peter Choe Pil-je (1770-1801) (nr 26)

Den salige Peter Jeong San-pil (~1749-1799) (nr 12)

Den salige Peter Jo Suk (1787-1819) (nr 81)

Den salige Peter Jo Yong-sam (d. 1801) (nr 16)

Den salige Peter Kim Dae-gwon (d. 1839) (nr 94)

Den salige Peter Kim Jeong-deuk (d. 1801) (nr 45)

Den salige Peter Ko Seong-dae (d. 1816) (nr 77)

Den salige Peter Sin Tae-bo (~1769-1839) (nr 91)

Den salige Peter Song (1821-1867) (nr 114)

Den salige Peter Won Si-jang (1732-1793) (nr 4)

Den salige Peter Yi Tae-gwon (1782-1839) (nr 92)

Den salige Peter Yi Yang-deung (d. 1868) (nr 118)

Den salige Pius Kim Jin-hu (1739-1814) (nr 68)

Den salige Protasius Hong Jae-yeong (1780-1840) (nr 100)

Den salige Richard An Gun-sim (1774-1835) (nr 86)

Den salige Sabas Ji Hwang (1767-1795) (nr 7)

Den salige Sebastian Kwon Sang-mun (1769-1802) (nr 65)

Den salige Simon Hwang Il-gwang (1757-1802) (nr 63)

Den salige Simon Kim Gang-i (~1765-1815) (nr 73)

Den salige Simon Kim Gye-wan (d. 1802) (nr 59)

Den salige Stanislas Han Jeong-heum (1756-1801) (nr 46)

Den salige Stefan Kim Won-jung (1813-1866) (nr 107)

Den salige Susanna Kang Gyeong-bok (1762-1801) (nr 33)

Den salige Taddeus Jeong In-hyeok (d. 1801) (nr 29)

Den salige Taddeus Ku Han-seon (1844-1866) (nr 109)

Den salige Teresa Kwon Cheon-rye (1784-1819) (nr 82)

Den salige Thomas Choe Pil-gong (1744-1801) (nr 20)

Den salige Thomas Han Deok-un (1752-1802) (nr 62)

Den salige Thomas Jang (1815-1866) (nr 108)

Den salige Victorinus Pak Dae-sik (1812-1868) (nr 123)

Kilder: en.wikipedia.org, newsaints.faithweb.com, cbck.or.kr, vaticaninsider.lastampa.it, asianews.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 2. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 02.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06