Den hellige Annemund av Lyon ( -658)

Minnedag: 28. september

Den hellige Annemund (fr: Chamond, Annemond; lat: Annemundus; feilaktig kalt Dalfinus) tilhørte en gallo-romansk familie og ble født på 600-tallet som sønn av Sigon, som var prefekt i Lyon i Gallia. Han vokste opp ved hoffet til frankerkongen Dagobert I (628-39). Da kong Klodvig II overtok som konge av Neustria, som omtrent tilsvarer det moderne Normandie, og Burgund (639-57), tjente Annemund som hans rådgiver.

På et tidspunkt ble han prest, og det neste vi hører om ham, er at han var blitt den 36. erkebiskop av Lyon. Han var en venn og beskytter av den unge Wilfrid av York. Da Wilfrid i 653 dro sammen med den hellige Benedikt Biscop til Roma for å studere den hellige Benedikts ordensregel, stanset han på veien i ett år i Lyon hos biskop Annemund, som likte ham så godt at han ga ham et tilbud om ekteskap med sin niese og en fremtredende stilling. Men den unge Wilfrid avslo, trofast i sin beslutning om å tjene Gud. På hjemveien fra Roma stanset Wilfrid i tre år hos biskop Annemund, og han mottok tonsuren av ham.

Han kunne ha blitt værende og godt blitt Annemunds etterfølger, men hans opphold ble brått avbrutt. I 657 døde den lastefulle kong Klodvig i ung alder, og hans hustru, den hellige Bathild, ble regent for deres eldste sønn, Klotar III, som bare var fem år gammel. Omkring 665 skulle det bli slutt på hennes regentskap ved en palassrevolusjon, da ambisiøse adelsmenn uten omsvøp fjernet henne fra hoffet og sendte henne til nonneklosteret hun hadde grunnlagt i Chelles ved Paris.

Men da var biskop Annemund for lengst død. Han ble drept av soldater i Mâcon, eller muligens Châlon-sur-Saône, den 28. september 658 i nasjonalistiske opptøyer, og Wilfrid, som var med ham, ble spart bare fordi han var utlending. Han bidro til å få gravlagt Annemund i Lyon, og deretter dro han hjem til England. Han ble straks æret som martyr. Stedet like ved der han ble myrdet tok hans navn og heter nå Saint-Chamond (42400). Trolig ble Annemund ryddet av veien av hushovmesteren (major domus) Ebroin, som var kjent for sine brutale metoder.

Men Wilfrids samtidige engelske biograf, Eddius, beskriver uventet dronning Bathild som en Jesabel, og påstår at hun var ansvarlig for det politiske mordet på erkebiskop Annemund og ni andre franske biskoper i 658. Påstanden støttes ikke av noen andre kilder, og hva som egentlig hendte, er ukjent, men det er sannsynlig at Bathild var uskyldig i forbrytelsen. Trolig hadde Eddius misforstått hennes navn, på samme måte som han blander sammen Annemund med broren Dalfinus. Selv om autoriteter som William av Malmesbury og til en viss grad den hellige Beda den Ærverdige fulgte Eddius, har mange andre viktige kilder avvist beskyldningene. Det har vært antydet at forvirringen kan involvere den beryktede frankiske dronning Brynhilda, som døde i 613.

av Webmaster publisert 16.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:50