Den hellige Albert av Cashel (600-t)

Minnedag: 8. januar

Skytshelgen for erkebispedømmet Cashel and Emly i Irland

Den hellige Albert levde på 600-tallet (800-tallet?). I henhold til hans temmelig upålitelige latinske biografi fra 1100-tallet stammet han fra England: «av rase engelsk, av språk engel» (natione Anglus, conversatione angelus), men den hellige Erhard besøkte ham der og tok ham med til Irland, hvor folket i Cashel, som var uten, valgte Albert ved folkelig akklamasjon. Men det fortelles at han ble beveget av en veltalende preken til å oppgi sin stilling og all verdslig heder.

Sammen med Erhard ble han deretter vandremisjonær på kontinentet og misjonerte i Bayern. Han foretok en valfart til Jerusalem og dro hjem via Regensburg for å besøke Erhard, men han fant at vennen allerede var død. Selv døde han også i Regensburg.

Til tross for at dette nok er en legende, har nok Albert levd, men den sanne historien om ham kjenner vi ikke. Det er klart at bispedømmet Cashel ikke fantes på den tiden han skal ha levd. Problemet med fortellingen er at den plasserer hendelsene i pave Formosus' tid (891-96), rundt 200 år etter Erhards sannsynlige livstid. Det nye Martyrologium Romanum (2001) plasserer Albert på 900-tallet.

Albert ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 19. juni 1902 (gruppen «Albert, Asicus og Carthagus, biskoper, og deres 22 irske ledsagere») av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er 8. januar i erkebispedømmet Cashel and Emly, som han er skytshelgen for, men 19. januar nevnes også. Han feires over hele Irland.

av Webmaster publisert 24.07.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:49