Den hellige Amadeus av Lausanne (~1110-1159)

Minnedag: 28. januar

Den hellige Amadeus ble født rundt 1110 på slottet Chatte i Dauphiné vest for Grenoble i Frankrike. Han var medlem av kongefamilien i Franken og sønn av den salige Amadeus av Clermont. Han fikk sin utdannelse på klosterskolen i cistercienserklosteret Bonnevaux, hvor hans far hadde blitt munk i 1119 etter hustruens død. I 1121 flyttet han over til benediktinerklosteret Cluny og hans far tilbrakte også noe tid i Cluny for å se til sønnens utdannelse. Han fullførte utdannelsen ved hoffet til keiser Henrik V (1106-25).

I 1125 ble den yngre Amadeus cisterciensermunk (Ordo Cisterciensis – OCist) i Clairvaux øst for Paris under den hellige Bernhard, som i 1139 utnevnte ham til abbed for cistercienserklosteret Hautecombe i Savoia ved Lac du Bourget nær Aix-les-Bains. I 1144 utnevnte paven ham til biskop av Lausanne ved Genfersjøen, et embete han til slutt motvillig aksepterte, og da bare av lydighet. Det var et vanskelig bispedømme, og i et brev forteller han om hvordan hans messeklær ble farget røde av blodet fra en myrdet mann mens biskopen forgjeves prøvde å beskytte ham.

Mot slutten av livet var Amadeus også medregent for hertug Humbert av Savoia, og fire år før han døde, ble han i tillegg kansler for kongedømmet Burgund, utnevnt av keiser Fredrik I Barbarossa (1152-90). Han er kjent for åtte prekener han holdt til Jomfru Marias pris.

Amadeus døde den 27. august 1159 i Lausanne og ble gravlagt i katedralen der. Han ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 9. desember 1903 (gruppen «Theobald av Vienne og hans 16 ledsagere») av den hellige pave Pius X (1903-14). Flere kilder sier at hans kult første gang ble stadfestet i 1710, men Helligkåringskongregasjonens Index ac status causarum (1999) sier ikke noe om dette.

Hans minnedag er 28. januar, men dødsdagen 27. august nevnes også. I bispedømmet Lausanne-Genève-Fribourg minnes han den 30. august. I 1911 ble hans grav gjenoppdaget i katedralen i Lausanne, og den inneholdt fortsatt noen relikvier. Han fremstilles som cisterciensisk biskop med fyrstelige insignier som mottar et par hansker av Guds Mor.

av Webmaster publisert 02.01.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50