Den hellige Andreas Nam-Thuông (~1790-1855)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Andreas Nam-Thuông (egentlig Andreas (Anrê) Thông (Nam-Thuông) Kim Nguyen) ble født ca 1790 i Gò Thi i Cochinkina i Vietnam. Han var kateket og borgermester i sin landsby. Han ble fengslet og døde den 15. juli 1855 på vei til eksil i My Tho i det østlige Cochinkina.

Han ble saligkåret den 2. mai 1909 av den hellige pave Pius X og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Andreas kan også minnes på dødsdagen 15. juli (tidligere minnedag 18. februar).

av Webmaster publisert 30.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50