Den salige Alix Le Clerc (1576-1622)

Minnedag: 9. januar

Den salige Alix Le Clerc (1576-1622)
Ordensnavn: Maria Teresa av Jesus

Den salige Alix Le Clerc (lat: Alexia) ble født den 2. februar 1576 i Remiremont i Lorraine i Frankrike. Hun kom fra en god familie, og hennes foreldre var Johannes Le Clerc og Anna Sagay. Alix levde først et frivolt liv, selv om vi vet lite om hennes liv før hun var nesten 17 år. Da familien flyttet til Hymont, traff hun den hellige Peter Fourier, som da var sogneprest i Mattaincourt. Som en konsekvens av visse drømmer knyttet hun seg til ham og han ble hennes åndelige veileder.

I 1597 satte hun og tre andre kvinner seg under Peter Fouriers veiledning. Etter at hennes far insisterte, dro hun til et kloster i Ormes, men ble lite imponert over dets verdslige atmosfære. I 1598 ga den rike Judith d'Apremont Alix og hennes gruppe et hus på sin eiendom. Dette brukte de som moderhus i en ny kongregasjon som Alix og Peter Fourier grunnla i 1598, «Regelbundne Augustiner-kanonisser av Vår Frue» for undervisning og religiøs oppdragelse av jenter. I de dager krevde et slikt foretak usedvanlig tro, mot og bestemthet. Disse kvalitetene hadde Alix, og de ble prøvd til det ytterste. Hun tok ordensnavnet Maria Teresa av Jesus.

Den salige Alix Le Clerc sammen med noen medsøstre og den hellige Peter Fourier

Til tross for motstand fra Alix' far og andre, samt mangel på formell kirkelig godkjennelse, etablerte de flere nye grunnleggelser. I 1616 mottok de to pavelige buller som formelt godkjente kongregasjonen. Det første huset ble grunnlagt i Nancy i 1617, og året etter ble hun den første generalsuperior. Hun grunnla mange skoler for jenter over hele Frankrike.

Grunnleggelsen og utviklingen av kongregasjonen var full av vanskeligheter og prøvelser, og etter hvert måtte medgrunnleggersken i 1621 tre tilbake fra ordenens lederskap, da hun følte at kreftene sviktet. Da hadde uenighet om hva pavebullene innebar og indre strid fått p. Fourier til å erstatte Alix som kongregasjonens superior. Men «hun hadde bare en ambisjon, og det var igjen å bli en enkel søster, å lære bokstavene til fire- og femåringer i de laveste klassene». Hun var en stor mystiker i tillegg til en aktiv grunnlegger, og hun ble beskrevet av en av sine åndelige døtre som «stillhetens barn».

Moder Alix døde den 9. januar 1622 i Nancy, 46 år gammel. Overalt ble hun straks regnet som en helgen. Men det var ikke før i 1885 at saken ble skikkelig åpnet. Hun ble saligkåret den 4. mai 1947 av pave Pius XII (1939-58). Hennes minnedag er dødsdagen 9. januar, men 22. oktober nevnes også.

av Webmaster publisert 07.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50