Den hellige Faustus martyren (d. 250)

Minnedag: 16. juli

Den hellige Faustus led martyrdøden i forfølgelsene under keiser Decius (249-51). En kilde kaller ham «martyr hos grekerne», som må bety at han døde i den østlige delen av Romerriket. Han ble korsfestet og gjennomboret av piler. Han skal ha dødd av sine uutholdelige smerter etter fem dager. Hans minnedag er 16. juli, men han står ikke i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004).

Notisen i det førkonsiliære Martyrologium Romanum den 16. juli lød:

Eodem die natalis sancti Fausti Martyris, qui, sub Decio Imperatore, cruci affixus, quinque diebus in ea vixit, ac demum, sagittis confossus, migravit in caelum.

Også den himmelske fødselsdagen for den hellige Faustus martyr, som under keiser Decius ble naglet til et kors, hvor han levde i fem dager før han ble gjennomboret av piler og dro til himmelen.

Alle de andre notisene begynner med stedet for martyriet, unntatt denne, så heller ikke de romerske ekspertene visste hvor det skjedde.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 29. april 2000

av Webmaster publisert 29.04.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49