Den hellige Andreas Rubljov (ca 1360-1430)

Minnedag: 4. juli

Russisk ikon av den hellige Andreas Rubljov, som holder et av sine verker

Den hellige Andreas Rubljov (ru: Andrej; Андрeй Рублёв) (eng: Rublev) ble født rundt 1360 [eller 1370], høyst sannsynlig i storfyrstedømmet Moskva i Russland, men vi vet ikke nøyaktig hvor. Han kom trolig fra en håndverkerfamilie, for familienavnet kommer fra ordet rubel, et verktøy som ble brukt i behandlingen av lær. Andreas var hans klosternavn, og vi kjenner ikke hans opprinnelige døpenavn.

Historikerne antar at Andreas avla sine løfter som munk i det berømte klosteret Den hellige Treenighet (Troitsa Lavra, senere kalt Troitse-Sergijeva Lavra) på høyden Makovets i den nåværende byen Sergijev Posad. Klosteret var grunnlagt rundt 1340 av den hellige Sergius av Radonezj (ca 1314-92), og Andreas ble trolig munk under hans etterfølger som hegumen (abbed), den hellige Nikon av Radonezj (1355-1426). Andreas Rubljov regnes i dag som den største middelalderske russiske maleren av ikoner og fresker.

En gang før 1405 flyttet han med abbed Nikons velsignelse til klosteret Spaso-Andronikov i Moskva, som var grunnlagt rundt 1360 av en av Sergius' disipler, den hellige Andronikos av Moskva (d. 1395). Der fikk han opplæring i ikonografi av den store og berømte bysantinske mesteren Theofanes Grekeren (gr: Θεοφάνης; ru: Feofan Grek; Феофан Грек) (ca 1340-ca 1410) og munken Daniel Tsjornyj (ru: Daniil; Даниил Чёрный) (eng: Chyorny) («Daniel den Svarte») (ca 1360-1430), som ble Andreas' venn og med-asket. Theofanes flyttet til Russland fra Konstantinopel og underviste landets innfødte ikonmalere i bysantinske stiler og metoder. Denne stilen innen ikonmalingen la vekt på verkets åndelige innhold fremfor subjektets proporsjoner, og 1300-tallet så en tendens i retning mykere og mer intime ikonografiske verker. Til denne bysantinske tradisjonen la Andreas Rubljov til noe som var unikt russisk, en mystisk slags overjordiskhet, illustrert i dype, rike farger, myke linjer og ansikter som så ut til å se kjærlig på oss fra selve himmelen. Dette er det som karakteriserer Rubljov fra mange andre ikonmalere på denne tiden, og selv om ingen av hans verker kan identifiseres ved hans signatur, ettersom russiske malere, spesielt ikonmalere, ikke signerte sine verker før på 1600-tallet, har disse stilistiske faktorene samt skriftlige bevis ført til at noen av landets største ikonografiske verker tilskrives denne genrens mester.

Andreas Rubljov: St. Paulus (1410-tallet), nå i det statlige Tretjakovgalleriet i Moskva

Første gang navnet Andreas Rubljov nevnes, er i 1405, da et dokument sier at til dekorasjonen av Bebudelseskatedralen i Kreml i Moskva var invitert mester Theofanes Grekeren, mester Prokhor (ru: Прохор) fra Gorodets og munken Andreas Rubljov. Andreas nevnes sist av mestrene som den yngste både i alder og rang. De malte fresker og ikoner, men dekorasjonene i katedralen har ikke overlevd de turbulente tidene. Ikonostasen i katedralen har imidlertid fortsatt syv ikoner av Andreas, og de er bevis på hans store dyktighet og hans troskap mot den bysantinske tradisjonen.

Et annet dokument er datert 1408 og forteller at Andreas Rubljov og Daniel Tsjornyj den 25. mai startet arbeidet med å dekorere Dormisjonskatedralen (Marias Innsovning) i Vladimir. Dette er de eneste bevarte murmaleriene av Andreas Rubljov, og kunsthistorikerne påpeker at de viser hans brudd med den bysantinske skolen.

Kunsthistorikere regner til 1410-tallet tre ikoner i Zvenigorod, nemlig dem av Vår Frelser, erkeengelen Mikael og apostelen Paulus. I disse ikonene, spesielt i det av St. Paulus, er den nye tradisjonen modent utformet og markerer begynnelsen på gullalderen i russisk ikonmaleri. Man mener også at han malte minst en av miniatyrene i Khitrovo-evangeliene.

I 1422 begynte abbed Nikon byggingen av hovedkirken i Treenighetsklosteret, den nye Treenighetskatedralen (1422-23) av hvit stein. Nikon tilkalte de fremste ikonmalerne i middelalderens Russland, nemlig sin egen munk Andreas Rubljov og Daniel Tsjornyj, for å dekorere katedralen med fresker. Dette arbeidet ble avsluttet i 1425. Murmaleriene er blitt ødelagt i tidens løp, og bare noen ikoner er bevart.

