Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den salige Angelus av Foligno (1226-1312)

Minnedag: 27. august

Den salige Angelus av Foligno (1226-1312)

Den salige Angelus Conti (it: Angelo) ble født i 1226 i Foligno i regionen Umbria i Midt-Italia. Han kom fra adelsfamilien Conti. I en alder av tyve år ble han augustinereremitt (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini – OESA, siden 1969: Ordo Sancti Augustini – OSA). Ordenen ble grunnlagt i 1256 ved at flere italienske eremittkongregasjoner ble slått sammen under den hellige Augustins regel. I ordenen var han kjent som Angelo av Foligno.

I likhet med den salige Angelus av Borgo San Sepolcro knyttet han vennskapsbånd til den hellige Nikolas av Tolentino. Han grunnla tre ordenshus for augustinereremittene i Umbria i Italia, et av dem var Sant'Agostino i hjembyen. I 1293 og 1297 var han i Gubbio.

Angelus døde den 26. eller 27. august 1312 i Foligno. Han ble saligkåret den 11. mars 1891 ved at hans kult ble stadfestet av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er dødsdagen 27. august, men 4. januar nevnes også.