De hellige Augustin, Sanctian og Beata av Sens (d. 273)

Minnedag: 6. september

De hellige Augustin (Augustinus), Sanctian (Sanctianus) og Beata var tre spanske kristne som flyktet til Gallia under forfølgelsene. Beata var søster av Augustin. Sammen med flere andre kristne kom de til Sens (Agendicum Senonum) i Burgund, i dag i departementet Yonne i regionen Burgund. Der ble de halshogd i år 273 under keiser Aurelian (270-75). Deres legemer ble gravlagt av de kristne, og i tidens løp ble det bygd en kirke over deres gravsted.

Da denne kirken rundt 732 ble ødelagt av sarasenerne, overførte man de hellige levningene inn i byen Sens, hvor det i 876 ble foretatt en ny translasjon av biskop Ansegisus til klosterkirken St. Peter. Der fant også de hellige martyrene Felix og Augebert av Langres sitt siste hvilested, og de ble feiret sammen den 6. september. Det er grunnen til at denne martyrgruppen noen steder kalles «den hellige Augustin og hans fire ledsagere». De æres fortsatt i Sens den 6. september.

Historien kompliseres ytterligere ved at det i Sens feires en jomfru Beata (fr: Béate), som skal ha blitt drept den 29. juni 277 og feires den 29. juni (28. mai nevnes også). Hun skal ha vært en søster av Sanctian, og hvis dette slektskapet stemmer, er det trolig snakk om den samme Beata, som opptrer den 29. juni i Martyrologium Romanum som den hellige Benedikta (fr: Bénédicte, Benoîte): In territorio Senonensi sanctae Benedictae Virginis.

Kilder: Benedictines, Bunson, Kaas, Schauber/Schindler, KIR, Infocatho, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. august 2006

av Webmaster publisert 23.01.2009, sist endret 28.12.2015 - 12:03