Den hellige Anicetus Adolf Seco Gutiérrez (1912-1934)

Minnedag: 9. oktober

En av Asturias-martyrene eller Turón-martyrene

Den hellige Anicetus Adolf (sp: Aniceto Adolfo) ble født som Emmanuel Seco Gutiérrez (sp: Manuel) den 4. oktober 1912 i Celada Marlantes i provinsen Santander (bispedømmet Burgos) i Spania, på grensen mellom Cantabria og Castilla. Hans far het Pío og var en god mann, mens hans mor døde da Emmanuel bare var seks år gammel. Med hjelp fra besteforeldrene oppdro faren barna, og han innprentet dem de kristne dyder. Han ga dem litt katekismeundervisning hver ettermiddag og ba rosenkransen sammen med dem.

Hans eldre bror Maximino dro først til De la Salle-brødrenes aspirantskole i Bujedo, deretter kom Emmanuel, og til slutt også den yngste broren Florencio. Skolebrødrene fra kongregasjonen Brødre av Kristne skoler (Institutum Fratrum Scolarum Christianorum – FSC) er i USA kjent som Kristne brødre og i resten av verden som De la Salle-brødrene. Instituttet ble grunnlagt i 1680 av den hellige Johannes Baptist de la Salle. Formålet var gratis undervisning av gutter, særlig fra fattige familier, og det var den mest moderne skoleordenen i Kirken. Selv om De la Salle selv var prest, var han nøye med å påse at brødrene ikke ble presteviet, de avla fornybare løfter og ble opplært til lærere for forskjellige oppgaver og typer av elever.

Det som gjorde at Emmanuel dro dit, var et besøk i Celada av en broder Ludovico Maria fra De la Salle-brødrene. Da hans tante, som var dominikanernonne, hørte at gutten skulle tre inn i juniornovisiatet, var hennes reaksjon: «Han har et fryktelig temperament han der; han vil ikke holde ut en måned i ordenslivet!» Avskjeden med faren, som allerede var alvorlig syk, hadde vært trist. Han kom til Bujedo den 1. september 1924, men hadde vært der i bare fire uker da han og Maximino fikk brev om at faren var død og at brødrene hadde flyttet til besteforeldrene.

Han påbegynte novisiatet den 6. september 1928 og i februar 1929 mottok han ordensdrakten og ordensnavnet Anicetus Adolfus (sp: Aniceto Adolfo). Han avla sine første løfter den 2. februar 1930. Det som karakteriserte ham som student var hans kjærlighet til arbeidet og hans beundringsverdige barmhjertighet. Han bestemte seg for å forberede seg gjennom seriøse studier på å bli en god lærer, uten å bekymre seg for mye om de offisielle eksamenene han måtte ta. Han avla treårige løfter i 1931, men han rakk aldri å avlegge sine endelige løfter.

Da han var ferdig med studiene i Bujedo, ble han sendt til sin første lærerpost på skolen Nuestra Señora de Lourdes i Valladolid. Dit kom han den 24. august 1932 og fikk en klasse på 87 elever. Med ungdommelig glød viet han seg til undervisningen av de yngste barna. Han tilbrakte ett år i Valladolid, og deretter ble han sendt til Turón, hvor han kom i begynnelsen av oktober 1933. Nøyaktig ett år senere møtte han sin skjebne sammen med resten av kommuniteten. Han var den yngste i martyrgruppen med sine 22 år.

Begynnelsen på 1930-tallet var en svært vanskelig tid i spansk historie, både sosialt og politisk. I 1931 var monarkiet avskaffet og Den andre spanske republikk innført. Den republikanske (venstreorienterte) regjeringen startet en kampanje mot det katolske skolevesenet, og forfølgelsen av prester og ordensfolk begynte. Borgerkrigen i Spania brøt ut den 18. juli 1936 med Francos militærkupp. For bakgrunn, se Martyrer fra Den spanske borgerkrigen.

