Den hellige Augustina Livia Pietrantoni (1864-1894)

Minnedag: 13. november

Augustina Livia Pietrantoni (1864-1894) Den hellige Augustina (it: Agostina) ble født som Livia Pietrantoni den 27. mars 1864 i den lille landsbyen Pozzaglia Sabina på 800 meters høyde nær Tivoli og Rieti i Italia. Hun var den andre av elleve barn i en fattig bondefamilie. Hennes foreldre, Francesco Pietrantoni og Caterina Costantini, arbeidet på sine små landområder pluss noe land de leide. Livias barndom var preget av verdiene til en ærlig, hardt arbeidende og religiøs familie. Denne perioden var spesielt preget av visdommen til onkel Domenico, som var en ekte patriark.

I en alder av fire år mottok Livia fermingens sakrament, og rundt 1876 mottok hun sin første kommunion. Alle barna arbeidet på markene, og skolegangen ble uregelmessig. Som syvåring begynte hun å arbeide sammen med andre barn med å transportere de tusenvis av sekker med stein og sand for å bygge veien fra Orvinio til Poggio Moiano. I en alder av tolv år dro hun sammen med andre unge sesongarbeidere som dro til Tivoli i vintermånedene for olivenhøsten. Livia tok det moralske og religiøse ansvaret for sine unge ledsagere.

Livia var en tiltrekkende ung kvinne, og flere unge menn i landsbyen hadde et godt øye til henne. Dette unngikk ikke morens øyne, og hun drømte om et godt parti for datteren. Men Livia følte seg tiltrukket av ordenslivet. Til dem i familien eller landsbyen som prøvde å avskrekke henne ved å si at hun rømte fra det harde arbeidet, svarte hun at hun ønsket å velge en kongregasjon hvor det var arbeid både dag og natt. Alle var sikre på at hun mente det hun sa.

En første reise til Roma sammen med sin onkel Fra Matteo endte i bitter desillusjonering, ettersom de avslo å ta henne opp. Men noen måneder senere lot generalsuperioren for kongregasjonen til den hellige Johanna Antida Thouret, Barmhjertige Søstre (Sorores de Caritate - SC), henne forstå at hun ventet henne i generalatet. Livia forsto at denne gangen tok hun farvel for alltid. Hun tok et følelsesladet farvel med landsbyboerne og foreldrene, og knelende mottok hun onkel Domenicos velsignelse.

Som 22-åring dro hun den 23. mars 1886 til Roma og kongregasjonen i Via Santa Maria in Cosmedin. Noen få måneder som postulant og novise var nok til å vise at hun ville bli en god tjener for de fattige i tradisjonen til de hellige Vincent av Paul og Johanna Antida Thouret. Hun ble ikledd drakten den 3. august 1887 og tok navnet sr. Augustina. I de neste to årene arbeidet hun med forskjellige oppgaver på sykehuset Santo Spirito i Roma.

Klimaet på sykehuset var antiklerikalt, for «Det romerske spørsmål» forgiftet alle sinn voldsomt i Italia på den tiden. Kapusinerpatrene ble drevet ut, og krusifikser og andre religiøse symboler ble forbudt. Hospitalet ville til og med sende bort søstrene, men de var redde for å bli upopulære. I stedet gjorde de livet så vanskelig for dem dom de kunne, og de fikk forbud mot å snakke om Gud.

Sommeren 1889 begynte hun å pleie tuberkulosepasientene og virket resten av livet selvoppofrende i pleien av dem. Da hun avla sine løfter i september 1893, hadde hun selv fått den da uhelbredelige sykdommen. Hun måtte tåle mye, ikke bare fysisk som et resultat av sin egen sykdom, men også åndelig, da hun bar byrden med sine pasienters bitterhet over sin skjebne. En av disse pasientene, Giuseppe Romanelli, som var mer nærtagende og mer voldsom enn de andre, måtte til slutt utvises fra sykehuset på grunn av sin aggressive oppførsel. Uten noe bevis fikk han det for seg at det var Augustina som var ansvarlig for hans utvisning, og han startet en vendetta mot henne. Han sendte henne flere ganger trusler på små lapper: «Jeg skal drepe deg med mine egne hender». «Sr. Augustina, du har bare en måned igjen å leve».

Til slutt, den 13. november 1894, kom han seg inn i sykehuset gjennom den ubevoktede hovedinngangen og gjemte seg i en nisje i en av korridorene. Da Augustina gikk forbi, stakk han henne rasende med kniv syv ganger. Hun klarte å rope om hjelp, men det var for sent. Hun døde kort etter, mens hun forsikret sin ulykkelige superior at hun var lykkelig og ba henne om ikke å bekymre seg. Hennes siste ord var en bønn om nåde for sin morder.

Folket i Roma priste henne som en heltinne, ikke bare på grunn av måten hun døde på, men like mye på grunn av hennes ydmyke nestekjærlighet, ærlighet og åpenhet og den glødende ånd av bønn som hadde karakterisert hennes liv. Hun ble gravlagt på den romerske kirkegården Campo Verano, hvor hennes legeme var til 15. mars 1941, da det ble flyttet til kongregasjonens moderhus.

Hun ble saligkåret den 12. november 1972 av pave Paul VI (1963-78) og helligkåret den 18. april 1999 av pave Johannes Paul II på Petersplassen i Roma. Hennes minnedag er dødsdagen 13. november.

av Webmaster publisert 23.06.2003, sist endret 28.11.2015 - 02:50