Den hellige Augustus Chapdelaine (1814-1856)

Minnedag: 28. september

Augustus Chapdelaine (1814-1856) En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Augustus Chapdelaine ble født den 6. februar 1814 i La Rochelle i bispedømmet Coutances i Normandie i Frankrike som det niende barnet i en bondefamilie. Da to av hans brødre døde, var de for få til å klare arbeidet, og de måtte oppgi gården. Augustus begynte da i 1834 på prestestudiene på seminaret i Coutances. Etter sin prestevielse i 1843 for bispedømmet Coutances var han en tid kapellan i Boucay på landsbygda i Frankrike. I 1851 begynte han på seminaret til det parisiske misjonsselskap, Missions Etrangères de Paris (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes - MEP).

Deretter ble han den 29. april 1852 sendt til Kina for å arbeide som misjonær i provinsene Guangdong [Kwangtung] og Guangxi [Kouang-Si]. Den apostoliske prefekten for disse to provinsene i sør sendte ham til Guangxi. Han kom dit den 3. desember 1854. Her måtte arbeidet begynnes på nytt, for på 150 år hadde det ikke vært noen misjonærer i denne enorme provinsen. Men han kom ikke langt før han ble overfalt og plyndret for alt han eide, og han måtte igjen vende tilbake til Guangzhou [Canton] i Guangdong.

På en ny reise dro han til naboprovinsen Guizhou nord for Guangxi, og hans stanset i hovedstaden Guiyang. Der ga den hellige Agathe Lin Zhao [Lin-Tchao] ham en innføring i misjonslivet og det kinesiske språket. Gjennom den ivrige virksomheten til den hellige legapostelen Hieronymus Lu Tingmei [Lou-Tin-Mei], hadde det i provinsen Guangxi i mellomtiden dannet seg en kjerne av en ny kristen menighet. Da de fikk vite at en misjonær som var bestemt for deres område oppholdt seg i Guizhou, sendte de budbringere og hentet ham, og Hieronymus fulgte ham dit. Etter en marsj på fem dager nådde han sitt misjonsområde. De fleste av de 300 kristne tilhørte de etniske minoritetene Meos og Hmong.

I Yaoshan feiret han sin første messe i desember 1854. Han tok det kinesiske navnet Ma Lai, men navnet Ma ble også brukt av muslimene fordi det er første stavelse i Mahomet, og p. Augustus ble etter ti dager rapportert til de lokale myndighetene som en medskyldig til de muslimske opprørerne. Han ble arrestert og ført til distriktssenteret for forhør. Men den lokale mandarinen viste seg å være vennligsinnet og så at anklagene var falske, og han rådet Augustus til å vende tilbake til Guizhou for din sikkerhets skyld. Men etter kort tid vendte Augustus tilbake til sine katekumener i Guangxi og starte sitt egentlige misjonsarbeid med å forberede 170 til 180 katekumener til dåpen. I mars 1855 døpte han ni personer, inkludert en eldre konvertitt fra buddhismen, den hellige Laurentius Bai Xiaoman [Pe-Man]. Han konverterte mange til tross for sine vanskeligheter med språket.

I 1856 dro p. Chapdelaine tilbake til Xilin [Sy-Lin-Hien; Silinkien]i provinsen Guangxi for å starte en misjonskirke. Men allerede i februar 1856 brøt forfølgelsene ut på nytt mot den unge menigheten, og denne gangen bestemte Augustus seg for å bli hos sin flokk. En ny mandarin ble utnevnt i 1856, og han var fiendtlig innstilt mot de kristne. Augustus ble angitt igjen, denne gangen av en ung hedensk kvinne som hadde kranglet med sin konverterte mann. De latterlige anklagene lød på at han var pervers og rettferdiggjorde alle forbrytelser. I februar 1856 sendte mandarinen to menn for å arrestere presten. De kristne tryglet Augustin om å flykte, men han svarte: «Hvis jeg drar, vil dere lide for det. For å redde dere fra større skade, må jeg bli hos dere». Da de insisterte, gikk pateren med på å ta tilflukt i hjemmet til forfatteren Luo Gongye, en respektert borger. Men få dager ble han og fire andre katolikker arrestert. Da Laurentius Bai Xiaoman hørte at misjonæren var arrestert, skyndte han seg for å slutte seg til ham.

Augustus ble anklaget for å oppildne folket til å gjøre opprør mot myndighetene og han ble beordret til å avsverge sin katolske tro. Han svarte: «Min religion er den sanne religion og jeg kan ikke forråde den. Jeg har ikke gjort noe ondt, men bare overtalt folk til å gjøre godt og vinne evig liv i himmelen». Da han nektet å avsverge sin tro, ble han torturert på det frykteligste og hengt i et bur (cang) etter nakken mens føttene ikke nådde bakken. Han ble plassert overfor den hellige Agnes Cao Guiying [Tsao-Kouy] slik at de kunne se hverandre, men var ute av stand til å snakke på grunn av presset fra buret. Da han ble brakt for retten, nektet han å svare på mandarinens spørsmål og mottok hundre slag i ansiktet med en lærrem, noe som brakk kjeven hans og slo ut mange tenner. Han fikk også 300 slag på fotsålene og 300 slag på ryggen med bambusrør, som han tok imot uten å si et ord, overstrømmet av blod. Etter den harde torturen ble han tilbudt friheten mot betaling av løsepenger på 300 taels, men han nektet å overveie å be sine kristne om disse pengene. Etter en hard natt i lenker ble han neste morgen dømt til døden.

Natten etter døde han av sine lidelser. Datoen er usikker, men det var mellom 26. og 29. februar 1856. Om morgenen ble liket halshogd som en advarsel til folket. Hans legeme ble kastet til dyrene. De to menighetsmedlemmene Agnes Cao Guiying og Laurentius Bai Xiaoman led også martyrdøden.

Augustus ble saligkåret den 27. mai 1900 (dokumentet (Breve) var datert den 7. mai) av pave Leo XIII (1878-1903) som en av gruppen «Den salige Gabriel Johannes Taurin Dufresse og 12 ledsagere». Ordet ledsagere i denne forbindelse betyr ikke at de faktisk ledsaget ham, men at de led martyrdøden i Kina og ble saligkåret sammen med ham. Han ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag 28. september. Hans minnedag er ellers 27. februar, men 29. februar (28. når det ikke er skuddår) nevnes også.

av Webmaster publisert 13.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49