Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den hellige Amadeus av Lausanne (~1110-1159)

Minnedag: 28. januar

Den hellige Amadeus ble født rundt 1110 på slottet Chatte i Dauphiné vest for Grenoble i Frankrike. Han var medlem av kongefamilien i Franken og sønn av den salige Amadeus av Clermont. Han fikk sin utdannelse på klosterskolen i cistercienserklosteret Bonnevaux, hvor hans far hadde blitt munk i 1119 etter hustruens død. I 1121 flyttet han over til benediktinerklosteret Cluny og hans far tilbrakte også noe tid i Cluny for å se til sønnens utdannelse. Han fullførte utdannelsen ved hoffet til keiser Henrik V (1106-25).

I 1125 ble den yngre Amadeus cisterciensermunk (Ordo Cisterciensis – OCist) i Clairvaux øst for Paris under den hellige Bernhard, som i 1139 utnevnte ham til abbed for cistercienserklosteret Hautecombe i Savoia ved Lac du Bourget nær Aix-les-Bains. I 1144 utnevnte paven ham til biskop av Lausanne ved Genfersjøen, et embete han til slutt motvillig aksepterte, og da bare av lydighet. Det var et vanskelig bispedømme, og i et brev forteller han om hvordan hans messeklær ble farget røde av blodet fra en myrdet mann mens biskopen forgjeves prøvde å beskytte ham.

Mot slutten av livet var Amadeus også medregent for hertug Humbert av Savoia, og fire år før han døde, ble han i tillegg kansler for kongedømmet Burgund, utnevnt av keiser Fredrik I Barbarossa (1152-90). Han er kjent for åtte prekener han holdt til Jomfru Marias pris.

Amadeus døde den 27. august 1159 i Lausanne og ble gravlagt i katedralen der. Han ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 9. desember 1903 (gruppen «Theobald av Vienne og hans 16 ledsagere») av den hellige pave Pius X (1903-14). Flere kilder sier at hans kult første gang ble stadfestet i 1710, men Helligkåringskongregasjonens Index ac status causarum (1999) sier ikke noe om dette.

Hans minnedag er 28. januar, men dødsdagen 27. august nevnes også. I bispedømmet Lausanne-Genève-Fribourg minnes han den 30. august. I 1911 ble hans grav gjenoppdaget i katedralen i Lausanne, og den inneholdt fortsatt noen relikvier. Han fremstilles som cisterciensisk biskop med fyrstelige insignier som mottar et par hansker av Guds Mor.