Den hellige Antiokus av Plumbaria ( -~110)

Minnedag: 13. desember

Den hellige Antiokus av Plumbaria ( -~110)

Den hellige Antiokus var en lege i Galatia og Kappadokia under keiser Hadrian (117-38). Han reiste rundt i byer og på landsbygda for å se etter pasienter. Men han helbredet ikke bare deres legemer, han vaksinerte også deres sjeler med dåpen, og han var berømt for de mange omvendelsene av hedninger.

Da keiseren utstedte et edikt om forfølgelse av de kristne, var den ivrige legen en av de første som ble arrestert. Det ble gjort forsøk på å få ham til å avsverge troen, men verken trusler eller tortur hjalp. Keiseren dømte ham da til tvangsarbeid i blygruvene på Sardinia, for at han skulle få muligheten til å angre sin steilhet og kjølne sin nidkjærhet. Han ble ført til øya Plumbaria av en soldat ved navn Cyriacus, som skulle være hans vokter og slavedriver.

Sardinia har i uminnelige tider har hatt utallige gruver, hvor verdifulle metaller og mineraler ble utvunnet. Det harde arbeidet i gruvene ble overlatt til slaver, krigsfanger og straffanger, og under de keiserlige forfølgelsene ble mange kristne dømt til tvangsarbeid i gruvene på Sardinia. Ved sørøstspissen av Sardinia ligger to øyer, den største heter nå Sant'Antioco og den minste San Pietro. Sant'Antioco ble kalt Plumbaria på grunn av sine blygruver – det gamle fønikiske navnet var Solki. Isola di Sant'Antioco er i dag forbundet med Sardinia av en bro.

Antiokus slo seg ned i en hule, som han forvandlet til et underjordisk kapell. Der tilbrakte han sitt eksil i bønn og meditasjon. Hans eksempel omvendte Cyriacus, og da nyheten om denne uforbederlige kristne nådde de keiserlige myndighetene i Cagliari, ble det bestemt at han skulle straffes hardt for å statuere et eksempel. Han ble derfor slått i hjel rundt år 110, men før han døde gikk han i forbønn for Sardinia og øyas barske befolkning.

Han er i dag skytshelgen for hele Sardinia, men spesielt for regionen Sulcis (på Sardinia innenfor de to øyene). Hans minnedag er 13. desember, men 16. juli nevnes også.

av Webmaster publisert 25.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50