Den hellige Andreas Avellino (1521-1608)

Minnedag: 10. november

Den hellige Andreas Avellino (1521-1608)
Skytshelgen for Napoli, Sicilia og Avellino; mot uvær, slangebitt, slaganfall og plutselig død

Den hellige Andreas Avellino (it: Andrea) ble født i 1521 i Castronuovo sørøst for Potenza i regionen Basilicata i Sør-Italia (da kongeriket Napoli). Han var sønn av Giovanni Avellino og Margherita Apelli og ble døpt Lorenzo, men moren kalte ham Lancelot (it: Lancellotto). Han kom fra en rik familie og var vakker, men også from, og i ungdommen bestemte han seg for å bli prest. Han fikk sin første utdannelse av en onkel som var erkeprest i Senise, og han drev katekismeundervisning for ungdommen i området.

Han studerte i Venezia og Napoli og ble presteviet i Napoli i 1545. I oktober 1547 dro han tilbake til Napoli for å studere ved det juridiske fakultetet, og han fikk sin doktorgrad i sivil- og kirkerett. I 1548 gjennomgikk han åndelige øvelser under ledelse av jesuittpateren Laínez, og etter det ble hans spiritualitet mer intens under veiledning av den salige theatineren Johannes Marinoni (1490-1562). Etter studiene ble han sakfører ved den kirkelige retten i Napoli. Han var både ambisiøs og from, men i 1552 opplevde han en slags omvendelse da han skjønte at han var i stand til å lyve for å vinne en sak. Han var deretter ikke lenger tilfreds med dette arbeidet, nå ønsket han å bli sjelesørger.

I 1551 satte generalvikaren av Napoli, kardinal Scipio Ribiba, ham til å reformere det temmelig dekadente nonneklosteret Sant'Arcangelo i Baiano. Han gjorde et ærlig forsøk og innførte streng klausur og andre monastiske reformer, men han ble møtt av sterk motstand både fra nonnene og fra menn som pleide å besøke dem. Han ble i 1556 nesten drept av en gruppe menn som motsatte seg hans reformer, og han ble fraktet i sikkerhet i theatinerklosteret i nærheten. Prosjektet måtte oppgis og klosteret Sant'Arcangelo måtte stenges.

Han forlot Baiano og i desember samme år trådte han inn i Theatinerordenen (Ordo Clericorum Regularium vulgo Theatinorum – OTheat) i klosteret San Paolo Maggiore i Napoli, og det var da han tok ordensnavnet Andreas (it: Andrea). Ordenen var grunnlagt i 1524 av den hellige Cajetan av Thiene. Novisemester i Napoli var den samme p. Johannes Marinoni og en av hans ledsagere var den salige Paulus Burali d'Arezzo, fremtidig kardinal. Andreas avla sine løfter den 25. januar 1558.

Etter novisiatet besøkte Andreas i 1559 apostelgravene i Roma. Der ble han mottatt av pave Paul IV (1555-59), som var medgrunnlegger av Theatinerordenen. Han virket deretter i femti år som en dyktig predikant og ivrig misjonær fra Napoli-bukta til Lombardia. Han bodde i fjorten år i ordenshuset i Napoli, hvor han ble novisemester i 1560, en stilling han hadde i ti år. Han var husets superior fra 1566 til 1569. Han opprettet ordenens første teologiske studier. Hele livet arbeidet han for å sette ut i livet dekretene fra Tridentinerkonsilet.

Andreas' personlige kvaliteter og hans glødende opptatthet av reform av presteskapet i Italia ble anerkjent av flere likesinnede prelater, spesielt kardinal Paolo Aresio og erkebiskopen av Milano, den hellige kardinal Karl Borromeus. I 1570 inviterte Karl Borromeus i samråd med theatinernes ordensgeneral Andreas til Milano for å grunnlegge ordenshus der. Dette gjorde han, og han ble superior for det nye huset Sant'Antonio nær San Calimero. Han ble også en nær venn av og rådgiver for kardinalen.

