Den hellige Amarinus av Doroangus ( -676)

Minnedag: 25. januar

Den hellige Amarinus (fr: Amarin, Marin) var benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB). Rundt år 625 bygde han seg en celle i Doroangus (nå Saint-Amarin) i Thur-dalen («Doro») i fjellkjeden Vogesene (Les Vosges) i Alsace. Senere sluttet andre fromme menn seg til ham, og han bygde et lite kloster som han ga den hellige Kolumbans regel.

En gang den hellige biskop Praejectus av Clermont var på en reise til kongehoffet, bodde han hos Amarinus, og ved den anledning helbredet han ham fra et sterkt feberanfall. I 676 var Amarinus på besøk hos Praejectus i Clermont, noe som skulle vise seg å bli fatalt.

Bakgrunnen var at Hector av Marseille ble beskyldt for ugjerninger og forbrytelser. Etter ordre fra frankerkongen Kilderik II av Austrasia (660-73) ble han arrestert og henrettet. En viss Agritius trodde at det var biskop Praejectus som hadde klagd til kongen på Hectors oppførsel, og han organiserte hevn. Han samlet en gruppe av Hectors menn som konfronterte biskopen og hans ledsagere i Volvic ved Riom, få kilometer fra Clermont, da de kom tilbake fra hoffet. De drepte først abbed Amarin, trolig fordi de tok ham for å være biskopen. Praejectus trådte da frem for å identifisere seg. Da ble han stukket ned og en leiemorder drepte ham med et sverdslag mot hodet så hjernemassen tøt ut. Akolytten Elidius (Elid) ble også drept. Det skjedde den 25. januar 676.

Praejectus ble straks æret som martyr, og Amarinus og Elidius æres også lokalt som helgener. Fortsatt befinner relikvier av disse tre helgenen seg forskjellige steder i Alsace. Alle tre har minnedag på dødsdagen 25. januar. Amarinus fremstilles i kunsten som eneboer eller abbed med martyrpalme.

av Webmaster publisert 19.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50