Den salige Ambrosius Fernández (1551-1620)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Ambrosius Fernández ble født i august 1551 i Sisto i Portugal. Han reiste til India i 1571 for å søke lykken der. Han tjenestegjorde først i den portugisiske hæren i Salsette i India, og deretter arbeidet han for flere velstående handelsmenn i Goa og Macao. Mens han var på en forretningsreise til Japan i 1577, kom skipet han reiste med, ut for en fryktelig storm. Etter å ha utført oppdraget for sin arbeidsgiver, ba han om å bli opptatt i jesuittordenen (Societas Iesu - SJ) som legbror. Dermed var han i stand til å oppfylle et gammelt ønske i tillegg til et løfte han hadde avlagt under den harde overfarten til Japan.

Han påbegynte novisiatet i Nagasaki i januar 1579. Han tilbrakte resten av livet i Nagasaki og utførte misjonsarbeid, sørget for kommunitetens verdslige behov og arbeidet som tolk når det var nødvendig. Men i 1614 utstedte shogunen Tokugawa Iyeyasu, som i kristne annaler er bedre kjent som Daifu Sama, et dekret som foreskrev forvisning av alle misjonærer, ødeleggelse eller stengning av alle kirker, konfiskering av kirkelig eiendom og forbud mot den kristne tro. Etter dette reiste rundt hundre av jesuittmisjonærene til Manila på Filippinene eller Macao i Kina, mens rundt 20 ordensbrødre tok en stor personlig risiko ved å bli igjen for å gjøre tjeneste for de japanske kristne.

Ambrosius ble igjen i Japan og gikk i dekning. Men han ble arrestert sammen med den salige jesuittpateren Karl Spinola om natten den 13. desember 1618. Senere ble han fraktet til det forferdelige fengslet i Suzota nær Omura, to mil fra Nagasaki, og etter 13 måneder under grusomme forhold døde han av slag om morgenen den 7. januar 1620 i en alder av 69 år. Selv om han døde av «naturlige» årsaker, regnes han som martyr på grunn av den behandlingen han fikk.

Ambrosius ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 26 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Ambrosius' minnedag er 14. mars. Jesuittene minnes sine medbrødre blant de salige japanske martyrene den 4. februar.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49