Den hellige Arno av Würzburg ( -892)

Minnedag: 13. juli

Den hellige Arno ble født på 800-tallet. Han ble i 855 biskop av Würzburg i Tyskland. Han deltok på krigstogene mot Bøhmen, Morava og normannerne. Han døde den 13. juli 892 ved Chemnitz i Sachsen, muligens led han martyrdøden. Overleveringen forteller at hedenske slavere drepte ham mens han feiret messe. Hans minnedag er dødsdagen 13. juli.

av Webmaster publisert 05.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53