Den salige Angelus av Furci (1246-1327)

Minnedag: 6. februar

Den salige Angelus av Furci (1246-1327)

Den salige Angelus (it: Angelo) ble født i 1246 i Furci i bispedømmet og provinsen Chieti i regionen Abruzzo i Midt-Italia. Han kalles derfor Angelus av Furci eller av Furcio. Hans velstående foreldre hadde lenge vært barnløse, og de avla et løfte om at de ville vie enhver sønn som ble gitt dem, til Gud. På forbønn av den hellige erkeengelen Mikael ble Angelus født, og på grunn av sitt løfte tok moren Angelus mens han ennå var svært ung med til augustinereremittene (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini – OESA, siden 1969: Ordo Sancti Augustini – OSA) og deres kloster i Cornaclano nær Furci, hvor hennes bror var abbed, og der fikk han sin utdannelse.

I klosteret levde han et liv med bønn og studier, og han mottok lavere vielser da han var atten år. Han vendte hjem da onkelen døde, og det ble gjort forsøk på å arrangere et ekteskap for ham. Hans far ønsket ikke å hindre Angelus' mulige ønsker ved å fortelle ham om løftet, men han gjorde det på dødsleiet. Angelus var skrekkslagen over at han uforvarende kunne ha forpurret den kursen som var staket ut for ham, så han vendte i 1266 tilbake til augustinerne i klosteret i Vasto d'Aimone.

Angelus var en begavet student, og han ble sendt for å studere i Paris. Der tok han sin lisensiatsgrad etter fem års studier av filosofi og teologi, ble presteviet og ble lærer i teologi der. Han vendte tilbake til Italia og tilbød sine tjenester til ordenens generalprior i Napoli. Han ble utnevnt til professor i teologi på augustinernes kollegium i Napoli, og denne stillingen hadde han med stor utmerkelse resten av livet. Uten å oppgi undervisningen ble han i 1287 provinsial i sin orden, og han avslo bispesetene i Acerra og Melfi, for han var et mønster på ydmykhet.

Han døde den 6. februar 1327 i klosteret Sant'Agostino alla Zecca i Napoli. I august 1808 ble hans legeme overført til Furci. Han ble saligkåret den 20. desember 1888 ved at hans kult ble stadfestet av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er dødsdagen 6. februar.

av Webmaster publisert 03.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49