Den salige Aloisius Rabatà (~1443-1490)

Minnedag: 8. mai

Aloisius Rabatà; from «Los Santos Carmelitas» by Spanish Carmelite author/artist Rafael Lopez-Melus

Den salige Aloisius Rabatà (it: Luigi) ble født rundt 1443 i Erice nær Trapani på Sicilia i Italia. Han trådte snart inn hos karmelittene (Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCarm) i Trapani. Etter studiene ble han presteviet. Han ble prior for det reformerte klosteret St. Mikael i Randazzo. Svært lite er kjent om ham, men han utmerket seg gjennom troskap til ordensregelen, levde asketisk, var taus og trakk seg tilbake så ofte som mulig.

Hans strenge livsstil skapte sterk motstand blant hans medbrødre, noe han gjennomlevde med stor tålmodighet. Han var hele tiden opptatt av sin åndelige vekst og klosterets beste. Gjennom sitt gode forbilde, sin hjelpsomhet og sin vennlighet nøt han stor anseelse i byen.

En gang han som vanlig tigde om almisser til klosteret i Randazzo, skjøt en ukjent forbryter ham i hodet med en pil. Etter flere måneders lidelser døde han av dette såret den 8. mai 1490. Før han døde, tilga Aloisius morderen og nektet å avsløre hans identitet i frykt for at han kom til å bli straffet. Tradisjonen sier at han het Antonio Cataluccio og at Aloisius hadde refset hans onde liv. Aloisius ble straks etter sin død høyt æret av folket.

Han ble saligkåret den 10. desember 1841 ved at hans kult ble stadfestet av pave Gregor XVI (1831-46). Hans minnedag er 8. mai, men 11. mai nevnes også. Hans relikvier ble i 1913 overført under Assumpsjonsalteret i basilikaen Santa Maria.

av Webmaster publisert 23.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53