I 1933 ble broder Kyrill Bertrand Sanz Tejedor betrodd ledelsen av skolen «Vår Frue av Covadonga» i Turón i provinsen Asturias i Nordvest-Spania, etter at regjeringen hadde bestemt at de katolske skolene skulle sekulariseres. Turón var en kullgruveby rundt to mil fra provinshovedstaden Oviedo, og skolen var opprettet for sønner av gruvearbeiderne i byen. I henhold til ordensgrunnleggerens tradisjon var undervisningen gratis. Turón var et senter for det antiklerikale hatet i årene før utbruddet av Den spanske borgerkrigen, og skolen var en torn i øyet på de radikale som styrte byen, på grunn av den religiøse innflytelse den øvet på de unge. De la Salle-brødrene drev i alt 14 skoler i regionen Asturias. De var kjent for å ignorere forbudet mot religionsundervisning, og de fulgte åpent sine studenter til søndagsmessen. Deres innflytelse i byen var bemerkelsesverdig, og snart sendte flertallet av familiene barna sine til denne skolen.

Den nye direktørens ankomst satte nytt mot i brødrene i kommuniteten, som var temmelig engstelige for hva som kunne komme til å skje. Alle hadde nylig ankommet, i sivile klær for ikke å fremprovosere unødvendige episoder. I denne situasjonen gjennomgikk broder Kyrill Bertrand sommeren 1934 en 30-dagers retrett med åndelige øvelser i Valladolid sammen med andre skoleledere i ordenen, for å væpne seg med mot og kraft foran de truende sammenstøtene med troens motstandere. Noen uker senere gikk han sammen med syv medbrødre og lidelsesfeller modig martyriet i møte.

Den 4. oktober 1934 brøt det ut revolusjon i Asturias, og den 5. oktober ble alle i kommuniteten arrestert sammen med sin kapellan, den hellige pasjonistpresten Innocent Canoura Arnau. Tidlig om morgenen klokken 1.30 den 9. oktober ble de alle henrettet. For detaljer, se Asturias-martyrene. Da brødrene ble ført bort for å henrettes, ga broder Anicetus rosenkransen sin til sognepresten med en bønn om at han ga den som et minne til hans brødre, men den dyrebare relikvien gikk tapt i forvirringen som fulgte.

Etter at revolusjonen i Asturias var slått ned den 19. oktober 1934, ble martyrenes jordiske rester gravd opp den 21. oktober og identifisert på grunnlag av vaskerimerkene i undertøyet. De ble lagt i hver sin kiste og gravlagt på en annen del av kirkegården. Martyrenes relikvier ble flyttet den 25. februar 1935; de åtte De la Salle-brødrene til Bujedo og Innocent Canoura til pasjonistenes kirke i Mieres.

De åtte skolebrødrene og deres skriftefar Innocent Canoura Arnau kalles Asturias-martyrene eller Turón-martyrene. Den 7. september 1989 undertegnet paven dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente deres martyrium in odium fidei («av hat mot troen»). De fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige», og de ble saligkåret den 29. april 1990 av pave Johannes Paul II i Roma sammen med to andre spanske martyrer: den salige De la Salle-broderen Jakob Hilarius Barbal Cosan og den salige ordenssøsteren Maria Mercedes Prat y Prat fra kongregasjonen St. Teresa av Jesus' selskap.

For å bli helligkåret trengs det et mirakel på de saliges forbønn. Det nødvendige miraklet skjedde allerede den dagen de ti spanske martyrene ble saligkåret i 1990. En ung jente fra Managua i Nicaragua, den 25-årige Rafaela Bravo Jirón, kjempet for sitt liv – hun led av livmorkreft. Legene på sykehuset Berta Calderón hadde gitt henne opp og ga henne maksimalt to uker å leve. Hennes mann, som hadde gått på De la Salle-skolen i Leon, fikk det råd av brødrene der å be innstendig til de nye salige. Fra den 11. til den 29. april 1990, den dagen saligkåringen fant sted, ba han daglig to novener og ba om martyrenes forbønn.

Om kvelden den 29. april fikk Rafaela voldsomme smerter og trodde at hennes siste time var kommet. Men i stedet utsondret kroppen en merkelig masse, og dagen etter var hun helt frisk. Leger, vitenskapsmenn, teologer og kirkerettseksperter som har studert saken, har erklært at helbredelsen er mirakuløs og vitenskapelig uforklarlig og at den skjedde etter forbønn fra Turón-martyrene. Rafaela har aldri siden hatt noen symptomer eller plager av noe slag.

De åtte skolebrødrene fra Turón ble helligkåret sammen med Innocent Canoura Arnau og Jakob Hilarius Barbal Cosan den 21. november 1999, på Kristi Kongefest, av pave Johannes Paul II i Peterskirken i Roma. Asturias-martyrenes minnedag er 9. oktober.

av Webmaster publisert 28.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:50