Den hellige Anianus av Alexandria ( -~84)

Minnedag: 25. april

Tullio Lombardo: Relief of St. Mark baptising Anianus (1481), Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, Venice

Den hellige Anianus levde i det første århundret i Alexandria i Egypt. Ifølge de apokryfe «Markus' gjerninger» og den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesarea (ca 260-340) tok den hellige evangelisten Markus inn hos Anianus, som var skomaker, da han kom til Alexandria. Markus ble byens første biskop, og skomakeren Anianus etterfulgte ham i embetet. Han var en mann som var «svært tiltalende for Gud».

En annen versjon sier at han var en adelsmann som ble vigslet av Markus til hans etterfølger. Hans minnedag er 25. april, samme dag som Markus, og hans navn står i Martyrologium Romanum. (10. november nevnes også). Ifølge Eusebius ble han etterfulgt i embetet rundt år 84 av den hellige Abilius.

av Webmaster publisert 23.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50