Den hellige Angela av Foligno (1248-1309)

Minnedag: 4. januar

Angela av Foligno, trykk fra 1700-talletDen hellige Angela (Angelica, Angelina) ble født i 1248 i Foligno (Fulginio) ikke langt fra Assisi i regionen Umbria i Midt-Italia. Fødselsdatoen er usikker, og det er svært lite man med sikkerhet vet om hennes ytre liv. Hun kom fra en rik og adelig familie, giftet seg med en velstående mann og fikk flere sønner, og hun levde et verdslig og nytelsessykt og muligens syndefullt liv. Men i 1285 ble hun plutselig omvendt etter en visjon og ble fransiskanertertiar (Tertius Ordo Franciscanus – TOF). Den fransiskanske tredjeordenen, som opprinnelig var kjent som Botsbrødre og -søstre, fikk senere navnet fransiskanertertiarer (Tertius Ordo Franciscanus – TOF eller Tertius Ordo Secularis Franciscalis – TOSF). I 1976 ble navnet endret til «Den sekulære fransiskanerordenen» (Ordo Franciscanus Saecularis – OFS), og ordenen er approbert og anerkjent av Den hellige stol under dette offisielle navnet.

I en epidemi rundt 1290 døde Angelas mor, mann og barn rett etter hverandre, noe som var et hardt slag for henne. Men det gjorde at båndene til hennes tidligere liv var borte. Nå viet hun seg fullstendig til Gud og til bot, og med en hellig tjenestekvinne ved navn Masazuola som sin ledsager begynte hun gradvis å kvitte seg med alle sine eiendeler og leve som en angrende og botferdig synder. Hun ble leder for en stor gruppe av tertiarer, menn og kvinner, og grunnla et søsterfellesskap av fransiskanertertiarer i Foligno. De la til regelen for tredjeordenen en forpliktelse til fellesliv uten å binde seg til klausur, slik at de kunne vie sin tid til nestekjærlig arbeid.

nullHun var spesielt nært knyttet til ledsageren Masazuola, som fulgte henne på mange vandringer og var vitne til mange av de ekstasene hun fikk. Hun levde et liv i absolutt enkelhet og fattigdom og så Kristus i de fattige, syke og lidende. Hun var ansvarlig for å omvende mange til fransiskanernes ideal, den hellige fattigdommen, inkludert Ubertino di Casale, som hadde sluttet seg til fransiskanernes tredjeorden i 1273, men siden falt fra observansen av regelen. Han har etterlatt en beretning om den innflytelse hun hadde på ham og andre.

Angela var en av middelalderens store mystikere og kontemplative og hun tilhører de hellige kvinner som lyste opp i det mørke 1200-tallet, duecento, i Italia. Hun var samtidig med den hellige Margareta av Cortona, og de to kvinnenes skjebner har mange likhetstrekk. Etter anmodning fra sin skriftefar, br, Arnold av Foligno OFM, dikterte hun til ham en redegjørelse for sine visjoner og ekstaser, siden hun selv ikke kunne skrive.

Denne redegjørelsen i sytti kapitler, Visionum Et Instructionum Liber («Boken om visjoner og instruksjoner»), er hovedkilden for det meste som er kjent om hennes liv. Hennes svært bemerkelsesverdige visjoner er skildret på en behersket og overbevisende måte, og hun avslører tydelig de åndelige høyder og dybder som hun ble ledet til. De «Atten trinn til åndelig fullkommenhet» som hun skildrer i boken, har hjulpet mange til å finne veien til omvendelsen. Teksten var ferdig i 1298, og Arnold ga den til kardinal Jakob av Colonna og åtte fransiskanere, som ga den sin godkjennelse. Det synes som om br. Arnold reviderte den kort etter, i 1299-1300. I den endelige versjonen av boken ble det lagt til en serie med 36 instruksjoner. Til tross for at Angela var analfabet, bærer hun med rette tittelen Theologorum magistra, «lærer for teologer».

nullAngela døde fredfullt den 4. januar 1309 i Foligno, omgitt av sine disipler. Hun ble bisatt i byens fransiskanerkirke, Chiesa di San Francesco. Det ble meldt om mange mirakler ved hennes grav. Hun ble saligkåret ved at pave Klemens XI (1700-21) den 3. april 1701 ga tillatelse til en egen messe og et eget officium for henne uten at kulten samtidig ble stadfestet (Concessio Missae et Officii citra tamen approbationem cultus). [Kildene Butler's Lives of the Saints, Attwater/Cumming, Benedictines, Melchers, Schauber/Schindler og Bautz skriver alle at hun ble saligkåret eller at hennes kult ble stadfestet i 1693].

Den 11. oktober 2013 kunngjorde Vatikanet at Angela av Foligno var blitt helligkåret av pave Frans den 9. oktober 2013 ved at han stadfestet hennes kult for hele Verdenskirken. Hennes minnedag er dødsdagen 4. januar, men 30. mars og 13. februar nevnes også som tidligere minnedager i Martyrologium Romanum for henholdsvis fransiskanerne og kapusinerne. I USA feires hun den 7. januar. På avbildninger har hun en lenket djevel.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (I), Benedictines, Bunson, Engelhart, Schauber/Schindler, Melchers, Index99, KIR, CE, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Bautz, Heiligenlexikon, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21. april 2006

av Per Einar Odden publisert 12.10.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:05