Den hellige Alberik av Utrecht (~710-784)

Minnedag: 14. november

Den hellige Alberik (Alberic, Alberich, Albricus) ble født rundt 710 i Köln (?) og stammet fra det frankiske kongehuset merovingerne. Han var nevø av den hellige Gregor av Utrecht, biskop av det nederlandske bispedømmet Utrecht. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i Utrecht og deretter prior i klosteret St. Martin i Köln. Til slutt etterfulgte han i 780 sin onkel som biskop av Utrecht og ble bispeviet i Köln. I Utrecht omvendte han de siste hedningene i Friesland til kristendommen. Han var en høyt utdannet mann og en god venn av den hellige Alkuin.

Alberik døde den 14. november (21. august?) 784 i Utrecht. Hans relikvier befinner seg i klosterkirken i Süsteren ved Maastricht. Hans minnedag er dødsdagen 14. november. Han fremstilles nesten utelukkende ved siden av biskop Gregor av Utrecht.

av Webmaster publisert 16.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50