Den salige Agnes av Solms (d. 1531)

Minnedag: 9. mai

Den salige Agnes ble født på 1400-tallet i Tyskland. Hun var datter av greven av Solms. Hun trådte inn hos premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Hun ble kanonisse i klosteret i Altenberg nær Wetzlar i Hessen. Der ble hun den nittende magistra (1490-1531).

Hennes bror Bernhard, som bodde på godset Braunfeld, falt fra den katolske tro og sluttet seg til protestantene. Med alle midler forsøkte han å overtale sin søster til å følge ham, og derfor måtte hun sammen med sine 46 medsøstre tåle alle slags krenkelser fra broren Bernhard, om begjærte klosterets landområder og ville fordrive sin søster. Men Agnes forble standhaftig, og hun styrket også sine medsøstre i troen slik at de alle uten unntak forble trofaste mot den romerske Kirke og sine løfter om å vie sine liv til å tjene Herren.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:50