Det berømte Treenighetsikonet (ca 1410) av Andrej Rubljov (ca 1360-1430), tre engler mottas av Abraham i Mambré, det sentrale bildet i ikonostasen i Treenighetskatedralen, nå i det statlige Tretjakovgalleriet i Moskva

Andrej Rubljovs ikon Treenigheten, som trolig ble malt på 1410-tallet, er det sentrale bildet i ikonostasen i Treenighetskatedralen. Denne kirken ble viktig i russisk historie som stedet hvor tsarens arving ble døpt og hvor den moskovittiske kongefamilien holdt sine takkegudstjenester. Treenighetsikonet, også kalt «Abrahams gjestfrihet», regnes som hans beste arbeid. På Stoglavyj sobor, et kirkelig konsil som ble holdt i Moskva i 1551, ble det vedtatt at Andreas Rubljovs Treenighetsikon var den sanne modellen for alle senere kirkelige ikonografiske beskrivelser av Den Hellige Treenighet. Men selv om Rubljovs Treenighet ble et eksempel for utallige gjentakelser og imitasjoner, var det aldri noen som nådde samme nivå. Originalen befinner seg i det statlige Tretjakovgalleriet i Moskva, mens en kopi står i ikonostasen i Treenighetskatedralen.

Etter Daniel Tsjornyjs død i 1430 trakk Andreas Rubljov seg tilbake til klosteret Spaso-Andronikov i Moskva, hvor han malte sitt siste verk, freskene i katedralen Vår Frelser. De er også senere gått tapt, men restene er nå under restaurering.

Ikon av den hellige Andreas Rubljov, som holder Treenighetsikonet

Ifølge legenden var Andreas Rubljov en sky og rolig person som utelukkende beskjeftiget seg med gudstjenester, ikonmaleri og meditasjon. Som alle reformatorer ble han ofte kritisert for fravik fra den etablerte sannhet, og hans arbeider ble kritisert som «alt for muntre», «uten gudsfrykt», «uten prakt» og mye mer. I Rubljovs kunst er to tradisjoner kombinert, den høyeste askese og den bysantinske tradisjonens klassiske harmoni. Skikkelsene i hans malerier er alltid fredfylte og rolige. Etter en tid ble hans kunst betraktet som idealet for kirkelig maleri og ikonkunst.

Han døde i klosteret Spaso-Andronikov den 29. januar 1430, den eneste presise datoen i hans liv, selv om den også er omstridt, og 1427 foreslås også som dødsår. Han var muligens rundt sytti år gammel da han døde. Hans venn Daniel viste seg for ham før hans død og tryglet ham om å slutte seg til ham i den evige saligheten. Han ble gravlagt i klosterets krypt.

Ikon til «Synaxis for de hellige fra Radonezj» (6. juli)

Andreas Rubljov var respektert allerede mens han levde, og etter sin død ble han en legende og symbol på høyverdig åndelig kunst. Men lenge var hans autoritet basert på legender, for ingen visste med sikkerhet hvilke arbeider som var hans, og hans mest berømte verk, Treenighetsikonet, har endret seg så mye i tidens løp at det ble nesten umulig å bedømme dets fortjenester. Først på 1900-taller, takket være arbeidet til mange forskere og kunstrestauratører, har vår forståelse av Andreas Rubljov som et av kunstverdenens genier blitt fylt med reelt innhold. Siden 1959 har Andreas Rubljov-museet vært åpent i klosteret Spaso-Andronikov, og selv om det ikke har noen av hans arbeider, viser det en rekke betydelige verker fra hans epoke. I 1966 laget Andrei Tarkovskij (1932-86) en film løselig basert på Andreas Rubljovs liv.

I anledning tusenårsjubileet for Russlands dåp, det vil si den hellige Vladimir av Kievs (ca 956-1015) dåp i 988, avholdt den russisk-ortodokse kirke et konsil fra 6. til 9. juni 1988 i den hellige Sergius av Radonezjs (ca 1314-92) Treenighetskloster (Troitse-Sergijeva Lavra) i Sergijev Posad. Dette konsilet helligkåret ni personer: storfyrst Demetrius Donskoj (1350-89), ikonmaleren Andreas Rubljov (ca 1360-1430), Maximos grekeren (ca 1475-1556), metropolitt Makarios av Moskva (1482-1563), Paisius Velitsjkovskij (1722-94), Xenia av Petersburg (ca 1731-ca 1803), biskop Ignatios Brjantsjaninov av Stavropol (1807-67), Ambrosius av Optina (1812-91) og biskop Theofanes Rekluseren (1815-94). Kirken feirer Andreas Rubljovs minnedag den 4. juli. Han avbildes på ikonet for «Synaxis for de hellige fra Radonezj» (Synaxis = fellesfest). Denne fellesfesten feires den 6. juli. I forbindelse med helligkåringen ble en statue av ham reist utenfor klosteret Spaso-Andronikov.

av Webmaster publisert 30.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:53