Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den hellige Albert av Montecorvino (1031-1127)

Minnedag: 5. april

Statue av den hellige Albert båret i prosesjon fra kirken Madre di Pietra Montecorvino

Den hellige Albert (it: Alberto) ble født i 1031 (eller 1032) i Normandie i Nord-Frankrike eller i Planisio nær Montecorvino i dagens provins Foggia i regionen Puglia i Sør-Italia, en gammel landsby som i dag er forsvunnet. Da han var rundt fem år gammel, slo han seg sammen med sine foreldre ned i Montecorvino, som var grunnlagt av bysantinerne rundt 1015.

Albert viste hellighet i tidlig alder og tiltrakk seg mange i området. Mellom 1059 og 1075 ble han valgt til byens andre biskop. Da han ble gammel, mistet han synet, og han fikk koadjutor-biskop som sammen med sine venner behandlet ham med stor grusomhet og fornedrelse. Biskopen gjennomgikk sine prøvelser med heroisk tålmodighet. Han døde i 1127 i Montecorvino. Hans minnedag er 5. april.