Den hellige Altfrid av Hildesheim (~798-874)

Minnedag: 15. august

Den hellige Altfrid (Altfred, Alfred) ble født rundt 798 ved Rhinen i Tyskland. Han fikk sin teologiske utdannelse i klostrene Fulda, Saint-Riquier og Saint-Quentin. Som elev av den salige Rabanus Maurus av Mainz (ca 784-856) trådte han inn i benediktinerordenen (Ordo Sancti Benedicti – OSB). I 829 ble han leder for klosterskolen i benediktinerklosteret Corvey (Nye Corbie) ved elven Weser i Sachsen. I 851 ble han utnevnt til den fjerde biskop av Hildesheim. Han startet i 852 byggingen av Maria-katedralen i Hildesheim.

Samme år grunnla han kanonisseklosteret i Essen, deretter grunnla han klosteret Gandersheim sammen med grev Liudolf av Sachsen (d. 866) og hans hustru Oda og til slutt også kanonisseklosteret Lamspringe. Den østfrankiske kongen Ludvig den Tyske (833-37 og 840/43-76) skattet biskop Altfrids råd høyt. Altfrid brakte relikvier av de hellige Kosmas og Damian til Hildesheim og Essen i Tyskland. Han var kjent over hele imperiet som en som fremmet fred og god vilje, en forkjemper for sine benediktinske brødre, en som holdt kirkelovens bud og var svært hengiven til den hellige Jomfru Maria.

Altfrid var en av de største biskopene av Hildesheim. Han opprettet et hus for klerikernes fellesliv, og de måtte senere anta den hellige Benedikts regel. Han rustet opp klosterskolen og utvidet Hildesheim, slik at han be betraktet som byens utbygger. Han opprettet klostre på sine eiendommer Essen og Seligenstadt, som han stilte under kirken i Hildesheim. Han var også aktiv som forfatter.

Han døde den 15. august 874 i Hildesheim og ble gravlagt i Essen. Hans relikvier finnes i domkirken der og blir fortsatt æret. Kilden Gorys skriver at han ble helligkåret i 1965 ved at hans kult ble stadfestet av pave Paul VI (1963-78), men dette nevnes ikke i Helligkåringskongregasjonens Index ac status causarum, som er en fortegnelse over alle salig- og helligkåringer mellom 1588 og 1999. Hans minnedag er 15. august, mens han i Hessen og Hildesheim feires 16. august, siden 15. er opptatt av Marias opptakelse i himmelen. Han fremstilles som biskop med staven i venstre hånd mens den høyre peker på hans grunnleggelser: domkirken og Johannes-kirken i Essen.

Kilder: Benedictines, Bunson, Schauber/Schindler, Gorys, KIR, CSO, Infocatho, Heiligenlexikon, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. juli 2006

av Webmaster publisert 19.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50