Den hellige Aristobulos av Britannia (1. årh)

Minnedag: 15. mars

Den hellige Aristobulos av Britannia (1. årh)

Den hellige Aristobulos (Aristobolus, Aristobulus; gr: Αριστοβουλος) er muligens den Aristobulos som nevnes av apostelen Paulus i Romerbrevet: «Hils Aristobulos og hans familie» (Rom 16,10). Han er blitt identifisert med Sebedeus, far til «tordensønnene», de hellige apostlene Jakob den Eldre og Johannes. Den hellige biskop Ado av Vienne (800-74) sier i sitt martyrologium at han var den hellige Peters svigerfar og at han ble fulgt til Britannia av sin bror Barnabas. Barnabas og de andre vendte tilbake, mens Aristobulos skal ha lidd martyrdøden i det fjellrike hjertelandet i Wales, 99 år gammel, men det finnes ingen dokumentasjon på dette.

Den greske tradisjonen sier uten det minste grunnlag at han var en av Herrens 72 disipler og en bror av apostelen Barnabas. Han fulgte Paulus på hans vandringer og ble bispeviet av ham. Senere ble han biskop for kelterne i Nord-Spania og Britannia og er kjent som Britannias apostel. Hippolyt som skrev i 160, og martyrologiene i den greske kirken sier at han forkynte i Britannia.

Ifølge Martyrologium Romanum var han en disippel av apostlene, som etter å ha fullført sitt arbeid som forkynner fullendte det med martyriet. Hvor og hvordan dette skjedde, sies det ingenting om. Hans minnedag er 15. mars, men 16. mars og 31. oktober nevnes også. Han står som nr. 33 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, celt-saints, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. april 2000

av Webmaster publisert 11.08.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:04