Den salige Angelus av Acquapagana (1261-1313)

Minnedag: 19. august

Den salige Angelus (it: Angelo) ble født i 1261 (1271?) på et ukjent sted i Italia. Som 24-åring ble han legbror hos kamaldulenserne (Congregatio Monachorum Eremitarum Camaldulensium – OSBCam) i San Salvatore i Acquapagana i bispedømmet Camerino. Etter lenge å ha vært i Val di Castro, vendte han tilbake til Acquapagana.

Deretter levde han som eremitt nær Acquapagana underlagt Silvestrinerne (Congregatio Silvestrina Ordinis Sancti Benedicti – CSilv). Han døde den 19. august 1313 i Acquapagana. Hans legeme oppbevares i det gamle territorialabbediet Montecavallo.

Han ble saligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 24. juli 1845 av pave Gregor XVI (1831-46). Hans minnedag er dødsdagen 19. august.

av Webmaster publisert 23.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49