Den hellige Ardo av Aniane ( -843)

Minnedag: 7. mars

Den hellige Ardo ble født som Smaragdus i Languedoc i Frankrike. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og trådte inn i klosteret i Aniane under dets første abbed, den hellige Benedikt av Aniane. Han tok da klosternavnet Ardo. Han ble leder for skolen som var tilknyttet klosteret og også Benedikts reisefølge og sekretær. I den forbindelse traff han den salige keiser Karl den Store (768-814; keiser fra 800).

Da Benedikt i 814 dro for å bo i Aachen, ble han etterfulgt som abbed i Aniane av Ardo, som senere også skrev en biografi om sin forgjenger. Han døde i 843. Hans kult var på et tidlig tidspunkt etablert i Aniane, hvor det ble sunget et officium til hans ære. Hans minnedag er 7. mars.

av Webmaster publisert 27.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53