Den hellige Autbert av Avranches ( -~725)

Minnedag: 10. september

Den hellige Autbert (fr: Aubert) ble født på 600-tallet i Frankrike. Vi vet ikke noe om hans liv og virke, bortsett fra at han ble valgt til biskop av Avranches med folkelig akklamasjon. Men det han er berømt for, er at han grunnla klosterkirken og klosteret på Mont-Saint-Michel in periculo maris på kysten av Normandie.

Legenden forteller at Autbert i år 706 falt i søvn på klippen Rocher de la Tombe og drømte at den hellige erkeengelen Mikael ba ham om å bygge en kirke nær dette stedet. Autbert prøvde å gjøre det han var bedt om, men han møtte alle slags uventede hindringer. Det var ikke før han hadde mottatt enda to åpenbaringer av Mikael i 707 og 708 samt en guddommelig refs for sin mangel på besluttsomhet, at prosjektet ble fullført. Kirken ble bygd og ble vigslet den 16. oktober 709 til erkeengelen Mikael, og denne begivenheten feires som en egen lokal fest den 16. oktober i bispedømmet Coutances og i St. Michael's Abbey i Farnborough.

Men to ting forblir uklare: når kirken ble bygd (ikke vigslet) og når Autbert ble biskop av Avranches. Bevisene er motstridende. I listen over biskoper av Avranches står han foran Rahentrannus, som levde på midten av 600-tallet. På den andre side ble hans visjoner av Mikael sagt å ha funnet sted i regjeringstidene til en av kongene ved navn Kildebert, enten Kildebert II av Austrasia (575-96) eller Kildebert III (695-711).

Biskop Autbert døde rundt 725 og ble gravlagt i kirken han hadde bygd. Opprinnelig ble ansvaret for kirken selv gitt til et kapittel av kanniker, men de ble på slutten av 900-tallet erstattet av benediktinermunker, som bygde et kloster på Mont-Saint-Michel. Det ble innviet i 993. Autberts minnedag er 10. september.

av Webmaster publisert 07.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49