Halloween – en kristen fest?

Hva er egentlig opprinnelsen til Halloween?

Les mer
 

Den hellige Antipas av Pergamon (d. ~90)

Minnedag: 11. april

Den hellige Antipas av Pergamon (d. ~90)
Skytshelgen mot tannverk

Den hellige Antipas kalles av den hellige evangelisten Johannes i hans Åpenbaring «mitt trofaste vitne [martyr]» (Åp 2,13) og evangelisten forteller at han ble drept i Pergamon i Lilleasia. Ifølge kristen tradisjon viet Johannes Antipas til biskop av Pergamon (lat: Pergamum) under keiser Domitian (81-96), men dette er lite sannsynlig.

Ikon av den hellige Antipas fra 1800-tallet. James and Tatiana Jackson Collection

Det fortelles at han led martyrdøden rundt år 90 eller 92 under keiser Domitian, innesperret i en okse laget av bronse som ble grillet over en ild. Mange undere skjedde ved hans grav. Hans minnedag er 11. april. I ikonografien fremstilles han som biskop. Han er skytshelgen mot tannverk.

Til tross for at noen hevder det, har Antipas aldri vært regnet blant Jesu 70 (72) disipler, men i Østkirken står han på en liste over andre tidlige «apostler». Antipas står på en liste over helgener1 som har det til felles at det ble sagt at det fra deres graver eller relikvier strømmet ut olje til visse tider.2


1
Catholic Encyclopedia: Oil of Saints
2
Acta Sanctorum, april, II, 4