I mai 1571 ble han overført til Piacenza, hvor han ble superior for det nye theatinerklosteret San Vicenzo, som var grunnlagt samme måned av biskopen, Paulus Burali d'Arezzo. Der ble flere adelsmenn ble omvendt av hans forkynnelse og til og med inspirert til å gå i kloster. Det var en generell følelse av at han hadde «snudd byen på hodet» og ble innkalt til hertugen av Parma for å forklare seg. Ikke bare klarte han å tilfredsstille hertugen fullstendig, men i tillegg ba hertuginnen ham om å bli hennes åndelige rådgiver.

I mai 1582 returnerte han til Napoli, hvor han ble resten av livet. I 1584 ble han valgt til superior for to av ordenens hus i Napoli, San Paolo Maggiore og Ss Apostoli, og han ble gjenvalgt året etter. Han var ingen fremragende organisator eller administrator, men utmerket seg som predikant og hans forkynnelse bar rik frukt i å omvende syndere. I ånden til den katolske Motreformasjonen var han også en velformulert forfatter som tilbakeviste det protestantiske kjetteriet. Han gikk også sterkt mot sekten til Giulia di Mario, som oppmuntret til umoral under forkledning av illuministisk lære.

Andreas var svært etterspurt som skriftefar og førte en omfattende religiøs korrespondanse. Blant hans disipler var Lorenzo Scupoli, forfatter av «Den åndelige kamp». Hans personlige nestekjærlighet omfattet det å tilgi mannen som i 1593 myrdet hans nevø og villigheten til å ta ham inn i sin husholdning. Pave Gregor XIV (1590-91) tilbød ham et bispedømme, men han avslo det og foretrakk å fortsette sitt prekenapostolat. Til og med mens han levde, ble mirakler tilskrevet ham.

Om morenen den 10. november 1608 skulle den 87-årige Andreas til å feire messen i kirken San Paolo Maggiore i Napoli. Da fikk han brått et slag etter at han så vidt hadde sagt innledningsordene til messen etter datidens liturgi: «Introibo ad altare Dei», en scene som ble avbildet av samtidige malere. Han døde samme ettermiddag. Hans legeme ble lagt i krypten i den tidligbarokke theatinerkirken San Paolo Maggiore på Piazza San Gaetano i Napoli, og store menneskemengder kom for å vise sin respekt.

Mange skar av noe av hans hår som relikvier, og 36 timer senere ble det funnet at det hadde kommet blod ut av sårene som oppsto i huden. Ettersom liket fortsatt var varmt på dette tidspunkt, er det ikke urimelig å tro at han faktisk ennå ikke var død. Det fortsatte å strømme ut blod i enda 36 timer fra nye kutt i huden som ble gjort av legene. Blodet ble naturligvis omhyggelig samlet og tatt vare på, og det skal ha boblet synlig fire dager senere. En tradisjon hevder at det i årene som fulgte, fortsatte å bli flytende på hans dødsdag på samme måte som blodet til en annen napolitaner, den hellige Januarius. En undersøkelseskommisjon under ledelse av Msgr Giambattista Pamphili, den senere pave Innocent X (1644-55), avviste påstanden om at dette var mirakuløst, men fant at Andreas likevel var verdig til å bli erklært som helgen. Han hviler fortsatt i San Paolo Maggiore.

Andreas' saligkåringsprosess ble åpnet i desember 1614. Han ble saligkåret den 10. juni 1625 av pave Urban VIII (1623-44) og helligkåret den 22. mai 1712 av pave Klemens XI (1700-21). Hans minnedag er 10. november. Hans navn står i Martyrologium Romanum. Ved kalenderreformen i 1969 ble hans minnedag strøket i den universelle kalenderen og henvist til lokale og spesielle kalendere.

av Webmaster publisert 22.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49