Den hellige Augustus Schoeffler (1822-1851)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Augustus Schoeffler (Augustine Schöffler) ble født i 1822 i Mittelbronn i Lorraine. Han sluttet seg til Missions Etrangères de Paris (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes - MEP) og ble sendt til Annam i Vietnam sammen med kollegaen Johannes Ludvig (Jean-Louis) Bonnard. Han kom til Tonkin i 1848 og lærte snart nok av språket til å høre skriftemål og drive enkel opplæring.

Han ble arrestert den 1. mars 1851. Selv om han ikke ble torturert i streng forstand, men med føttene i lenker og en treramme (cang) rundt nakken ble han kastet i en celle overlatt til rotter og mus og de andre fangenes nåde, og dette overgikk enhver tortur. Hans henrettelse var en offentlig begivenhet, og hans mot og verdighet imponerte selv de mest hardhjertede og antikristne som var til stede. Han ble halshogd den 1. mai 1851 i Son Tây.

Augustus ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Augustus kan også minnes på dødsdagen 1. mai.

av Webmaster publisert 30.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:53