FASTE

Askekors

Fastetidens skriftlesninger og liturgi: Hjelpemidler til forvandling

Les mer
 

Anonyme martyrer i Afrika (d. 482)

Minnedag: 16. desember

Denne martyrgruppen besto av et stort antall kvinner som ble slaktet ned i 482, under Hunerik (477-84), vandalenes arianske konge. Deres minnedag er 16. desember.

I den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum er det syv grupper av anonyme martyrer fra Afrika. Med Afrika menes her bare Nordvest-Afrika, eller Africa Latina. Nordøst-Afrika går under overskriften Egypt eller Etiopia. Foruten denne gruppen fra 482 er det en gruppe fra rundt 210, en gruppe fra rundt 303, en gruppe fra 459, en gruppe fra Masyla, en gruppe på 220 stk og en gruppe på 100-200 stk.