Den salige Antonius Neyrot (~1423-1460)

Minnedag: 10. april

Den salige Antonius Neyrot (~1423-1460)

Den salige Antonius Neyrot (it: Antonio) ble født rundt 1423 i Rivoli i bispedømmet Torino i regionen Piemonte i Nord-Italia. Lite er kjent om hans barndom, men han ble dominikaner (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) og mottok drakten av den hellige Antoninus av Firenze, som på den tiden ledet det berømte dominikanerklosteret San Marco i Firenze og som senere ble byens erkebiskop. Etter å ha fullført sine studier ble Antonius presteviet, og en tid bodde han i San Marco.

Men han ble rastløs og ba om en annen oppgave og ble sendt til Sicilia. Beretningene om ham som munk er ikke helt utfyllende, men det nevnes at han var lydig og from, men også at han var ganske rastløs og glad i fornøyelser. Etter bare ett år på Sicilia fikk han i 1458 tillatelse til å dra til Napoli og Roma. Men på veien ble skipet kapret av mauriske sjørøvere, og sammen med de andre passasjerene ble Antonius tatt med i lenker til Tunis.

Noen av fangene ble behandlet mildt, mens andre ble grovt mishandlet. Den muslimske herskeren av Tunis synes å ha likt unge Antonius, for han beordret at han skulle behandles vennlig. Han ble ikke en gang sperret inne, før hans arroganse irriterte fangevokterne til å gi ham strengere restriksjoner. Men Antonius var utålmodig og motsatte seg hele tanken på fangenskap. Da han ble satt i fengsel og måtte leve på vann og brød, brøt han snart sammen. Som muslimene hadde håpet på, fornektet han sin tro for å få friheten.

Antonius mistet nå all tro på kristendommen og begynte å oversette koranen. Han ble adoptert av herskeren, giftet seg med en tyrkisk kvinne av høy rang og ble gitt byens frihet. Slik levde han i flere måneder. Men så kom nyheten om at Antoninus var død i mai 1459. Kjærlighet til sin gamle mester gjorde at Antonius begynte å lengte inderlig etter den sannheten han hadde forlatt. Han bestemte seg for å vende tilbake til den kristne tro, selv om det med sikkerhet ville bety døden, og han sendte bort sin hustru og begynte å be tidebønnene igjen. Det sies at hans omvendelse skyldtes en visjon av Antoninus.

For at hans tilbakevending til troen skulle bli like offentlig som hans frafall hadde vært, ventet han til herskeren vendte tilbake i triumf fra en seier over de kristne i en offentlig prosesjon. Etter å ha skriftet og blitt forsonet med Gud, tok Antonius på seg den hvite ordensdrakten og gikk opp trappene til palasset der alle kunne se ham. Med høy stemme bekjente han sin kristne tro og sin sorg over å ha fornektet den. Herskeren trodde først ikke sine egne ører, men deretter ble han sint. Da han ikke klarte å få den unge munken til å endre mening, ga han ordre om at han skulle steines til døde.

Antonius døde under en skur av steiner, og til det siste erklærte han sin tro og sin sorg. Dette skjedde i Tunis Skjærtorsdag, den 10. april 1460. Hans legeme eller deler av det ble kjøpt fra muslimene til en høy pris og ført tilbake til Rivoli av genovesiske kjøpmenn. En pålitelig beretning om Antonius' martyrium finnes i et brev fra 1461 til pave Pius II fra den dominikanske provinsialen på Sicilia, som hadde fått beretningen fra et øyenvitne.

Antonius' grav i kollegiatskirken Santa Maria della Stella i Rivoli ble snart et valfartsmål, og mange mirakler skjedde der, og inntil ganske nylig ble det holdt en årlig prosesjon ved hans skrin. I prosesjonen gikk alle medlemmer av hans familie, kledd i svart, stolt bak statuen Antonius. Han ble saligkåret den 22. februar 1767 ved at hans kult ble stadfestet av pave Klemens XIII (1758-69). Hans minnedag er dødsdagen 10. april, men 29. august nevnes også.

av Webmaster publisert 25.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50