Den salige Anna Maria Janer Anglarill (1800-1885)

Minnedag: 11. januar

Den salige Anna Maria Janer Anglarill, portrett kort før hennes dødDen salige Anna Maria Janer Anglarill ble født den 18. desember 1800 i Cervera i La Segarra i provinsen Lleida og bispedømmet Solsona i regionen Catalonia i Spania. Hun var den tredje av fire barn av snekkermesteren Josep Janer i Pallés og hans hustru Magina Anglarill i Olivé, i en familie med en dyp kristen overbevisning. På grunn krigen med franskmennene og dens konsekvenser, som hungersnød, sykdom og smerte, kjente hun menneskelig lidelse allerede fra barndommen av.

Atten år gammel trådte hun den 25. januar 1819 inn hos «De barmhjertige søstre» (La Hermandad de Caridad) ved hospital Castelltort i Cervera. Søstrene drev omsorg for de syke og fattige på sykehuset og underviste i katekesen og ved El Real Colegio de Educandas i samme by. I mai samme år avla hun sine løfter om fattigdom, kyskhet og lydighet. Snart ble hun utnevnt til embetet som novisemester, og i 1832 ble hun superior for hospitalet i Cervera.

I 1833 brøt Den første karlistkrigen (1834-40) ut og sykehuset Castelltort ble et militært sykehus. I 1836 utviste styret for sykehuset søstrene. Deretter arbeidet hun som lærer ved El Real Colegio de Educandas. Etter slaget ved Granada dro hun til Solsona for å stille seg til bispedømmets disposisjon. Hennes ankomst falt sammen med et besøk av Karl av Bourbon (don Carlos) (1788-1855), som ba henne om å koordinere sykehusene i karlistenes område. Etter å ha konsultert med sine søstre, aksepterte hun oppdraget. Hun tok ansvaret for feltsykehus i Solsona, Berga, La Vall d’Ora og Boixadera. Hun ble anerkjent som «mor» (La Madre) av de kjempende på begge sider. Etter at den første karlistkrigen var over i 1840, ble hun og tre søstre tatt til fange og tvunget i eksil til sykehuset San José de la Grave i Toulouse.

I 1844 vendte hun tilbake til sykehuset i Cervera. Deretter var hun i fem år leder av La Casa de Caridad o de Misericordia («Nestekjærlighetens eller nådens hus») i samme by. Det huset foreldreløse, unge funksjonshemmede og eldre. Hun underviste også klasser for utenlandske barn. Anna Maria var overbevist om behovet for kristne skoler for å fremme kvinnene og familien.

I 1859 aksepterte hun anmodningen fra biskop Josep Caixal Estradé av Urgell og etablerte en kommunitet av Barmhjertige søstre på sykehuset for de fattige pasientene i La Seu d’Urgell. Den 29. juni 1859 grunnla hun instituttet «Søstre av Den hellige familie av Urgell» (El Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgell – SFU), som var viet til en kristen utdannelse av barn og ungdommer og til å hjelpe syke og gamle. I 1860 approberte biskopen av Urgell instituttets regler og konstitusjoner. La Casa de Caridad i Cervera sluttet seg til det nye instituttet.

I 1863 grunnla hun personlig kollegiet i Cervera, El Hospital de Tremp. Senere grunnla hun blant annet kollegiet i Oliana (1864), asylet i Sant Andreu de Palomar (1866) og kollegiene i Llívia (1868) og Les Avellanes (1872). I løpet av hennes liv fant det sted 23 grunnleggelser. Med revolusjonen i 1868 ble mange kommuniteter oppløst og søstrene ble spredt. Mellom 1874 og 1880 ble hun frosset ut innen instituttet på grunn av den nye retningen hun ønsket å gi en åndelig veileder.

I 1880 ble det første generalkapitlet holdt i Talarn, og der ble hun kanonisk valgt som generalsuperior, kjent som Moder Janer. I 1883 ble det valgt vikar og det første generalrådet. Hun tilbrakte de siste årene av sitt liv i denne byen i Lleida omgitt av studenter, søstre i formasjon og unge søstre. Hun ba om å få dø på gulvet som soning i kjærlighet til Kristus. Hun døde den 11. januar 1885 i Talarn i Pallars Jussà i provinsen Lleida og bispedømmet Urgell.

Moder Janers jordiske rester har siden 1961 hvilt i klosteret til søstrene av den hellige familie av Urgell i La Seu d’Urgell. I 1953 ble hennes saligkåringsprosess åpnet. Den 3. juli 2009 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent av pave Benedikt XVI og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 10. desember 2010 undertegnet paven dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hennes forbønn. Det gjaldt helbredelsen av Anna Padrós Selles, som led av en uhelbredelig sykdom som tvang henne i rullestol.

Hun ble saligkåret den 8. oktober 2011 i katedralen Santa Maria i La Seu d’Urgell i provinsen Lleida i regionen Catalonia i Spania. Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av hans personlige utsending, i dette tilfelle kardinal Angelo Amato SDB, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Hennes minnedag er dødsdagen 11. januar.

I dag er Søstrene av Den hellige Familie av Urgell til stede i elleve land: Spania, Andorra, Italia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Mexico, Peru og Ekvatorial-Guinea. De driver skoler, sykehus, residenser, misjoner, menigheter og andre oppgaver i tråd med instituttets karisma.

Kilder: Patron Saints SQPN, ca.wikipedia.org, revistaecclesia.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 8. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 08.10.2011, sist endret 02.10.2017 - 20:12