Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den salige Arnold av Padova (1185-1255)

Minnedag: 14. mars

Den salige Arnold av Padova (1185-1255)

Den salige Arnold Cattaneo (Arnald, Arnaud; it: Arnaldo; lat: Arnoldus) ble født i 1185 i Limena ved Padova i regionen Veneto i Nord-Italia. Han tilhørte adelsfamilien de’Cattanei. Som ung ble han benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret St. Justina (Santa Giustina) i Padova. Han utmerket seg for sitt eksemplariske liv, og i 1209 ble han valgt til klosterets abbed, bare 24 år gammel. I dette embetet forsvarte han klosterets rettigheter, blant annet det gamle privilegiet å delta i valget av byens biskop. Han restaurerte og utvidet klosteret. Vi vet ikke noe om hans forhold til den hellige Antonius av Padova (1195-1231), som virket i byen på denne tiden.

Arnold skulle falle som offer for striden mellom keiser Fredrik II (1212-50; keiser fra 1220) og tre etterfølgende paver, Gregor IX (1227-41), Celestin IV (1241-41) og Innocent IV (1243-54). Ecelinus (Ezzelino) III da Romano var rådgiver og general i tjeneste hos keiser Fredrik II. På vegne av keiseren dro han rundt og plyndret i Nord-Italia for å hevne seg på paven og plyndre Kirkestaten eiendeler. I et dokument fra 1246 kalles han «Satans tjener, ond bøddel, drikker av menneskeblod, umettelig fiende av Kirken, kjetteres tilflukt og ondsinnet oppfinner av all slags elendighet». Da tyrannen erobret Padova i 1237 og fengslet Giordano Forzaté, prior i St. Benedikt, det andre store benediktinerklosteret i Padova, unnslapp Arnold til familien d’Este, først i Ferrara og deretter i Monselice, som lå nærmere. I 1238 erobret keiser Fredrik II Padova, og Arnold kunne vende tilbake til St. Justina. Året etter var han keiserens vert i to måneder.

Men da keiseren dro, lå byen igjen åpen for Ecelinus. Da han følte seg trygg, arresterte han Arnold den 13. november 1246 og førte ham til Asolo og la ham i lenker. Arnold satt der i åtte år og tre måneder på vann og brød, men han bar sine lidelser med tålmodighet. Han døde i sitt fengsel den 10. februar 1255, sytti år gammel. Han ble gravlagt midlertidig i fransiskanernes kirke i Asolo, men så snart tyrannen var jaget, ble han brakt til Padova og gravlagt i St. Justina. Den 14. mars 1562 ble hans legeme overført til den nye basilikaen og lagt i et eget kapell.

Hans minnedag er translasjonsdagen 14. mars. I St. Justina ble han feiret den 15. mars til klosteret ble opphevet i 1806. Dødsdagen 10. februar nevnes også som minnedag.

Kilder: Attwater/Cumming, Benedictines, KIR, Infocatho, santiebeati.it, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. juli 1999