De hellige Marius og Marta av Persia ( -268)

Minnedag: 19. januar

Den hellige Marius
Sammen med sine sønner Audifax og Abakum

De hellige Marius (Maris, Habakuk; it: Mario) og Marta var i følge legenden fra 400/500-tallet et rikt og adelig persisk par som ga hele sin formue til de fattige. De to var kristne, og bestemte seg for å besøke Roma sammen med sine to sønner Audifax og Abakum (it: Audiface e Abaco) for å besøke apostlenes graver. Dette gjorde de til tross for at den romerske keiser Claudius II Goticus (168-70) forfulgte de kristne.

Claudius beordret sine legioner til å samle kristne i amfiteateret. Der ble de drept og deretter brent. Sammen med presten Johannes og sine sønner samlet Marius og Marta opp de 260 martyrenes jordiske rester og gravla dem. Da ble de arrestert og torturert av guvernør Marcian, og da han ikke klarte å få dem til å avsverge kristendommen, tok han livet av hele familien. De tre mennene ble halshogd og deretter brent, mens Marta ble druknet i en brønn. Dette skjedde i år 268 på et sted ved Via Cornelia som het Nymphae Catabassi, to mil fra Roma.

En romersk kristen kvinne ved navn Felicitas klarte å berge det som var igjen av de halvbrente martyrene, og hun fikk også hentet opp Martas lik fra brønnen. Hun behandlet deres legemer med stor respekt og de ble gravlagt på kirkegården Ad Nymphas ved den trettende milesteinen ved Via Cornelia. Det skjedde den 20. januar. Der minner en kirke fra 600-tallet om deres martyrium; ruiner av den kan fortsatt ses. Tretten århundrer etter deres død ble deres relikvier gjenoppdaget, og i tillegg til i Roma æres nå relikvier i kirker i Cremona og Seligenstadt i Tyskland.

Men alt vi med sikkerhet vet om disse martyrene, er deres navn, samt hvor og når de ble gravlagt. Deres minnedag er 19. januar, siden 20. januar er opptatt av den hellige Sebastian. Deres navn står i Martyrologium Romanum. Før 1969 sto deres minnedag i den romerske universelle kalenderen, men da ble dagen strøket og kulten stoppet. Martyrene avbildes enten for dommeren, mens de blir pisket, på bålet, når de blir halshogd eller druknet. Noen avbildninger viser sønnene bundet til en milestein og torturert med kjøttkroker. I Cremona æres Abakum, Audifax og Marius som «de tre leger».

av Webmaster publisert 12.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49