Den hellige Epifanius av Afrika og sytten ledsagere

Minnedag: 7. april

De hellige Epifanius, Donatus og Rufinus får i den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum sine navn hentet fra Usuards martyrologium, som først introduserte Rufinus. Vi vet bare at Epifanius var en afrikansk biskop som led martyrdøden sammen med sytten medlemmer av sin menighet, blant dem Modestus, men vi vet ikke hvor i Afrika og ikke når. Deres minnedag er 7. april. De nevnes under 6. april i Martyrologium Hieronymianum.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CE, CSO, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. april 2004

av Webmaster publisert 11.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49