Den hellige Agathius av Bysants og 77 ledsagere (d. ~303)

Minnedag: 8. mai

Den hellige Agathius (Acacius) var en kaptein i Kappadokia som led martyrdøden for sin tros skyld rundt år 303 i Konstantinopel, som da fortsatt hette Bysants. Sammen med ham led den hellige presten Maximus og den hellige diakonen Anthes martyrdøden etter grusom tortur sammen med enda 75 lidelsesfeller. Navnene på de 75 ledsagerne er:

De hellige Arestinus, Marinus, Campus, Stereita, Rogata, Victuria, to ved navn Florida, Lucius, Donata, Viktor, Flavia, Johannes, Nina, Castus, Gaius, Furius, Maximus, Viktor, Julia, Felix, Marcianus, Famosa, Honesta, Nigrus, Baptleins, Rusticus, Processus, Secunda, Militus, Felicia, Maxima, Dativa, Tunianus, Eutidius, Secundola, Datica, Gundinis, Tertulus, Celestin, Faustinus, Cenerius, Barachus, Siddinius, Nina, Tidus, Mittunus, Siricus, Rogatus, Baccinus, Gadderus, Bereusus, Donata, Spicus, Rogatus, Saturnina, Gaudiosa, Vitalis, Cecilia, Januaria, Galla, Senerus, Rogata, Matrona, Augustina, Saturnin, Rufus, Viktor, Faustinus, Cithinus, Boderus, Antiquus, Nina, Saturus og Nikoma.

Agathius ble allerede tidligere i Kappadokia, etter at han standhaftig hadde bekjent sin tro, fryktelig slått med blykøller, men hadde i fengselet hyppige åpenbaringer som oppbygget og trøstet ham. Til sine medfanger forkynte han frimodig kristendommen, og da han sammen med dem ble overført til Konstantinopel, oppmuntret han dem til en modig død. Han ble halshogd i 303, mens hans ledsagere ble drept på forskjellige måter. Deres minnedag er 8. mai.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 14.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:03