Den hellige Acharius av Noyon ( -640)

Minnedag: 27. november

Den hellige Acharius ble født på slutten av 500-tallet i Gallia. Han trådte tidlig inn som munk i Luxeuil under den hellige Eustacius. Dette klosteret var grunnlagt av den hellige Kolumban. Han fikk snart ry for hellighet og administrative evner.

I 621 ble han derfor valgt til biskop av Noyon-Tournai, og i det embetet fremmet han den hellige Amandus av Belgias misjonsarbeid. Han fikk kong Dagobert I (628-39) til å opprette bispedømmet Thérouanne, hvor han plasserte sin venn, den hellige Audomarus (Omer), som biskop.

Acharius døde i 640. Hans minnedag er 27. november.

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50