Den hellige Alban Bartholomew Roe (1583-1642)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige Alban Bartholomew Roe ble født i 1583 i Suffolk i England. Han fikk sin utdannelse ved universitetet i Cambridge og ble en glødende og aggressiv protestant. Det er sagt at et møte i St. Albans med en fengslet recusant, det vil si en som nektet å gå til anglikanske gudstjenester, som Roe hadde påtatt seg å omvende, i stedet resulterte i at han selv ble forvirret. Etter en periode med studier og møte med flere prester, sluttet Roe seg til Den katolske kirke i 1607 og ble opptatt ved Det engelske Kollegiet i Douai i Flandern i 1608.

Tre år senere ble han imidlertid utvist for ulydighet i en krisetid for kollegiet. Ikke desto mindre ble han benediktinermunk i Dieulouard i Lorraine, nå i Ampleforth Abbey i North Yorkshire, avla løfter i 1614 og ordinert til prest i 1615. Samme år hjalp han å grunnlegge klosteret St. Edmund i Paris, nå i Woolhampton i Berkshire.

Fra Paris vendte han tilbake til London, hvor han arbeidet inntil 1618, da han ble arrestert og fengslet i fem år. Gjennom innflytelse fra den spanske ambassadøren ble han da løslatt og forvist, men vendte tilbake til England få måneder senere. Etter to år ble han igjen arrestert og fengslet i St. Albans. Venner sørget for at han ble overført til The Fleet, hvor han ble i enda femten år. Men i denne tiden ble han ofte løslatt på dagsparoler, og dette gjorde ham i stand til å utføre prestetjeneste for mange recusanter i London.

Men under det såkalte Long Parliament fikk dette liberale arrangementet en slutt. Roe ble overført til Newgate og stilt for retten i 1642 i Old Bailey. Han ble anklaget for å være prest og en «forfører av folket». Han ble dømt til døden ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered», og dommen ble eksekvert i Tyburn den 21. januar 1617. Han var en lystig mann helt til det siste og spøkte og lo på skafottet.

Han ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Tidligere ble han minnet på dødsdagen 21. januar.

av Webmaster publisert 30.04.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:53