Den hellige Amor av Aquitania (800-t)

Minnedag: 8. oktober

Den hellige Amor (fr: Amour) levde på 800-tallet. Han ble født i Aquitania, men bodde som eneboer ved Maastricht, hvor han forkynte evangeliet for befolkningen. Senere grunnla han nonneklosteret Münsterbilsen i bispedømmet Liège.

Han har med urette blitt identifisert med den hellige Amor som grunnla Amorbach i det nåværende bayerske distriktet Miltenberg. Hans relikvier er siden 900-tallet æret i Münsterbilsen, men de stammer fra Amor av Amorbach. Hans minnedag er 8. oktober. Han kalles også Amor av Maastricht.

av Webmaster publisert 20.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50