Den salige Antonius Bonfadini (1400-1482)

Minnedag: 1. desember

Den salige Antonius Bonfadini (it: Antonio) ble født i 1400 i en adelsfamilie i Ferrara i regionen Emilia-Romagna i Nord-Italia. Den første delen av livet tilbrakte han i fornøyelsene ved hoffet. Men i en alder av 39-år forlot han sin komfortable tilværelse og sluttet seg til fransiskanernes observantgren (Ordo Fratrum Minorum Observantiae – OFMObs) i klosteret Santo Spirito i Ferrara. Etter at han hadde tatt doktorgraden i teologi, ble han presteviet. Han ble en berømt predikant over hele Italia og en nidkjær predikant i Det hellige Land, og hans arbeid ble kronet med utallige omvendelser og mirakler.

Da han vendte tilbake til Italia fra Det hellige Land, stanset han i Cotignola di Faenza i bispedømmet Faenza for å preke. Der ble han alvorlig syk og døde den 1. desember 1482 i et herberge for pilegrimer. Det ble meldt om mange mirakler ved hans grav, og da Cotignola ble spart for ulykker i 1630, 1688 og 1696, tilskrev innbyggerne dette til Antonius' forbønn.

I 1495 ble hans legeme overført til kirken i observantklosteret San Francesco di Cotignola i provinsen Ravenna, som var grunnlagt av den salige Angelus Carletti di Chivasso, hvor et spesielt kapell for ham ble bygd i 1666. I 1902 ble hans intakte legeme identifisert. Relikviene ble siste gang undersøkt offisielt i 1945, og legemet er fortsatt godt bevart, til tross for at glasskisten som det oppbevares i, ble ødelagt av luftangrep i Andre verdenskrig. Legemet stilles ut for venerasjon i uken etter påske.

Han ble saligkåret den 13. mai 1901 ved at hans kult ble stadfestet av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er dødsdagen 1. desember.

av Webmaster publisert 06.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49