Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den hellige Ardo av Aniane ( -843)

Minnedag: 7. mars

Den hellige Ardo ble født som Smaragdus i Languedoc i Frankrike. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og trådte inn i klosteret i Aniane under dets første abbed, den hellige Benedikt av Aniane. Han tok da klosternavnet Ardo. Han ble leder for skolen som var tilknyttet klosteret og også Benedikts reisefølge og sekretær. I den forbindelse traff han den salige keiser Karl den Store (768-814; keiser fra 800).

Da Benedikt i 814 dro for å bo i Aachen, ble han etterfulgt som abbed i Aniane av Ardo, som senere også skrev en biografi om sin forgjenger. Han døde i 843. Hans kult var på et tidlig tidspunkt etablert i Aniane, hvor det ble sunget et officium til hans ære. Hans minnedag er 7. mars.