Den hellige Apollonius av Terni og ledsagere (d. 273)

Minnedag: 14. februar

I de upålitelige aktene til den hellige biskop Valentin av Terni nevnes de hellige Apollonius, Proculus og Efebus (Ephebus, Ephibius) som martyrer i Terni De skal ha blitt halshogd mens de våket over Valentins lik i Terni. De skal ha lidd martyrdøden i 273. Deres minnedag er 14. februar, samme dag som Valentin.

Legenden forteller at Apollonius, Proculus og Efebus var hedninger som kom fra Aten for å studere i Roma. De fant en lærer som het Craton og bodde i hans hjem. Cratons sønn Cherimon ble alvorlig syk, og hans ryggrad var så forvridd at hans hode var bøyd ned til knærne. Craton ba biskop Valentin om å hjelpe sin syke sønn. Den hellige biskopen gikk inn i den syke guttens rom og ba innstendig hele natten. Om morgenen så de lykkelige foreldrene at deres sønn var blitt helbredet. De trodde på Kristus og ble døpt med hele sitt hushold.

Cratons studenter Proculus, Efebus og Apollonius ble også døpt og ble hengivne disipler av Valentin. Biskopens berømmelse spredte seg raskt, og mange ble omvendt til Kristus. Blant dem var byprefektens sønn Abundius, som åpent bekjente seg som kristen. Dette var en modig ting å gjøre, ettersom hedendommen hersket i verden og kristendommen ble forfulgt.

Prefektens og de andre lederne i byens vrede falt på biskop Valentin, som underviste de unge. De krevde at han avsverget Kristus og tilba avgudsbildene. Etter mye tortur kastet de ham i fengsel, hvor hans disipler besøkte ham. Da prefekten fikk høre om dette, ga han ordre om å ta Valentin ut av fengselet og hogge hodet av ham. Valentins studenter Proculus, Efebus og Apollonius tok liket av sin lærer og bar det til byen Interamnum, hvor de gravla det.

Både troende og hedninger ble trukket mot dem, og de omvendte mange avgudsdyrkere til den sanne tro. Da myndighetene hørte om dette, arresterte de dem og kastet dem i fengsel. Da de fryktet at folk kunne befri dem fra fengselet, halshogde bøddelen dem om natten. Da Abundius fikk høre at hans venner hadde blitt arrestert for å være kristne, skyndte han seg for å treffe dem i fengselet, men han fant at de allerede var blitt henrettet. Han gravla deres legemer nær den hellige biskop Valentins grav.

Andre kilder nevner i tillegg de hellige Optatus, Patus, Saturnin, Frontinus, Kornelius, Conditor, Titulus, Proculus, Productus, Laurinus, Valerian, Makaria (Marcia), Domnina og mange andre jomfruer. Domnina er den hellige Domnina av Terni, som minnes den 14. april, mens bollandistene identifiserer Proculus som den hellige biskop Proculus av Terni som led martyrdøden i 310 under keiser Maxentius (308-12) og minnes den 14. april. I Martyrologium Romanum den 14. april nevnes bare Proculus, som kalles biskop, og Domnina med sine ledsagende jomfruer. De ortodokse minnes Apollonius, Proculus og Efebus den 30. juli.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, Patron Saints SQPN, zeno.org, oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. desember 2000

av Per Einar Odden publisert 14.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:03