De salige Monaldus av Ancona, Antonius av Milano og Frans av Fermo ( -1314)

Minnedag: 15. mars

De salige Monaldus av Ancona (it: Monaldo), Antonius Cantoni av Milano (it: Antonio) og Frans av Fermo (it: Francesco) [kilden santiebeati.it kaller ham Frans av Petrioli] var tre fransiskanere (Ordo Fratrum Minorum – OFM) fra Italia. De ble sendt til Armenia for å bedre forholdene for de kristne der, men også for å forkynne evangeliet og omvende muslimer.

I byen Arzenga (Arzingam, Artzinga, Artzinganis, Ertzinga) i Armenia nær Eufrat snakket de til folkemengden som var samlet i nærvær av kadien hver fredag, muslimenes helligdag. De vitnet om Kristi guddom og tilbakeviste profeten Muhammeds feiltakelser. Da kadien en gang la merke til at noen av tilhørerne var rystet over misjonærenes ord, stoppet han diskusjonen og viste dem bort.

Men de vendte tilbake neste fredag for å snakke igjen uten å bry seg om kadiens ordre. De var fylt av ny glød, og det ble en offentlig disputt mellom brødrene og muslimene. Stemningen ble opphetet og muslimene ville straks drepe fransiskanerne. Men kadien var ved den anledningen imot dette, og han kalte sammen de eldstes råd. Svaret han fikk fra dem var at de måtte drepes, fordi de hadde fornærmet profeten og hans lov.

Fredag i den tredje uken i fasten, den 15. mars 1314 (noen forfattere mener det skjedde i 1286), mens misjonærene glødende forkynte de evangeliske sannheter, ble de arrestert og ført til byens offentlige torg. En muslim ble beveget til medfølelse og forsøkte å forsvare dem, men han ble drept på stedet. På torget bekjente fransiskanerne fortsatt sin tro på Kristus. Da kastet muslimene seg over dem med sverd og skadet dem alvorlig ved å hogge av lemmer, mens de i sine pinsler overga sine sjeler til Gud. Til slutt ble de halshogd.

Mens deres kropper ble forlatt på torget, ble lemmene hengt opp på byens vegger og dører under overvåkning av soldater. Deretter ble kroppene kastet ut på markene for å bli mat for villdyr. En armensk prest med hjelp fra noen kristne skyndte seg å berge martyrenes levninger og gi dem en ærefull begravelse. På deres grav fikk en blind tilbake synet. Den gode Hyrdes søndag samme år, den 28. april, ble relikviene skrinlagt.

Armenernes venerasjon av martyrene var så stor at patriarken helligkåret dem og satte dem inn i listen over Armenias hellige. Han beordret også en faste på kvelden før martyriet. Deres minnedag er 15. mars. Vi har en samtidig beretning fra Carlino Grimaldi, guardian i Trebizond.

av Webmaster publisert 26.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53