FASTE

Askekors

Fastetidens skriftlesninger og liturgi: Hjelpemidler til forvandling

Les mer
 

Den hellige Ailbe av Emly (d. ~526)

Minnedag: 12. september

Den hellige Ailbe. Fra Honan Chapel i Cork i Irland
Skytshelgen for Munster; for erkebispedømmet Cashel and Emly; for ulver

Den hellige Ailbe (Ailbhe, Elvis; lat: Albeus) var en irsk biskop tidlig på 500-tallet. Lite er kjent om hans liv, men vi har en legende, som er en historie med elementer lånt fra sagnet om Romulus og Remus.

Legenden forteller at Ailbes far var en høvding ved navn Olchais. Han elsket en tjenestejente som arbeidet for Cronan, høvding for klanen Eliach i grevskapet Tipperary. Da jenta ble gravid, rømte Olchais i frykt for at han skulle bli straffet. Så da barnet ble født og det ikke var noen far til å forsørge ham, beordret Cronan at gutten skulle etterlates bak en klippe for å overlates til hunder og ville dyr. Men barnet ble oppdaget der av en ulvetispe, som diet ham og passet på ham til han ble funnet av en mann ved navn Lochan, muligens en kristen fra Britannia. Han kalte gutten Ailbe etter klippen («ail») der han ble funnet. Ailbe sies å bety «levende klippe» på gælisk.

Legenden forteller videre at da Ailbe senere i liver var på jakt sammen med noen ledsagere, løp en gammel ulvetispe til ham for beskyttelse. Den la hodet i fanget hans og biskopen nektet mennene sine å drepe den: «Å, min venn. Da jeg var hjelpeløs og uten venner, beskyttet du meg, og nå vil jeg gjøre det samme for deg, gamle mor!» Deretter fikk ulvinnen tilbringe resten av sine dager i hans hall.

1

Historiene varierer også når det gjelder hvordan Ailbe ble introdusert for kristendommen. En sier at han ble opplært og døpt som gutt i Nord-Irland av en britisk prest som overhørte ham mens han undret seg over naturens skjønnhet og muligheten for en skaper. En annen versjon sier at han ble oppdratt og døpt av medlemmer av den britiske kolonien i Irland. Han skal ha vært en disippel av den hellige Patrick og blitt presteviet av ham, men dette er også omstridt.

Ailbe skal ha reist til Roma før Patrick kom til Irland og ha blitt bispeviet mens han var på besøk i Roma, men det er en viss tvil også om dette. Det som synes sikkert, er at han forkynte over hele Irland og det med slik autoritet at mange ikke bare ble omvendt til kristendommen, men også inspirert av hans eksempel til å leve som kristne. Det het at han gjorde mennesker ikke bare til kristne, men til helgener. Han foretok ofte retretter og engasjerte seg i regelmessig kontemplasjon.

Den hellige Ailbe. Fra en steinsarkofag på Saint Patrick's Rock i Cashel i Irland

Han grunnla et kloster og et bispesete i Emly (Imlech) i grevskapet Tipperary i Munster. Han feires som skytshelgen for det nåværende erkebispedømmet Cashel and Emly. Katedralen er i dag i Cashel, som av Vatikanet offisielt blir angitt som grunnlagt på 300-tallet, noe som gjør det til det eldste kontinuerlige bispesetet i Irland. Han skal ha skrevet en monastisk regel for kommuniteten i Emly.2

Ailbe elsket spesielt å be ved sjøen. I henhold til Ailbes legende spurte han kong Aengus (Angus, Oengus) av Munster på vegne av den hellige Enda om å gi ham Aran Islands i grevskapet Galway. Aengus hadde aldri hørt om disse øyene, men da han så dem i en drøm, var han glad over å kunne gjøre det. Ailbe grunnla et kloster der og installerte Enda som abbed der. Uansett hvilken sannhetsgehalt denne historien har, gjorde klosteret som ble grunnlagt i Killeany (Cell Énda – St. Endas kirke) på Inis Mor at øyene senere fikk tittelen «Aran of the saints».

Da Ailbe ble gammel, ønsket han å trekke seg tilbake til ensomheten i Tyle (Thule) (Shetland? Island? Grønland?) for å forberede seg på døden. Men kongen utplasserte vakter i havnene for å forhindre hans flukt. Dermed døde Ailbe mens han sto midt i sitt biskoppelige arbeid og betraktes som den fremste skytshelgenen for Munster. Det finnes mange fortellinger om Ailbe: at han døpte den hellige David av Wales, at en engel viste ham «stedet for hans oppstandelse» – Emly, at han var i konstant dialog med englene.

Biografien om den hellige Declan av Ardmore sier at de hellige Ailbe og Kieran av Saighir misjonerte i Irland før Patrick. Men Declans biografi inneholder åpenbare motsigelser, så dette er omdiskutert. Biografien om Declan synes også å etablere ham selv som en annen av misjonærene før Patrick. Andre mulige kandidater til denne gruppen er de hellige Ibar av Meath, Brigit, Senan av Scattery og «kanskje Mac [sønn av] Cairthinn».3

Men det synes å være lite bak antakelsen om at Ailbe forkynte i Irland før Patrick. Denne og andre lignende ideer ble nesten sikkert lansert for å indikere at Ailbe var like stor som, eller kanskje større enn Patrick. Sent i livet skal han ha trukket seg tilbake til det mytiske Løftets land, en blanding av det kristne Paradis og den keltiske lykkelige verden etter denne. Han døde trolig tidlig på 500-tallet, rundt 526 er nevnt, men også 531 og 541. Hans minnedag er 12. september i erkebispedømmet Cashel and Emly, som han er skytshelgen for, men 13. september nevnes også. Han minnes over hele Irland. Han fremstilles som biskop med en modell av sin katedral i hånden. Ofte avbildes også legenden om ulven, som gjør at han er skytshelgen for ulver.


1
Rev John O'Hanlon, Lives of the Irish Saints, 10 volumes (Dublin: J. Duffy & Sons, 1875)
2
Uinseann O'Maidin OCR, The Celtic Monk: Rules & Writings of Early Irish Monks (Cistercian Studies Series Number 162, 1996)
3
Katharine Scherman, The Flowering of Ireland: Saints, Scholars & Kings (Little Brown & Co, 1981)