Den salige Andreas Gallerani av Siena ( -1251)

Minnedag: 19. mars

Den salige Andreas Gallerani (it: Andrea) ble født en gang på 1200-tallet i Siena i regionen Toscana i Midt-Italia. Han kom fra en fornem familie og var en fremstående soldat. Men i ungdommen drepte han en mann ved et uhell, etter å ha hørt ham være blasfemisk. Denne forbrytelsen førte til at han ble forvist fra Siena.

Deretter viet han resten av sitt liv til bønn og barmhjertighet og ekstraordinære botsøvelser. Til slutt fikk han lov til å komme tilbake til hjembyen, hvor han grunnla «Barmhjertighetens brødre» (Frati della Misericordia). Det var en gruppe menn som var viet til karitativt arbeid og et liv i fattigdom, men de var ikke en kongregasjon, bare en from forening. Den besto til 1308.

Han døde den 19. mars 1251 i Siena. Han ble saligkåret den 13. mai 1798 ved at hans kult ble stadfestet av pave Pius VI (1775-99) Hans minnedag er dødsdagen 19. mars.

av Webmaster publisert 19.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50