Den hellige Augustin Huy (1795-1839)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Augustin Huy (egentlig Augustin (Augustinô) Huy Viet Phan) ble født i 1795 i Ha Linh i provinsen Nam Dinh i Vietnam. Han var kristen og soldat. Han ble martyrdrept ved partering sammen med kollegaen Nikolas The den 13. juni 1839 i Thua Thiên.

Augustin ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Augustin kan også minnes på dødsdagen 13. juni.

av Webmaster publisert 30.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50